Potrzeba IT service desk w departamentach federalnych

close
ServiceDesk Plus » Funkcje » Przemysł   » Oprogramowanie pomocy technicznej dla organizacji rządowych

Dostarczanie solidnych i nowoczesnych usług zarówno dla pracowników i obywateli. Wysoki poziom obsługi klienta w sektorze komercyjnym spowodował wzrost oczekiwań społeczeństwa w zakresie obsługi. Zwykle szybka i sprawna reakcja na zgłoszenia obsługi klienta w sektorze komercyjnym podniosła poprzeczkę dla tradycyjnej obsługi informatycznej obywateli w sektorze publicznym. Cierpliwość nie jest zwykle cnotą obywateli, kiedy rządowe usługi zarządzania IT świadczone są powoli i wymagają ręcznych procesów.

Znaczenia niezawodnych publicznych usług informatycznych nie można lekceważyć w sytuacji, gdy zależą od nich miliony ludzi, a zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Infrastruktura informatyczna w sektorze publicznym często korzysta ze starszych systemów, których utrzymanie pochłania znaczną część budżetu informatycznego organizacji. Ponadto starsze systemy są narażone na coraz większą liczbę problemów, takich jak awarie podczas dużego natężenia ruchu, luki w zabezpieczeniach cybernetycznych oraz malejąca pula talentów do ich obsługi.

Biorąc pod uwagę badania, z których wynika, że ponad 52 procent dyrektorów ds. informatyzacji w instytucjach rządowych jako główne przeszkody w świadczeniu usług informatycznych w ciągu ostatnich czterech lat wymienia "zakłócenia organizacyjne i niedobory finansowania", nadszedł czas, aby strategia zarządzania usługami IT ewoluowała w kierunku efektywnego i bezkompromisowego świadczenia usług, odporności na wymagające budżety rządowe i zmiany na stanowiskach kierowniczych.

W jaki sposób strategia zarządzania usługami IT może być odporna na zmiany na stanowiskach kierowniczych?

W jaki sposób strategia zarządzania usługami IT może być odporna na zmiany na stanowiskach kierowniczych

Zakłócenia organizacyjne wpływają na finansowanie działań informatycznych i utrudniają wprowadzanie nowych inicjatyw w zakresie usług dla agencji publicznych. Przeszkód tych można uniknąć dzięki jasno określonej strategii informatycznej, która optymalizuje koszty bez obniżania efektywności misji. Narzędzia wspomagające usługi informatyczne, takie jak sztuczna inteligencja i automatyzacja, mogą znacznie ograniczyć wydatki przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Narzędzie do zarządzania usługami informatycznymi (ITSM), wyposażone w wydajne narzędzia wspomagające usługi, może mieć kluczowe znaczenie dla odporności strategii informatycznej.

Narzędzie ITSM jest centralnym punktem operacji IT. Wyposażenie go w takie funkcje jak AI, analitykę oraz automatyzacje może wzmocnić Twoją strategię i podkreślić zaangażowanie Twojej agencji w realizację Twojej misji poprzez optymalizację kosztów i wydajność. Dzięki temu Twoja agencja pozostanie prężna, nawet w obliczu wyzwań zewnętrznych.

Zobacz, w jaki sposób sztuczna inteligencja, automatyzacje i analiza wydajności mogą przynieść korzyści strategii ITSM w Twojej agencji.

W jaki sposób ServiceDesk Plus pomaga instytucjom rządowym i sektorowi publicznemu

Utwórz przyszłościowe środowisko ITSM z ServiceDesk Plus, dostępne zarówno w chmurze, jak i w modelu lokalnym.

W jaki sposób ServiceDesk Plus pomaga instytucjom rządowym i sektorowi publicznemu

Wypróbuj zanim kupisz. Przetestuj darmową wersję próbną na 30 dni!

