Jak tworzyć foldery macierzyste dla kont użytkowników?

Cel: Zbiorcze stworzenie folderów macierzystych dla kont użytkowników w usłudze Active Directory.

Rozwiązanie: ADManager Plus pozwala tworzyć foldery macierzyste dla:

Tworzenie folderów macierzystych podczas zakładania nowych kont użytkowników

 1. Kliknij zakładkę Management.
 2. Przejdź do User Management → User Creation → Create Bulk Users.. (lub) Kliknij polecenie Create Users w obszarze CSV Import .
 3. Wybierz domenę, w której mają być zakładane nowe konta.
 4. Kliknij Import , aby wprowadzić kolejne wartości atrybutów użytkowników, albo kliknij polecenie Import, aby zaimportować plik CSV wraz z listą wszystkich kont użytkowników, które należy utworzyć, wraz z właściwymi wartościami dla wszystkich atrybutów. Na przykład plik CSV powinien mieć wartość '\\admp-dc2\HomeFiles\%displayName%’ dla atrybutu katalogMacierzysty, aby określić lokalizację folderu macierzystego dla użytkowników z wyświetlaną nazwą użytkownika jako nazwą folderu.
 5. Wybierz wymagany szablon tworzenia użytkownika. Kliknij Next.
 6. Wybierz obszar, w którym mają być tworzone konta użytkownika. Użyj łącza Create New OU, aby stworzyć nowy obszar do zakładania nowych kont użytkowników.
 7. Kliknij polecenie Create Users, aby zakończyć proces tworzenia kont użytkowników wraz ze wszystkimi wymaganymi atrybutami, w tym Home Folders.

Uwaga:

 1. Aby utworzyć nowy folder w sieci lub udostępnionym napędzie, należy określić wymagany napęd w atrybucie napędMacierzysty oraz ścieżkę folderu macierzystego w postaci "\\server\share\%username%' or '\\server\%username%” (aby utworzyć nowe udostępnienie) dla atrybutu homeDirectory.
 2. W pliku CSV musi się znajdować co najmniej jeden określony atrybut nazwy.
 3. Użyj opcji Create Single User w obszarze User Creation i wprowadź wartości wszystkich wymaganych atrybutów po wcześniejszym wyborze właściwego szablonu pozwalającego założyć tylko jedno konto użytkownika.

Tworzenie folderów macierzystych dla istniejących kont użytkowników

a. Za pomocą funkcji CSV Import

 1. Kliknij element Management.
 2. Przejdź do User Management → User Creation → CSV Import → Modify Users. Or, go to CSV Import → Modify Objects → Modify User Attributes.
 3. Wybierz domenę, w której znajdują się wymagane konta użytkownika.
 4. Kliknij Import, aby zaimportować plik CSV, który ma właściwe wartości w kolumnie z nazwą katalogMacierzysty w nagłówku, aby wyznaczyć ścieżkę dla folderów macierzystych użytkowników. Wartość w kolumnie homeDirectory powinna mieć następujący format: '\\admp-dc2\HomeFiles\%displayName%'. Pozwoli to nazwać foldery macierzyste kont użytkowników tak, aby to wyświetlane nazwy kont posłużyły za nazwy folderów macierzystych.
 5. Kliknij Update, aby stworzyć foldery macierzyste dla użytkowników wymienionych w pliku CSV.

Uwaga:

 1. Aby utworzyć nowy folder w sieci lub udostępnionym napędzie, należy określić wymagany napęd w atrybucie napędMacierzysty oraz ścieżkę folderu macierzystego w postaci „\\server\share\%username%' or '\\server\%username%” (aby utworzyć nowe udostępnienie) dla atrybutu homeDirectory.
 2. Plik CSV musi obowiązkowo posiadać co najmniej jeden atrybut nazwy, który pozwoli identyfikować użytkowników.
 3. Użyj opcji Modify Single User w obszarze User Creation, aby wprowadzić wartości wszystkich wymaganych atrybutów po wcześniejszym wybraniu właściwego szablonu pozwalającego modyfikować tylko jedno konto użytkownika.

a. Za pomocą funkcji Import CSV

 1. Kliknij element Management.
 2. Przejdź do User Management → User Creation → CSV Import → Modify Users. Or, go to CSV Import → Modify Objects → Modify User Attributes.
 3. Wybierz Domenę, w której znajdują się wymagane konta użytkownika.
 4. Kliknij Import, aby zaimportować plik CSV, który ma właściwe wartości w kolumnie z nazwą katalogMacierzysty w nagłówku, aby wyznaczyć ścieżkę dla folderów macierzystych użytkowników. Wartość w kolumnie homeDirectory powinna mieć następujący format: '\\admp-dc2\HomeFiles\%displayName%'. Pozwoli to nazwać foldery macierzyste kont użytkowników tak, aby to nazwy wyświetlane kont posłużyły za nazwy folderów macierzystych.
 5. Kliknij Update, aby stworzyć foldery macierzyste dla użytkowników wymienionych w pliku CSV.

Uwaga:

 1. Aby utworzyć nowy folder w sieci lub udostępnionym napędzie, należy określić wymagany napęd w atrybucie napędMacierzysty oraz ścieżkę folderu macierzystego w postaci „\\server\share\%username%' or '\\server\%username%” (aby utworzyć nowe udostępnienie) dla atrybutu homeDirectory.
 2. Plik CSV musi obowiązkowo posiadać co najmniej jeden atrybut nazwy, który pozwoli identyfikować użytkowników.
 3. Użyj opcji Modify Single User w obszarze User Creation, aby wprowadzić wartości wszystkich wymaganych atrybutów po wcześniejszym wybraniu właściwego szablonu pozwalającego modyfikować tylko jedno konto użytkownika.

b. Używanie opcji ustaw Profile Attributes

 1. Kliknij element Management.
 2. Przejdź do obszaru User Management → Bulk User Modification → Profile Attributes.
 3. Wybierz opcję Home Folder.
 4. W zależności od indywidualnych potrzeb wybierz lokalną ścieżkę albo dysk sieciowy dla foldera macierzystego.
 5. Wybierz domenę oraz jednostkę OU, w której znajdują się wymagane konta użytkownika.
 6. Oznacz użytkowników, których foldery macierzyste muszą zostać przesunięte za pomocą opcji CSV Import. Możesz również zlokalizować wymaganych użytkowników za pomocą opcji wyszukiwania.

 

Request Support

Need further assistance? Fill this form, and we'll contact you rightaway.

 • Nazwa
 • Email*
 • Telefon
 • Kraj
 • Problem Description
 •  
  Przez kliknięcie „Prześlij” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.
 •  

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

Rozpocznij darmowy okres próbny