Uzyskaj swoje ulubione aplikacje
do zarządzania IT w kilka minut dla
Microsoft Azure

azure marketplace

Szybkie inicjowanie, lepsza kontrola i większa produktywność twojego IT.

Oprogramowanie pomocy technicznej od ManageEngine przystosowane do ITIL®, rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) i komputerami, rozwiązania do zarządzania kontami uprzywilejowanymi i oprogramowanie do tworzenia dostosowanych aplikacji dostępne są teraz w Microsoft Azure Marketplace. Kierownicy IT mogą wdrażać zatwierdzone przez Azure obrazy aplikacji, aby zacząć szybko.

Aby znaleźć się w Microsoft Azure Marketplace, nasze aplikacje przeszły rygorystyczne procesy certyfikacji i teraz są dostępne do pobrania bezpośrednio ze sklepu, wzmacniając bardziej partnerstwo między ManageEngine a Microsoft.

Wdrażaj z Microsoft Azure Marketplace.

Zespoły zarządzania IT mogą wdrażać te aplikacji i skalować je w przedsiębiorstwie. Użytkownicy Azure mogą również korzystać z tych wyspecjalizowanych ofert, jak model bring-your-own-license (BOYD).

Korzyści

  • Uruchamiaj aplikacje na swoich wirtualnych maszynach Azure (VM) w przeciągu kilku minut dzięki szybkim możliwościom wdrażania i instalacji.
  • Wybieraj z szerokiego zakresu aplikacji biznesowych Zoho dostępnych w lokalnej chmurze Microsoft dla lepszego zarządzania IT.
  • Integruj z produktami firm trzecich w różnych branżach w celu zwiększenia produktywności IT.
  • Poznaj nasze aplikacje dzięki darmowym wersjom próbnym, tak abyś mógł podejmować świadome decyzje.
  • Skaluj bezzwłocznie w miarę rozrostu twojego biznesu.
  • Płać na bieżąco dzięki naszym elastycznym modelom cenowym, które możesz dopasować do swojego budżetu.
  • Rozwiązuj problemy zarządzania IT oraz biznesu będąc w ruchu dzięki wsparciu dla Windows Mobile.
  • Całe Twoje oprogramowanie w pojedynczym repozytorium dla najlepszego doświadczenia użytkownika.
 
Oprogramowanie IT Service Desk

ManageEngine ServiceDesk Plus jest zgodnym z ITIL oprogramowaniem pomocy technicznej i zintegrowanym zarządzaniu zasobami i projektami. ServiceDesk Plus może zostać wdrożone bezpośrednio z Microsoft Azure Marketplace tutaj.

Aby dowiedzieć się więcej w jaki sposób ServiceDesk Plus MSP może pomóc spełnić Twoje potrzeby zarządzania usługami IT, należy odwiedzić:https://www.manageengine.com/pl/service-desk/

 
Zunifikowane zarządzanie punktami końcowymi

Desktop Central to zunifikowane rozwiązanie do zarządzania punktami końcowymi, które pomaga w zarządzaniu serwerami, komputerami przenośnymi i stacjonarnymi, smartfonami i tabletami z centralnej lokalizacji. Automatyzuj Twoje normalne rutyny zarządzania jak instalowanie poprawek, wdrażanie oprogramowania, zarządzanie twoimi zasobami IT i wiele innych. Pomaga w zarządzaniu systemami operacyjnymi Windows, Mac oraz Linux. Desktop Central może zostać wdrożone bezpośrednio z Microsoft Azure Marketplace.

Aby dowiedzieć się więcej w jaki sposób Desktop Central może uprościć ogólne zarządzanie komputerami, należy odwiedzić:https://www.manageengine.com/pl/desktop-central/

 
Zarządzanie zdalnym pulpitem i MDM

Desktop Central MSP to zintegrowane oprogramowanie do zarządzania komputerami stacjonarnymi i urządzeniami mobilnymi pomagające dostawcom usług zarządzanych w skutecznym zarządzaniu komputerami stacjonarnymi, serwerami, laptopami i urządzeniami mobilnymi swoich klientów. Może być wykorzystywane przez małe, średnie, jak również duże MSP. Desktop Central MSP może zostać wdrożone bezpośrednio z Microsoft Azure Marketplace.

