Jak znaleźć informacje o czasie logowania użytkowników pulpitu zdalnego

Poniżej przedstawiono porównanie uzyskiwania informacji o czasie logowania użytkownika z komputerów z pulpitem zdalnym za pomocą programów Windows PowerShell i ADAudit Plus.

Za pomocą Windows PowerShell

 • Określ domenę, z której potrzebujesz uzyskać informację o logowaniu.
 • Określ, jakie atrybuty chcesz umieścić na liście.
 • Określ, z jakiego zdalnego komputera chcesz zebrać informacje o logowaniu. Potrzebujesz adresu IP oraz nazwy NETBIOS lub FQDN komputera zdalnego.
 • Skompiluj skrypt.
 • Wykonaj go w programie Windows PowerShell.
 • Raport zostanie wyeksportowany w podanym formacie.
 • Aby uzyskać raport w innym formacie, odpowiednio zmodyfikuj skrypt.

Here is a sample script:

$colEvents = Get-WinEvent -ComputerName $ComputerName -LogName "Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager/Operational" | 
Where {$_.ID -eq "21"} | 
Select -Property TimeCreated, Message 
Write-Host "Login Time,Username" 
Foreach ($Event in $colEvents) 
{ 
 $EventTimeCreated = $Event.TimeCreated 
 $EventMessage = $Event.Message -split "`n" | Select-Object -Index "2" 
 $EventMessageUser = $EventMessage.Substring(6) 
 Write-Host "$EventTimeCreated,$EventMessageUser" 
} 
Export-CSV “C:\Temp\RemoteUserLogonTime.CSV” -NoTypeInformation
 Copied
Kliknij, aby skopiować cały skrypt

Za pomocą ADAudit Plus

 • Wybierz Aktywność usług pulpitu zdalnego w obszarze Raporty > Lokalne logowanie/wylogowywanie
 • Wybierz domenę i jednostkę organizacyjną, a następnie kliknij przycisk generowania.
 • Raport można wyeksportować w jednym z wielu podanych formatów (CSV, PDF, HTML, CSVDE and XLSX).

Zrzut ekranu

Powershell-get-remote-desktop-login-1
 

Poniżej przedstawiono ograniczenia związane ze stosowaniem Windows PowerShell do generowania listy czasów logowania użytkowników zdalnych:

 • Ten skrypt można uruchomić tylko na komputerach z rolą Active Directory Domain Services.
 • Jeśli chcesz zmienić formaty daty, musisz zmodyfikować skrypt.
 • Jeśli chcesz wyeksportować skrypt w innym formacie, musisz zmienić fragmenty skryptu.
 • Dodawanie kolejnych filtrów spowoduje podniesienie złożoności skryptu.

ADAudit Plus generuje natychmiastowe raporty, skanując wszystkie kontrolery domeny, a raporty te mogą być eksportowane w wielu formatach.

 • Wykonywanie skryptów PowerShell i uproszczony audyt zmian w AD za pomocą ADAudit Plus.
 •  
 • Przez kliknięcie „Pobierz bezpłatną wersję próbną” akceptujesz licencję użytkownika i polityką prywatności.
 •  
 • Dziękujemy za pobranie!
 • Pobieranie powinno rozpocząć się automatycznie w ciągu 15 sekund. Jeśli nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj, aby pobrać ręcznie