Zapewnienie spójności i znajomości procesów informatycznych

Zapewnienie spójności i znajomości procesów informatycznych

Zasady takie jak "Bądź spójny, nie jednolity" i "To jest dla wszystkich", pochodzące z brytyjskiego Government Design Principles dla projektów usług cyfrowych, pomagają ludziom łatwo zapoznać się z usługami. ServiceDesk Plus wspiera te i inne cele projektu, umożliwiając:

 • Ustanowienie nadzoru nad procesami usług IT za pomocą wbudowanych, najlepszych praktyk ITSM.
 • Projektowanie cykli życia zgłoszeń, które będą zgodne z protokołem świadczenia usług w Twojej agencji dzięki Cyklowi życia zgłoszenia.
 • Proceduralna obsługa zmian i wydań bez negatywnego wpływu na jakość usług dzięki tworzeniu wieloetapowych przepływów pracy za pomocą wizualnych kreatorów przepływów pracy.

Automatyzacja procesów, aby ominąć ograniczenia rządowe

Automatyzacja procesów, aby ominąć ograniczenia rządowe

Obsługa dużej liczby formularzy i zatwierdzeń w trybie ręcznym może zwiększyć zakres błędów i zmniejszyć wydajność pracowników technicznych. Uwolnij swoich pracowników od przyziemnych zadań, umożliwiając im:

 • Tworzenie szablonów w ciągu kilku minut dla często wymaganych usług i najczęściej zgłaszanych incydentów na prostej kanwie typu "przeciągnij i upuść".
 • Konfigurację automatyzacji opartą na kryteriach dla przychodzących zgłoszeń, aby organizować, dostarczać, przypisywać i wyzwalać niestandardowe działania dla nich.
 • Automatycznie przypisywać zgłoszenia do techników i grupom wsparcia w oparciu o ich dostępności i obciążenia pracą.
 • Implementację wieloetapowego procesu zatwierdzania dla każdego szablonu wniosku o usługę

Zapewnienie realizacji nowych inicjatyw w zakresie usług w terminie i w ramach budżetu

Zapewnienie realizacji nowych inicjatyw w zakresie usług w terminie i w ramach budżetu

Pokonywanie wyzwań związanych ze współpracą, w tym efektywne śledzenie projektów, kontrola danych i komunikacja z zainteresowanymi stronami, przy jednoczesnym zachowaniu nadzoru nad budżetem i spełnianiu oczekiwań społeczeństwa dotyczących ukończenia projektu.

 • Utrzymanie właściwej widoczności i kontroli dla wszystkich poziomów interesariuszy poprzez tworzenie ról projektowych z odpowiednimi uprawnieniami dostępu.
 • Dzięki wizualnemu monitorowaniu funkcji zarządzania zasobami, które są wyświetlane jako kolorowe wykresy Gantta, można wyprzedzać opóźnienia w projektach, które skutkują przekroczeniem budżetu.
 • Zarządzaj projektem równolegle z innymi procesami ITSM i podejmuj decyzje w oparciu o dane dotyczące działań projektowych.

Zdefiniuj na nowo odpowiedzialność i zweryfikuj wydajność działu obsługi klienta

Zdefiniuj na nowo odpowiedzialność i zweryfikuj wydajność działu obsługi klienta

Przepisy rządowe, takie jak amerykańska ustawa o odpowiedzialności i przejrzystości cyfrowej (DATA), nakładają na agencje federalne obowiązek udostępniania opinii publicznej informacji i raportów dotyczących wydatków budżetowych. Zintegrowane możliwości generowania raportów ServiceDesk Plus pomagają w łatwy sposób zachować zgodność z tymi i podobnymi przepisami.

 • Tworzenie niestandardowych raportów za pomocą kreatora konfiguracji, który pomaga w generowaniu dostosowanych i szczegółowych raportów w ciągu kilku minut.
 • Dostęp do ponad 180 raportów, które mierzą wydajność wszystkich funkcji działu obsługi klienta.
 • Łatwe monitorowanie bieżących działań i funkcji IT za pomocą intuicyjnych pulpitów, które można dostosować do wyświetlania danych z aplikacji innych firm.
 • Wykorzystanie Integracji Analytics Plus które zapewniają dogłębny wgląd w sytuację, dzięki czemu technicy serwisowi lepiej rozumieją braki w wydajności systemu.

