Maper portów przełącznikaı

Narzędzie do mapowania portów przełącznika pomaga w zidentyfikowaniu portu przełącznika, do którego podłączone jest dane urządzenie, eliminując potrzebę ręcznego śledzenia przewodów sieciowych. Narzędzie do mapowania portów przełącznika odnajduje urządzenia wpięte w każdy z portów wybranego przełącznika.

Maper portów przełącznika - Summary view

Oprogramowanie do zarządzania portami przełączników

Czemu korzystać z OpUtils do zarządzania portami przełączników?

Narzędzie do mapowania portów przełącznika w OpUtils odnajduje urządzenia wpięte w każdy z portów wybranego przełącznika. Jest ono przydatne dla inżynierów sieciowych i systemowych do uzyskania wglądu w stan, adres IP, adres MAC i dostępność portów. Ponieważ jest to odnajdowanie w czasie rzeczywistym, można również przeglądać stan operacyjny i prędkość każdego portu. Zarządzanie portami przełącznika sieciowego składa się głównie z funkcji takich jak

Funkcje mapera portów przełącznika

Mapowanie portów na całej trasie

Narzędzie do zarządzania portami przełączników zapewnia mapowanie na całej trasie przy użyciu zaawansowanego skanowania portów, z opcją uwzględnienia mapowania portów fizycznych do portów przełącznika. Administrator może podać mapowanie fizycznych portów i portów przełącznika w pliku CSV, który można zaimportować do wyników podawanych przez maper portów przełącznika. Tak długo, jak nie występują żadne zmiany w mapowaniu fizycznym, to nie trzeba tego zmieniać. Narzędzie do zarządzania portami przełączników automatycznie pozyskuje szczegóły VLAN, wirtualne adresy IP urządzenia i wykrywa wszystkie urządzenia podłączone do portu. Maper portów przełącznika pozwala również administratorom na dodawanie własnych kolumn w celu przechowywania wartości zdefiniowanych przez użytkownika. Kolumny można tworzyć zarówno na poziomie przełącznika, jak i na poziomie szczegółowych informacji przełącznika. Oprogramowanie do zarządzania portami przełączników zapewnia wsparcie dla przełączników od wielu dostawców, takich jak CISCO, HP, 3com, Nortel etc. Mapowanie portów przełącznika wyświetla wszystkie adresy MAC podłączone do portu, takie jak komputery, telefony internetowe itp. i zapewnia możliwość dodawania na bieżąco pól niestandardowych w celu przechowywania wartości zdefiniowanych przez użytkownika.

Administracja oparta na rolach

Administracja oparta na rolach w oprogramowaniu do zarządzania portami przełączników sieciowych pomaga administratorom zachować więcej kontroli przez tworzenie użytkowników z rolami administratorów lub techników. Podczas gdy użytkownicy mający rolę administratora będą mieli kompletny dostęp, użytkownicy mający rolę technika będą mieli dostęp wyłącznie do odczytu.

Administracja oparta na rolach

Dodawanie przełączników

Dodawanie przełączników do narzędzia do mapowania portów przełącznika może być wykonywane ręcznie lub przez zaimportowanie wejść przełączników z pliku CSV. Plik CSV powinien zawierać nazwę/adres IP przełącznika, społeczność przełączników, nazwę/adres IP routera oraz społeczność routera jako wartości oddzielane przecinkami. Po dodaniu przełączników w oprogramowaniu do mapowania portów przełącznika są one automatycznie mapowane w tle. Opcjonalnie administratorzy mogą również podać powiązane podsieci do zeskanowania przed skanowaniem przełącznika. Narzędzie do zarządzania portami przełącznika powoduje, że przełącznik uczy się wszystkich adresów MAC podłączonych urządzeń, które zostaną pozyskane i pokazane w wynikach..

Dodawanie przełączników

Grupowanie i skanowaniea

Oprogramowanie do mapowania portów przełącznika pozwala na tworzenie różnych grup w oparciu o lokalizację lub budynek. Można w nim bezproblemowo, w dowolnym momencie przenosić przełączniki wewnątrz grup. Można zaplanować mapowanie przełączników w różnych grupach w różnych momentach. Kiedy jakiś przełącznik jest mapowany, to wyniki są automatycznie publikowane jako plik CSV, który można otworzyć bezpośrednio w Microsoft Excel. W oprogramowaniu do zarządzania portami przełączników można również wyświetlać historię z interfejsu użytkownika OpUtils. Pomaga to administratorom w pozyskiwaniu szczegółowych informacji o urządzeniach podłączonych do portu w danym okresie i vice versa. Mapuje detale przechowywane w bazie danych i przedstawia historię mapowania. Mapowanie portów przełącznika mapuje równocześnie kilka przełączników i planuje skanowanie przełączników w taki sposób, że można zaplanować oddzielnie mapowanie przełączników w różnych grupach.

