Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Главни делови на ADAudit Plus

Следење на најавување/одјавување
Добијте увид во корисничката активност за најавување што се одвива во вашата средина на Windows server, што опфаќа од неуспеси при најавување до историја на најавување.
Решавање проблеми при заклучување на сметка
Веднаш детектира заклучувања со предупредувања во реално време и ја анализира нивната главна причина со темелни извештаи.
Заштитете ги чувствителните податоци
Следете пристап во датотеките низ серверите со датотеки на Windows, кластери за префрлање во случај на грешка, NetApp и складови на EMC.
Добијте целосна видливост во промените на групните правила
Следете ги промените во параметрите на групните правила и создавањата, модификациите и бришењата на предметите на групни правила.
Ублажете ги внатрешните закани
Добијте целосен дневник од ревизија за активностите на администраторот и на останатите корисници со привилегии. Следете ги промените на членството на привилегирани групи.
Автоматска реакција на инцидент
Конфигурирајте ја алатката за да преземате специфично предодредено дејство, секогаш кога се активира некое предупредување.
Вршете ревизија во хибридни средини на Active Directory
Добијте единствена поврзана слика за активностите што се случуваат во деловните средини на Active Directory и во Azure AD.
Интегрирајте ја интелигенцијата на ADAudit Plus со управувањето со безбедносни информации и настани (SIEM)
Максимизирајте го потенцијалот на постоечката инфраструктура за SIEM со препраќање на дневници во вашата конзола за SIEM.
Прикажете усогласеност
Запознајте се со SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA и други барања за усогласеност со претходно спакувани извештаи.
Лесно користење:
Брзата инсталација, веб-пристапот, интуитивниот кориснички интерфејс, напредното пребарување за да се следат специфичните информации што се однесуваат на кој било настан, автоматизираниот извештај/праќањето на предупредување директно во вашето поштенско сандаче, архивирањето на податоци од ревизија и многу други слични функционалности, го прават софтверот ADAudit Plus да ви пружа огромно задоволство додека го користите.

ADAudit Плус Доверливо