Ulepszanie cyfrowych doświadczeń pracowników w celu zapewnienia przyjemnego środowiska pracy

Ulepszanie cyfrowych doświadczeń pracowników w celu zapewnienia przyjemnego środowiska pracy

Nadanie priorytetu doświadczeniom pracowników w celu sprawniejszego osiągania celów misji. Wyeliminowanie skomplikowanych procedur i rozbudowanych procesów wewnętrznych wymaganych od pracowników w celu uzyskania wsparcia. Dzięki aplikacji ServiceDesk Plus pracownicy mogą szybciej uzyskiwać usługi za pomocą kilku kliknięć.

 • Uproszczenie dostępu do usług dzięki portalowi samoobsługowemu dla przedsiębiorstw, który umożliwia pracownikom dostęp do usług wielu działów, takich jak kadry, płace i obiekty, z jednej konsoli.
 • Zapewnij inteligentne doświadczenie użytkownika końcowego dzięki dostosowywanemu portalowi samoobsługowemu (SSP), zawierającemu wbudowaną bazę wiedzy, panel ogłoszeń, dostęp do widżetów i modułów oparty na rolach oraz czat wsparcia na żywo.
 • Pozwól swoim pracownikom zwracać się o informacje, dane lub usługi w ich języku i zwiększaj zaangażowanie pracowników dzięki wirtualnemu agentowi konwersacyjnemu, Zia.

Zarządzaj zasobami IT w swojej agencji z zachowaniem należytej staranności

Zarządzaj zasobami IT w swojej agencji z zachowaniem należytej staranności

Przepisy, takie jak amerykańska ustawa MEGABYTE z 2016 r., nakładają na dyrektorów ds. informatyzacji obowiązek prowadzenia spisu wszystkich licencji na oprogramowanie z wykorzystaniem narzędzi do automatycznego wyszukiwania. ServiceDesk Plus pomaga w zarządzaniu zasobami IT zachować zgodność z tymi i podobnymi przepisami.

 • Zachowaj odpowiedzialność za każdy składnik aktywów dzięki zaplanowanemu automatycznemu wykrywaniu zasobów, które może wykorzystywać w środowisku IT zarówno metody agentowe, jak i bezagentowe.
 • Unikaj niepotrzebnych kar, zabezpieczając licencje na oprogramowanie przed niezgodnością z przepisami, a także zwracając uwagę na wszelkie programy typu "grayware" w środowisku informatycznym, które mogą potencjalnie zaszkodzić działowi.
 • Prowadzenie rejestru sprzedawców i dostawców pomaga zautomatyzować proces interakcji zakupowych i odnawiania umów, zapewniając pełną identyfikowalność i widoczność procesu.

Dowiedz się, w jaki sposób Departament Edukacji w Ohio usprawnił swoje usługi informatyczne dzięki ServiceDesk Plus:

W stanie Ohio, gdzie zarządza się ponad 5000 szkołami, na produktywność Departamentu Edukacji w Ohio negatywnie wpłynęło zastosowane rozwiązanie informatyczne, które szybko rozrosło się, wprowadzając nieefektywność do procesów i stawiając ich w trudnej sytuacji. Dowiedz się, w jaki sposób przywrócono zarządzanie usługami IT na właściwe tory.

Nasze certyfikaty

ISO 27018 compliant service desk software
ISO 27017 compliant help desk software
ISO 27001 compliant ITSM software
AICPA SOC Type II compliant ticketing system
 • Zoho Corporation posiada certyfikaty ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji), ISO 27017 (Kontrola bezpieczeństwa usług w chmurze) oraz ISO 27018 (Ochrona danych osobowych), a także certyfikat SOC 2 Typ II (Bezpieczeństwo, poufność, integralność przetwarzania, dostępność i prywatność).
 • Dane użytkowników naszych aplikacji SaaS są przechowywane w naszych centrach danych, które są zgodne z branżowymi standardami SOC 1 Typ II i SOC 2 Typ II, a także posiadają certyfikaty ISO 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji) i ISO 22301 (system zarządzania ciągłością działania).
Uwolnij moc 360° ITSM