Polecane narzędzia

Skanuj podsieci Ipv4 i Ipv6 w sieci, aby określić dostępne i wykorzystane adresy IP.

Skanuj wszystkie przełączniki w Twojej sieci i mapuj porty do urządzeń wraz z lokalizacją fizyczną.

Identyfikuj ataki wrogich urządzeń i blokuj ich dostęp.

 Monitorowanie przepustowości

Śledź wykorzystanie przepustowości sieciowej i generuj raporty wykorzystania przepustowości dla różnych parametrów.

 Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi

Twórz harmonogram kopii zapasowych plików konfiguracyjnych CISCO do przesłania/pobrania i porównuj różne wersje początkowych/stosowanych plików konfiguracyjnych.

 Narzędzie Wake-on Lan

Zapewnij zarówno ręczny, jak i ustalony w harmonogramie rozruch nieaktywnych urządzeń, które występują w sieci

Inne narzędzia

 Narzędzia SNMP

Zapewnia migawkę danego MIB wraz z zapytaniami urządzeń SNMP do tworzenia wykresów

  Narzędzia CISCO

Skanuje podsieć, aby uzyskać szczegółowe informacje o urządzeniach CISCO i zbiera dane takie jak migawka urządzenia, szczegóły IOS, szczegóły pamięci flash itd.

 Narzędzia diagnostyczne

Sprawdza dostępność, routing i kondycję systemu, skanuje zakres adresów IP i pokazuje stan węzła.

 Narzędzia monitorowanie sieci

Skanuje porty TCP, urządzenia z włączonym SNMP i pobiera szczegóły adresów IP, szczegóły systemu i innych danych powiązanych z MIB OID.

 Narzędzia monitorowania adresów

Zarządza, rozwiązuje i pobiera listę nazw DNS, adresów IP i adresów MAC dla sieci.

  Narzędzie sieciowe

Monitoruj krytyczne serwery w sieci pod kątem dostępności i wysyłania alertów w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego działania.

Integracja z innymi programami ManageEngine

OpManager - Oprogramowanie monitorujące sieć

OpManager jest kompletnym oprogramowaniem do monitorowania całej sieci (end-to-end), które oferuje zaawansowane funkcje zarządzania błędami i wydajnością w krytycznych zasobach IT, takich jak routery, połączenia WAN, przełączniki, zapory, ścieżki połączeń VoIP, fizyczne serwery, serwery wirtualne, kontrolery domeny i inne urządzenia infrastruktury IT.

Integracja OpUtils z OpManager pozwala dodać funkcje zarządzania adresami IP i mapowania portów przełączników do OpManager, co jest dodawane jako zakładki IPAM i Port Mapper.

Więcej informacji