Przemysłowe rozwiązanie do tworzenia
i odzyskiwania kopii zapasowych

Active Directory

 

Office 365

 

Lokalne środowisko Exchange

 

Żadne środowisko IT nie jest odporne na przypadkowe usunięcia lub modyfikacje; Active Directory (AD), Office 365 i środowiska Exchange nie są wyjątkami.

RecoveryManager Plus pomaga w pokonaniu wszelkich katastrof spowodowanych przez niechciane zmiany w twoim środowisku IT. Twórz kopie zapasowe środowisk AD, Office 365 i Exchange z pojedynczej konsoli i przywracaj dowolne obiekty, strony i skrzynki pocztowe, kiedy jest to potrzebne.

Kopie zapasowe Active Directory

 • Wszechstronne tworzenie kopii zapasowych obiektów AD: Twórz kopie zapasowe wszystkich obiektów AD takich jak użytkownicy, grupy, GPO, OU, atrybuty Exchange, informacje DNS, komputery,członkostwo, w grupach oraz wiele innych i przywracaj je w całości lub częściowo.

 • Przywracanie bez konieczności ponownego uruchamiania: Wykonuj operacje przywracania bez konieczności ponownego uruchamiania DC, zapewniając ciągły dostęp do DC.

 • Przyrostowe kopie zapasowe: Twórz przyrostowe kopie zapasowe każdej zmiany wykonanej na atrybutach obiektów i zapisuj je jako oddzielne wersje i przywracaj obiekty AD do dowolnej wcześniejszej wersji zaledwie kilkoma kliknięciami.

 • Przywracanie poziomu atrybutów: Przywracaj indywidualne atrybuty obiektów AD do wybranego wcześniejszego stanu z utworzonych kopii zapasowych.

 • Kosz AD: Przywracaj usunięte obiekty AD oraz ich atrybuty, w tym kontenery nadrzędne, zaledwie jednym kliknięciem.

 • Przechowywanie kopii zapasowej: Definiuj przechowywaną liczbę pełnych kopii zapasowych i odrzucaj starsze pełne kopie zapasowe oraz wszystkie późniejsze kopie przyrostowe, aby zmniejszyć wykorzystanie przestrzeni.

 • Przywracanie AD Przywracaj AD: do wcześniejszego punktu kopii zapasowej i Przywróć wszystkie zmiany wykonane na obiektach po danym punkcie w czasie.

 

Kopie zapasowe Office 365

 
 • Kopie zapasowe Exchange Online: Twórz kopie zapasowe wszystkich skrzynek pocztowych w całym środowisku Exchange Online, w tym wszystkich e-maili użytkowników, wpisów kalendarza, kontaktów, dzienników, notatek, postów i zadań i przywracaj je, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 • Kopie zapasowe SharePoint Online: Twórz kopie zapasowe wszystkich zbiorów witryn, stron, list oraz bibliotek dokumentów i przywracaj je, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 • Kopie zapasowe OneDrive dla firm: Twórz kopie zapasowe wszystkich plików i folderów w twoim środowisku OneDrive dla Firm i szybko je przywracaj.
 • Przyrostowe kopie zapasowe: Twórz kopie zapasowe zmian wykonanych w skrzynkach pocztowych i na stronach od ostatniego cyklu tworzenia kopii.
 • Przywracanie elementów poziomu: Przywracaj indywidualne elementy skrzynek pocztowych, bibliotek dokumentów SharePoint Online, a nawet pojedyncze pliki OneDrive dla firm.
 • Podgląd przywracania: Przeglądaj zawartość, załączniki i dokumenty kopii zapasowych Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla firm przed ich odzyskaniem.
 • Przechowywanie kopii zapasowej: Zdefiniuj okres przechowywania kopii zapasowych Office 365 i automatycznie odrzucaj starsze kopie.
 • Planuj kopie zapasowe: Planuj swoje kopie zapasowe, aby były wykonywane poza godzinami pracy w celu minimalizowania obciążenia twojej sieci.

Kopia zapasowa lokalnego Exchange:

 • Wszechstronne tworzenie kopii zapasowych skrzynek pocztowych: Twórz kopię zapasową wszystkich elementów w twoich lokalnych skrzynkach pocztowych Exchange w tym wszystkich e-maili, wpisów kalendarza, kontaktów, dzienników, notatek, wpisów i zadań.
 • Wsparcie dla wielu organizacji: Dodaj wiele organizacji Exchange do RecoveryManager Plus i wykonuj kopie zapasowe oraz odzyskuj dane Exchange we wszystkich organizacjach z jednej konsoli.
 • Przywracanie poszczególnych elementów: Przywracaj całe skrzynki pocztowe do stanu utworzenia kopii, a także przywracaj pojedyncze elementy takie jak e-maile lub wpisy kalendarza.
 • Przywracanie do różnych skrzynek pocztowych: Przywracaj z kopii zapasowej elementy skrzynek pocztowych do tej samej skrzynki pocztowej, innej skrzynki pocztowej, a nawet skrzynki pocztowej innego dzierżawcy.
 • Przywracanie międzyplatformowe: Przywracaj kopie zapasowe skrzynek pocztowych lokalnego Exchange do skrzynki pocztowej dzierżawcy Exchange Online lub odwrotnie.
 • Wyszukiwanie zaawansowane: Przeglądaj kopie zapasowe i odnajduj wybrane elementy skrzynek pocztowych korzystając z zaawansowanych filtrów wyszukiwania takich jak data, temat, nadawca, odbiorca.
 • Przechowywanie kopii zapasowej: Określ okres przechowywania kopii zapasowych Exchange i odrzucaj kopie, których czas przechowywania się skończył.
 • Planuj kopie zapasowe: Planuj swoje kopie zapasowe, tak aby były wykonywane poza godzinami pracy i dzięki temu minimalizuj obciążenie twojej sieci.
 
 

Dlaczego warto wybrać RecoveryManager Plus?

Szybkie i łatwe wdrażanie.

Po zainstalowaniu można skonfigurować pierwszą kopię zapasową w mniej niż pięć minut.

Zunifikowane rozwiązanie kopii bezpieczeństwa.

Konfiguruj wiele domen AD i dzierżawców Office 365 i środowisk Exchange dla kopii zapasowych i zarządzaj nimi z centralnego pulpitu nawigacyjnego.

Spersonalizowane powiadomienia.

Dostosuj swój profil powiadomień i wybieraj działania, dla których będą wysyłane powiadomienia e-mailem.

Łagodzenie zagrożeń typu Ransomware.

Nigdy nie płać okupu za swoje pliki. Po prostu niezwłocznie przywracaj zainfekowane pliki z kopii zapasowej.

Automatyczne kopie zapasowe AD, Office 365 i Exchange.

Planuj kopie zapasowe w określonych interwałach, aby upewnić się, że w kopii zapasowej jest najnowsza wersja środowisk AD, Office 365 i Exchange.

Deleguj zadania kopii zapasowych i dokonuj ich inspekcji.

Deleguj użytkowników niebędących administratorami, aby mieli uprawnienia do tworzenia kopii zapasowych i kontroluj ich działania.