Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Auditing

Auditoría de cumprimento de TI en tempo real

Actualmente, as organizacións que han de rexerse por normativas necesitan recorrer a sistemas de monitoraxe da información automatizados como ADAudit Plus. Estes sistemas garanten un control eficaz da seguranza da información, unha monitoraxe continua e exhaustiva e multitude de informes de auditoría cunha confidencialidade, integridade e exactitude máximas. Este software de seguranza leva un seguimento das accións e o acceso aos datos ou a modificación destes por parte dos usuarios necesario para cumprir diversas normativas, tales como SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA e GLBA.

ADAudit Plus ofrécelle monitoraxe 24/7, alertas por correo electrónico e informes preconfigurados de fácil visualización. Con máis de 200 informes para ver os cambios feitos, o cumprimento normativo non pode ser máis sinxelo.

Auditoría de cumprimento de SOX en tempo real

A Lei Sarbanes-Oxley (SOX) de 2002 establece normas estritas aplicables a todas as empresas con cotización oficial nos Estados Unidos. Non afecta as empresas privadas. Esta lei é xestionada pola Comisión de Bolsa e Valores dos Estados Unidos (SEC), que se ocupa do cumprimento de leis, normas e requirimentos. ADAudit Plus garante un sistema de cumprimento de SOX 302 / 404 automatizado que mantén segura a rede empresarial e proporciona unha monitoraxe da rede continua con alertas/informes sobre sistemas autorizados/non autorizados e do acceso á información para asegurar a integridade desta.

Algúns informes de auditoría de cumprimento de SOX

Actividade recente de inicio de sesión de usuarios | Erros de inicio de sesión | Actividade de servizos do terminal | Duración de sesións | Cambios de política de dominio | Historial de inicio de sesión | Xestión de usuarios | Xestión de grupos | Xestión de computadores | Xestión de UO | Xestión de GPO | Accións de administradores | Cambios en todos os ficheiros ou cartafoles

Auditoría de cumprimento de HIPAA en tempo real

A Lei de transferibilidade e responsabilidade do seguro sanitario (HIPAA) de 1996 é unha lei federal dos Estados Unidos que se adaptou ao Código de Rendas Internas de 1996. Foi concibida para mellorar a transferibilidade e continuidade da cobertura do seguro sanitario nos segmentos colectivo e individual.

Cumprimento do título I da HIPAA: a HIPAA protexe a cobertura do seguro sanitario para os traballadores e as súas familias no caso de cambio o perda do seu emprego.

Cumprimento do título II da HIPAA: para aplicar as disposicións de simplificación administrativa é preciso definir as normas nacionais para as operacións sanitarias electrónicas e os identificadores nacionais dos provedores, os plans de seguro médico e os traballadores que se ocuparán da seguranza e privacidade dos datos relativos á saúde.

Algúns informes de auditoría de cumprimento de HIPAA

Cambios en todos os ficheiros ou cartafoles | Xestión de UO | Xestión de computadores | Xestión de grupos | Xestión de usuarios | Duración de sesións | Actividade de servizos do terminal | Erros de inicio de sesión | Actividade recente de inicio de sesión de usuarios

Auditoría de cumprimento de PCI DSS en tempo real

A Norma de seguridade dos datos do sector das tarxetas de pagamento (PCI DSS) é de aplicación a calquera entidade que almacene, trate e/ou comunique datos de titulares de tarxetas. Afecta os compoñentes do sistema operativo e técnico incluídos nos datos do titular da tarxeta ou conectados a estes. Se a súa empresa acepta ou procesa tarxetas de pagamento, terá que cumprir a PCI DSS.

Algúns informes de auditoría de cumprimento de PCI DSS

Actividade recente de inicio de sesión de usuarios | Erros de inicio de sesión | Actividade de servizos do terminal | Historial de inicio de sesión | Accións de administradores | Cambios en todos os ficheiros ou cartafoles | Historial de inicio de sesión RADIUS (NPS) | Acceso de lectura a ficheiro correcto | Cambios de permisos de cartafoles | Cambios de configuración de auditoría de cartafoles

Auditoría de cumprimento de FISMA en tempo real

A Lei federal de xestión e seguranza da información (FISMA) dos Estados Unidos esíxelles aos organismos nacionais que protexan a información recompilada ou conservada por ou no nome do organismo, así como os sistemas informáticos empregados ou operados por un organismo ou un contratista dun organismo ou outra organización no nome do organismo.

Algúns informes de auditoría de cumprimento de FISMA

Actividade de servizos do terminal | Erros de inicio de sesión local | Historial de inicio de sesión | Xestión de grupos | Xestión de usuarios | Accións de administradores | Xestión de computadores | Xestión de UO | Cambios en todos os ficheiros ou cartafoles | Intento falido de escribir un ficheiro | Intento falido de eliminar un ficheiro

Auditoría de cumprimento de GLBA en tempo real

A Lei Gramm-Leach-Bliley dos Estados Unidos, tamén coñecida como Lei de modernización dos servizos financeiros, esíxelles ás entidades financeiras (empresas que lles ofrecen aos consumidores produtos ou servizos financeiros, como préstamos, asesoramento financeiro ou de investimento, ou seguros) que expliquen aos seus clientes as súas prácticas de comunicación de información e que protexan a información confidencial. Esta lei é aplicable a prestamistas hipotecarios non pertencentes ao sector bancario, taxadores de bens raíces, axentes de préstamo, algúns asesores financeiros ou de investimento, cobradores de débedas, preparadores de declaracións de impostos, bancos e provedores de servizos de peche en bens raíces.

Algúns informes de auditoría de cumprimento de GLBA

Cambios de configuración de auditoría de cartafoles | Cambios de permisos de cartafoles | Acceso de lectura a ficheiro correcto | Cambios en todos os ficheiros ou cartafoles | Xestión de GPO | Xestión de usuarios | Xestión de grupos | Cambios de política de dominio | Duración de inicios de sesión | Erros de inicio de sesión local | Actividade de servizos do terminal

ADAudit Plus Trusted By