Grupowanie i skanowaniea

Inspekcja i historia portów przełącznika

W kwestii zarządzania portami przełączników inspekcje są kluczowe do umożliwienia ustalenia kto co zrobił i kiedy. Maper portów przełącznika zapisuje wszystkie wydarzenia wykonane przy pomocy narzędzia z nazwą użytkownika OpUtils oraz datą i godziną wydarzenia. Pomaga to administratorom w śledzeniu i inspekcji wszystkich zmian dokonywanych przy pomocy mapera portów przełącznika. Administratorzy będą również w stanie ustalić, jakie urządzenie było wcześniej podłączone do jakiegoś portu przełącznika w oparciu o zapisane w historii wcześniejsze wyniki skanowania. Narzędzie do mapowania portów przełącznika rejestruje i śledzi zmiany wykonywane w narzędziu do mapowania portów przełącznika. Wyświetla wyniki poprzedniego skanu z historii.

AInspekcja i historia portów przełącznika - ManageEngine Oputils

Oprogramowanie do mapowania portów przełącznika może mapować kilka przełączników równolegle. Administratorzy mogą dodać wszystkie przełączniki w swojej sieci i zmapować je na raz w narzędziu do zarządzania portami przełącznika. Zapewnia to pełen stan portów dla każdego z przełączników. Aby zlokalizować, gdzie podłączone jest dane urządzenie, administratorzy mogą po prostu przeprowadzić wyszukiwanie w oparciu o adres MAC, adres IP, nazwę DNS lub lokalizację urządzenia.

Mocne funkcje wyszukiwania

Alerty powiadomień

Oprogramowanie do mapowania portów przełącznika zapewnia opcję powiadamiania administratorów o zmianie stanu portu przełącznika przez e-mail. Oprogramowanie do mapowania portów przełącznika generuje alerty, kiedy:

 • Stan zmieni się z nieustalonego na dostępny.
 • Stan zmieni się z dostępnego na wykorzystany.
 • Urządzenie podłączone do portu zmieniło się.
 • Użytkownicy przemieszczają się w sieci.

Switch Port Mapping Software Alert Notifications

Raporty

OpUtils, w oparciu o wynik działania oprogramowania do mapowania portów przełącznika zapewnia raport dostępności portów w sieci. Oprogramowanie do mapowania portów przełącznika zakłada politykę deklarowania portów nieodpowiadających jako dostępnych. Porty, które nie są aktywne dłużej niż 10 dni, są pokazane jako dostępne. Można to również skonfigurować na pożądaną wartość. Raporty dostępności portów w OpUtils obejmują: Dostępne porty, wykorzystane porty oraz ułożone porty. Automatycznie publikuje wyniki do pliku CSV/XLS. Poza raportami dostępności portu zapewnia też różne raporty o wykorzystaniu, szybkości i typie portów:

 • Przełączniki według wykorzystania
 • Przełączniki według nazwy zadania
 • Przełączniki według dostawcy
 • Porty przełącznika według ifSpeed
 • Porty przełącznika według ifType
 • Urządzenie z wirtualnym IP

Raporty

Zarządzanie portami przełącznika

Poza mapowaniem portów przełącznika do urządzeń, OpUtils pozwala administratorom na zablokowanie lub odblokowanie portu przełącznika z wewnątrz narzędzia. Port przełącznika można administracyjnie przesunąć w górę lub w dół przez SNMP przy pomocy ciągu zapisu społeczności SNMP przełącznika. Jest to bardzo przydatne do zablokowania niepożądanego ruchu z określonego portu z uwagi na atak wirusa lub hackowanie.

OpUtils Zarządzanie portami przełącznika

Narzędzie sieciowe

W większości przypadków administratorzy mogą również chcieć sprawdzić aktualny status przełączników. Z widoku szczegółów portów można wykonywać następujące działania:

Narzędzie sieciowe - ManageEngine Oputils

 • Ping — do wysłania pakietu ICMP na dany adres IP w celu sprawdzenia jego dostępności
 • Ping SNMP — w celu sprawdzenia, czy przełącznik odpowiada na SNMP dla danego ciągu społeczności.
 • Rozpoznanie DNS — w celu rozpoznania nazwy DNS przełącznika
 • Rozpoznanie adresu MAC — do pozyskania adresu MAC przełącznika
 • Śledzenie trasy — do pozyskania ścieżki sieciowej danego przełącznika.
 • Eksplorator systemu — do pozyskania pełnych szczegółów takich jak migawka, CPU, przestrzeń dyskowa etc. dla danego przełącznika

Wspierane rodzaje przełączników

Narzędzie do mapowania portów przełącznika zostało przetestowane i wspiera przełączniki następujących dostawców:

Cisco Nortel HP
Foundry Extreme Networks Intel
DLink Huawei 3com Allied Telesyn
Alcatel Force 10 Dell

Poza podanymi powyżej przełącznikami, narzędzie do mapowania portów przełącznika obsługuje wszystkie urządzenia z włączoną obsługą SNMP.

Bezpłatny maper portów przełącznika

W bezpłatnej edycji OpUtils maper portów przełącznika może być wykorzystane do zmapowania jednego przełącznika. Aby uzyskać więcej szczegółów o narzędziach dostępnych w bezpłatnej edycji, patrz Bezpłatne narzędzia sieciowe.

Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz temat Narzędzie do mapowania portów przełącznika w pomocy online. Porady dotyczące rozwiązywania problemów, patrz baza wiedzy mapera portów przełącznika.