Inspekcje Windows Active Directory w czasie rzeczywistym

raporty w czasie rzeczywistym dla krytycznych zasobów w sieci, takich jak kontrolery domeny, z wszystkimi informacjami o zmianach w użytkownikach, grupach, GPO, komputerach oraz jednostkach organizacyjnych, z ponad 200 szczegółowymi raportami dla określonych zdarzeń oraz wysyłanymi natychmiast przez e-mail alertami.

Inspekcje stacji roboczych Windows

Dokonuj inspekcji godzin logowania i wylogowania krytycznych użytkowników na stacji roboczej wraz z ich czasem trwania. Wyświetlaj i planuj raporty graficzne z alertami przez e-mail pozwalające na okresową analizę oraz szybką reakcję podczas zagrożeń bezpieczeństwa

Inspekcje serwerów plików

Śledź bezpiecznie tworzenie, modyfikowanie i usuwanie plików przez autoryzowany/nieautoryzowany dostęp, ze szczegółową analizą kryminalistyczną zmian dokumentów w ich plikach i strukturze folderów, udziałach i pozwoleniach.

Inspekcje serwerów Windows

Śledź logowania/wylogowania, planuj śledzenie zdarzeń takich jak logowanie RADIUS, wykonywanie usług terminala, czas trwania logowania i historia logowania. Procesy związane z inspekcją mogą być monitorowane przez zadania śledzenia harmonogramu Windows.

  • Inspekcja drukarek
  • Raporty z inspekcji zgodności
  • Raporty z inspekcji zmian wszystkich serwerów członkowskich

Raporty z inspekcji zgodności

Możesz spełnić wymagania zgodności z regulacjami SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA i GLBA, które wymagają skutecznego kontrolowania zabezpieczeń informacji, przez zapewnienie ciągłego monitorowania, inspekcji i raportów o każdej zmianie w środowisku serwerów i Active Directory Windows.

  • Zgodność z ustawą SOX
  • Zgodność z PCI-DSS
  • Zgodność z HIPAA
  • Zgodność z FISMA
  • Zgodność z GLBA
  • Zgodność z RODO

Więcej informacji