Aby dowiedzieć się więcej w jaki sposób Desktop Central MSP może pomóc w zarządzaniu komputerami,należy odwiedzić:https://www.manageengine.com/pl/desktop-management-msp/

 
Przemysłowe MSM

ManageEngine Mobile Device Manager Plus jest oprogramowaniem MDM, które pozwala zarządzać, kontrolować i zabezpieczać urządzenia mobilne Twojej organizacji. Mobile Device Manager Plus może zostać wdrożone bezpośrednio z Microsoft Azure Marketplace.

Aby dowiedzieć się więcej w jaki sposób Mobile Device Manager Plus może pomóc spełnić Twoje potrzeby zarządzania urządzeniami, należy odwiedzić: https://www.manageengine.com/pl/mobile-device-management/

 
Zarządzanie uprzywilejowanymi tożsamościami dla przedsiębiorstw

ManageEngine Password Manager Pro jest internetowym rozwiązaniem do zarządzania tożsamościami uprzywilejowanymi, które pozwala zarządzać tożsamościami z uprawnieniami - hasłami, kluczami SSH i certyfikatami SSL - podobnie jak kontrolować i monitorować uprzywilejowany dostęp do systemów informacji krytycznych z prostej, połączonej platformy. Password Manager Pro może zostać wdrożone bezpośrednio z Microsoft Azure Marketplace tutaj.

Aby dowiedzieć się więcej w jaki sposób Password Manager Pro może pomóc kontrolować i dokonywać inspekcji dostępu uprzywilejowanego w Twojej sieci IT, można odwiedzić:http://passwordmanagerpro.com/

 
Narzędzie do zarządzania i raportowania Active Directory

ADManager Plus jest internetowym rozwiązaniem dla wszystkich potrzeb zarządzania Active Directory (AD), Microsoft 365, Exchange, Skype dla firm i G Suite. Oferuje ponad 150 gotowych raportów AD z wbudowanymi działaniami zarządzania. które zawierają informacje o użytkownikach AD i Microsoft 365, w tym czas ostatniego logowania i informacje o nieaktywnych użytkownikach. Dostosowane przepływy pracy mogą być utworzone, aby pomóc przy zgłoszeniach i zgodności AD. Automatyzuj rutynowe zadania AD, takie jak inicjowanie i wyłączanie użytkowników oraz czyszczenie przestarzałych kont.

Aby dowiedzieć się więcej w jaki sposób ADManager Plus może skutecznie zarządzać twoim środowiskiem Active Directory, należy odwiedzić:
https://www.manageengine.com/pl/ad-manager/

 
Hybrydowe raportowanie Exchange

Exchange Reporter Plus jest rozwiązaniem do inspekcji, monitorowania i raportowania zmian zarówno dla serwerów Exchange, jak i Exchange Online. Wyposażony jest w ponad 300 unikatowych raportów, które dostarczają ważnych informacji takich jak statystyki rozmiaru skrzynek pocztowych, logowań Outlook Web Access, urządzeń z uruchomionym ActiveSync i wiele innych. Również umożliwia konfigurowanie alertów dla natychmiastowych powiadomień o krytycznych zmianach, które wymagają Twojej uwagi.

Aby dowiedzieć się więcej w jaki sposób Exchange Reporter Plus ułatwia monitorowanie hybrydowego środowiska Exchange, należy odwiedzić:
https://www.manageengine.com/pl/exchange-reports/

 
Raportowanie, zarządzanie i inspekcje Microsoft 365

M365 Manager Plus jest obszernym rozwiązaniem do raportowania, zarządzania, inspekcji i wysyłania alertów Microsoft 365, które pomaga administratorom na zarządzanie bez wysiłku ich konfiguracjami Microsoft 365. Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala administratorom na zarządzanie z jednego miejsca Exchange Online, Azure Active Directory, Skype dla firm, OneDrive dla firm, Yammer, Microsoft Teams oraz innymi usługami Microsoft 365.

