Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Auditing

Audit súladu IT v reálnom časeg

Organizácie, na ktoré sa vzťahuje súlad, teraz spoliehajú na automatické systémy monitorovania informácií, ako je ADAudit Plus. Tieto systémy zabezpečujú efektívnu kontrolu zabezpečenia informácií a starostlivý monitoring, ako aj ponúkajú mnoho auditových správ s maximálnou dôvernosťou, integritou a presnosťou. Tento bezpečnostný softvér sleduje kroky používateľa a prístupy k dátam / ich úpravy pre splnenie súladu s rôznymi predpismi, ako sú SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA a GLBA.

ADAudit Plus vám prináša nepretržité monitorovanie, e-mailové výstrahy a vopred nakonfigurované správy s jednoduchým zobrazením. S viac ako 200 správ na zobrazenie zmien už nemôže byť dosiahnutie súladu s predpismi jednoduchšie.

Audit súladu SOX v reálnom čase

Zákon Sarbanes-Oxley z roku 2002 stanoví prísne normy pre všetky verejne obchodované spoločnosti v Spojených štátoch amerických. Netýka sa súkromných spoločností. Zákon spravuje Burzová komisia a komisia pre cenné papiere (SEC), ktorá sa zaoberá súladom, zásadami a požiadavkami. ADAudit Plus zabezpečuje, že automatický systém súladu SOX 302 / 404 zabezpečí bezpečnosť firemnej siete, sústavné monitorovanie siete s výstrahami/správami o autorizovaných/neautorizovaných systémoch a prístupoch k dátam pre zachovanie integrity dát.

Niektoré auditové správy o súlade SOX

Nedávne aktivity prihlásenia používateľa | Zlyhania prihlásenia | Aktivita koncových služieb | Dĺžka trvania prihlásenia | Zmeny zásad domény | História prihlasovania | Správa používateľov | Správa skupiny | Správa počítača | Správa OU | Správa GPO | Akcie administratívneho používateľa | Všetky zmeny súborov alebo priečinkov

Audit súladu HIPAA v reálnom čase

HIPAA, Zákon o prenosnosti zdravotného poistenia a účtovaní z roku 1996, je federálny zákon, ktorý bol doplnený ku Kódexu vnútorných príjmov z roku 1996. Jeho cieľom je zvýšenie prenosnosti a kontinuity pokrytia zdravotného poistenia na trhu jednotlivcov a skupín.

Hlava–I Súlad HIPAA - HIPAA chráni pokrytie zdravotným poistením pre pracovníkov a ich rodiny, pokiaľ zmenia alebo stratia zamestnanie.

Hlava-II Súlad HIPAA - Aby sa uplatnili ustanovenia Administratívneho zjednodušenia (AS), je treba zaviesť národné štandardy pre elektronické transakcie zdravotnej starostlivosti a národné identifikačné znaky pre poskytovateľov, zdravotné poistné plány a zamestnávateľov, ktoré budu upravovať zabezpečenie a ochranu osobných údajov.

Niektoré auditové správy o súlade HIPAA

Všetky zmeny súborov alebo priečinkov | Správa OU | Správa počítača | Správa skupiny | Správa používateľa | Dĺžka trvania prihlásenia | Aktivita koncových služieb | Zlyhanie prihlásenia | Nedávna aktivita prihlasovania používateľay

Audit súladu PCI-DSS v reálnom čase

PCI DSS sa vzťahuje na všetky subjekty, ktoré ukladajú, spracovávajú a/alebo prenášajú údaje o majiteľoch karty. Vzťahuje sa na komponenty technických a prevádzkových systémov, ktoré sú zahrnuté v údajoch o majiteľovi karty, či ktoré sú s nimi spojené. Pokiaľ vaša firma prijíma alebo spracováva platobné karty, musí dodržiavať PCI DSS.

Niektoré auditové správy o súlade PCI-DSS

Nedávna aktivita prihlasovania používateľa | Zlyhania prihlásenia | Aktivity koncových služieb | História prihlásenia | Akcie administratívnych používateľov| Všetky zmeny súborov alebo priečinkov | História prihlásenia RADIUS (NPS) | Úspešný prístup k súboru pre čítanie | Zmeny oprávnenia pre priečinok | Zmeny nastavenia auditu priečinku

Audit súladu FISMA v reálnom čase

Federálny zákon o zabezpečení a správe informácií (FISMA) vyžaduje od federálnych orgánov, aby zaistili zabezpečenie informácií zhromažďovaných alebo uchovávaných agentúrou či v jej mene; ako aj používanie informačných systémov používaných alebo prevádzkovaných agentúrou či dodávateľom agentúry alebo inou organizáciou v mene agentúry.

Niektoré auditové správy o súlade FISMA

Aktivita koncových služieb | Zlyhania miestneho prihlásenia | História prihláseni | Správa skupiny | Správa používateľa | Akcie administratívnych používateľov | Správa počítača | Správa OU | Všetky zmeny súborov alebo priečinkov | Nepodarené pokusy o hápis súboru | Nepodarené pokusy o odstránenie súboru

Audit súladu GLBA v reálnom čase

Zákon Gramm-Leach-Bliley Act, známy aj ako Zákon o modernizácii finančných služieb, vyžaduje od finančných inštitúcií - spoločností, ktoré spotrebiteľom ponúkajú finančné produkty alebo služby, ako sú pôžičky, finančné alebo investičné poradenstvo alebo poistenie - aby svojich zákazníkov informovali o svojich postupoch zdieľania informácií a aby chránili citlivé údaje. Zákon sa vzťahuje na nebankových poskytovateľov hypoték, odhadcov nemovitostí, sprostredkovateľov pôžičiek, niektorých finančných alebo investičných poradcov, vymáhačov dlhov, daňových poradcov, banky a poskytovateľov služieb vyporiadania nehnuteľnosti.

Niektoré auditové správy o súlade GLBA

Audit zmien nastavenia priečinka | Zmeny oprávnení pre priečinok | Úspešný prístup pre čítanie súboru | Všetky zmeny súborov alebo priečinkov | Správa GPO | Správa používateľa | Správa skupiny | Zmeny zásad domény | Dĺžka trvania prihlásenia | Zlyhania miestneho prihlásenia | Aktivity koncových služieb

ADAudit Plus dôveryhodný