Baza wiedzy

EventLog Analyzer jest wszechstronnym i ekonomicznym narzędziem do zarządzania dziennikami dla rozwiązania SIEM

Zdarzenia logowania i wylogowywania

Identyfikator zdarzenia 4625: Nieudane logowanie

Symptoms

Identyfikator zdarzenia 4625 zostaje zarejestrowany po nieudanym logowaniu do konta. Dane dziennika zawierają informacje o przyczynie nieudanego logowania, takie jak zła nazwa użytkownika lub hasło.

Korygowanie

Podczas gdy nieudane logowania zdarzają się w sieci rutynowo, nagły wzrost liczby nieudanych logowań wskazuje na potencjalne zagrożenie, ponieważ może to być próba ataku siłowego. Administratorzy muszą mieć oko na nieudane działania logowania i poznać przyczynę niepowodzenia logowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci.

Porada

Narzędzie EventLog Analyzer może wysyłać powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy w krytycznym systemie wystąpi wiele nieudanych logowań. Silnik korelacji w czasie rzeczywistym narzędzia EventLog Analyzer pomaga skorelować wiele nieudanych logowań, po których następuje udane, aby natychmiast wykryć i wyeliminować ataki na hasła.

© 2023 Zoho Corporation Pvt. Ltd All rights reserved.