Aby dowiedzieć się więcej w jaki sposób M365 Manager Plus może pomóc twojemu biznesowi należy odwiedzić:
https://www.manageengine.com/pl/microsoft-365-management-reporting/

 
Zintegrowana samoobsługa hasła ijednokrotne logowanie (SSO)

ADSelfService Plus jest zintegrowanym rozwiązaniem do samoobsługowego zarządzania hasłami i jednokrotnego logowania. Oferuje samoobsługę haseł, powiadomienia o przedawnieniu haseł, samoobsługową aktualizacje katalogów, wieloplatformową synchronizację haseł i jednokrotne logowanie dla aplikacji w chmurze. ADSelfService Plus wspiera pomoc techniczną IT przez zredukowanie zgłoszeń resetowania hasła i oszczędza użytkownikom frustracji spowodowanej przez niemożliwość pracy na komputerze.

Aby dowiedzieć się więcej w jaki sposób M365 Manager Plus może pomóc twojemu biznesowi, możesz odwiedzić:
https://www.manageengine.com/pl/self-service-password/

 
Wszechstronne zarządzanie dziennikami

ManageEngine EventLog Analyzer jest rozwiązaniem do zarządzania dziennikami, które pomaga organizacjom spełnić wymogi inspekcji i zgodności. To rozwiązanie zbiera, zarządza i analizuje dzienniki, aby zapewnić wszechstronne raporty w celu spełnienia wymogów zgodności i SIEM. Również kojarzy zdarzenia w celu wykrywania potencjalnych zagrożeń i wysyła alerty, jeżeli pojawi się nietypowa aktywność sieciowa.

Aby dowiedzieć się więcej w jaki sposób EventLog Analyzer może pomóc zabezpieczyć twoją sieć, należy odwiedzić: https://www.manageengine.com/pl/eventlog

 
Monitoruj środowiska Active Directory, Azure AD i Windows Server dla zwiększonego bezpieczeństwa IT i zgodności.

ADAudit Plus jest internetowym rozwiązaniem do inspekcji zmian, raportowania i wysyłania alertów w czasie rzeczywistym dla środowisk Active Directory, Azure AD i Windows Server. Mając ponad 250 wbudowanych raportów i fabrycznych raportów inspekcji zgodności możesz monitorować aktywność logowania i wylogowania użytkowników, serwerów plików Windows, klastrów typu failover, NetApp, magazynów EMC, drukarek i urządzeń USB, aby podtrzymać bezpieczeństwo sieciowe i spełnić kilka różnych standardów zgodności.

Aby dowiedzieć się więcej w jaki sposób ADAudit Plus może pomóc spełnić Twoje potrzeby inspekcji Active Directory, należy odwiedzić:
https://www.manageengine.com/pl/active-directory-audit/

Site24x7s extensions in the Microsoft Azure Marketplace
Rozszerzenia Site24x7 w Microsoft Azure Marketplace

Site24x7 jest opartym o chmurę rozwiązaniem do monitorowania pełnego stosu, które pomaga Ci monitorować wszytko począwszy od doświadczenia użytkownika końcowego, obciążenia infrastruktury, usług w chmurze, dzienników i wydajności aplikacji z jednej zunifikowanej konsoli. Uzyskaj wyłączne rozszerzenia agentów Windows, Linux i .NET ze sklepu Microsoft Azure dla dokładnej widoczności ponad 50 metryk wydajności.

Aby dowiedzieć się więcej w jaki sposób Site24x7 może pomóc Ci uzyskać interaktywny wgląd w Twoje platformy Windows, Linux i .NET i zmniejszyć czas znalezienia rozwiązania, należy odwiedzić tę stronę.

 
Narzędzie monitorowania wydajności aplikacji

Menedżer aplikacji ManageEngine to rozwiązanie do monitorowania serwerów i aplikacji, które pomaga zespołom IT OPS i DevOps w uzyskaniu pełnej widoczności w wydajność każdego składnika aplikacji biznesowych - począwszy od adresów URL do linii kodu. Dzięki gotowemu wsparciu dla ponad 130 aplikacji i elementów struktury, Menedżer aplikacji pomaga w szybszym wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów wydajności, zarówno dla centrów danych jak i chmurze. Menedżer aplikacji może zostać wdrożony bezpośrednio z Azure Marketplace. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Menedżer aplikacji może pomóc w uzyskaniu przydatnego wglądu w każdy składnik infrastruktury aplikacji, aby zapewnić najlepsze doświadczenie użytkownika końcowego - odwiedź:
https://www.manageengine.com/pl/applications_manager/