Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Pikat e forta të ADAudit Plus

Gjurmon logon/logoff
Ke njohuri të plotë për hyrjet në ambientin e serverit të Windows-it, e cila shtrihet nga dështimet për të hyrë e deri te historiku i hyrjeve.
Zgjidh problemet me mbylljet e llogarive
Zbulon mbylljet në çast me alarme në kohë reale dhe analizon me raporte të hollësishme shkakun e tyre.
Mbron informacionet konfidenciale
Gjurmon qasjet në skedarë për serverët e skedarëve të Windows, serverët e programeve, NetApp, dhe memorien EMC.
Ke shikueshmëri të plotë të ndryshimeve në group policy
Gjurmon ndryshimet në konfigurimin e group policy dhe krijimet, modifikimet dhe fshirjet në GPO.
Pakëson rreziqet e brendshme
Siguron një dokumentim të plotë të aktiviteteve të administratorit dhe të përdoruesve të tjerë të privilegjuar. Mban nën vëzhgim ndryshimet e anëtarësisë në grupet e privilegjuara.
Automatizon reagimet në rast incidenti
Konfiguron mjetin për të ndërmarrë një veprim specifik të paracaktuar sa herë ndizet një alarm.
Ambientet e Audit hybrid AD
Siguron një pamje të vetme të ndërlidhur të aktiviteteve që ndodhin në AD dhe Azure AD të selisë.
Integron informacionet e ADAudit Plus me SIEM
Maksimizon potencialin e infrastrukturës suaj ekzistuese SIEM duke ia kaluar regjistrimet njësisë suaj të kontrollit SIEM.
Demonstron pajtueshmërinë
Përputh SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA dhe kërkesa të tjera pajtueshmërie me raportet standarde.
Përdoret lehtë:
Instalim i shpejtë, qasje e bazuar në web, UI intuitive, kërkim i avancuar për të gjurmuar informacione specifike në lidhje me çdo event, dërgim i automatizuar drejt e në inbox-in tuaj i raporteve/alarmeve, funksionalitetet e arkivimit të të dhënave të kontrollit dhe shumë të tjera si këto bëjnë që ADAudit Plus të jetë i këndshëm për t’u përdorur.

ADAudit Plus i besuar nga