Jak uzyskać informacje o czasie pracy komputera za pomocą PowerShell i ADAudit Plus

Czas pracy komputera to informacja o tym, jak długo komputer działał. Zarządzaniem czasem pracy zajmują się pracownicy działu systemu informacji organizacji, którzy kontrolują, monitorują oraz optymalizują wydajność operacyjną.

W poniższym artykule porównano sposoby generowania raportu o czasie pracy komputera za pomocą Windows PowerShell oraz ManageEngine ADAudit Plus, kompletnego systemu inspekcji Active Directory w czasie rzeczywistym.

Windows PowerShell

Etapy uzyskiwania raportu o czasie pracy komputera za pomocą PowerShell:

 • Określ domenę, z której ma zostać pobrany raport.
 • Określ atrybuty LDAP potrzebne do pobrania raportu.
 • Określ główny kontroler domeny, z którego ma zostać pobrany raport.
 • Skompiluj skrypt.
 • Wykonaj go w programie Windows PowerShell.
 • Raport zostanie wyeksportowany w podanym formacie.
 • Aby uzyskać raport w innym formacie, odpowiednio zmodyfikuj skrypt.

Przykładowy skrypt Windows PowerShell:

Get-Uptime [-ComputerName [] [[-Credential] ]

ADAudit Plus

Uzyskiwanie raportu:

 • Zaloguj się do konsoli sieciowej ADAudit Plus jako administrator.
 • Przejdź do karty Raporty i w części Lokalne logowanie/wylogowywanie w lewym oknie wybierz raport Uruchamianie i wyłączanie komputera. Kolumna Godziny aktywnego użytkowania w raporcie zawiera czas pracy każdego komputera.
 • Wybierz domenę i kliknij Generuj.
 • Wybierz opcję Eksportuj jako, aby wyeksportować raport w dowolnym z preferowanych formatów (CSV, PDF, HTML, CSVDE i XLSX).
  how-to-get-computer-uptime-using-powershell

Poniżej przedstawiono ograniczenia dotyczące generowania raportu o czasie pracy komputera za pomocą narzędzi natywnych, takich jak Windows PowerShell:

 • Ten skrypt można uruchomić tylko na komputerach z rolą Active Directory Domain Services.
 • Występują trudności ze zmianą formatów daty i zastosowaniem różnych stref czasowych w wynikach daty.
 • Występują trudności z eksportowaniem raportu w formatach plików innych niż CSV.
 • Zastosowanie większej liczby filtrów, takich jak jednostka organizacyjna lub „Nazwa użytkownika zaczyna się od”, zwiększy złożoność zapytania LDAP.

ADAudit Plus generuje raport o czasie pracy komputera na prostym i intuicyjnie zaprojektowanym interfejsie użytkownika.

 • Wykonywanie skryptów PowerShell i uproszczony audyt zmian w AD za pomocą ADAudit Plus.
 •  
 • Przez kliknięcie „Pobierz bezpłatną wersję próbną” akceptujesz licencję użytkownika i polityką prywatności.
 •  
 • Dziękujemy za pobranie!
 • Pobieranie powinno rozpocząć się automatycznie w ciągu 15 sekund. Jeśli nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj, aby pobrać ręcznie