Applikationshantering

OpManager Plus integreras med Applications Manager – vår lösning för övervakning av programfunktion – för att hjälpa dig att säkerställa att din intäktskritiska applikation uppfyller användarnas förväntningar. Applications Manager erbjuder färdigt övervakningsstöd för mer än 100 program och servrar.

Applikationshantering

Application Discovery and Dependency Mapping (ADDM)

Upptäck snabbt applikationer och mappa deras relationer för omfattande insyn i din komplexa IT-infrastruktur.

Felhantering med rotorsaksanalys

Identifiera programfel och lös dessa innan slutanvändaren får problem. Få information om problem genom e-postmeddelanden och SMS. Automatisera problemlösning genom att använda korrigerande program och skript, och skicka SNMP-fällor. Du kan automatiskt starta, stoppa eller starta om Windows-tjänster, VM och Amazon EC2-instanser – eller utlösa andra åtgärder – när trösklarna överträds.

Avvikelseupptäckt

Konfigurera baslinjevärden för olika mått för att detektera anomalier i app- och serverprestanda.

Kraftfull rapportering

Omfattande rapportfunktioner hjälper dig att felsöka applikationer, utföra kapacitetsplanering och förstärka linjen för företagschefer.

Prestandaövervakning

Övervaka över 100 nyckelprestandaindikatorer på dina applikationer – inklusive svarstid, resurstillgänglighet, processor- och minnesanvändning.

Molnövervakning

Övervaka noggrant alla dina programkomponenter, inklusive programservrar, databaser, servrar, VMware-arkitektur och webbtransaktioner. Övervaka proaktivt hälsan och prestandan i din kritiska molninfrastruktur, liksom applikationerna som fungerar som värd i molnet. Övervaka hälsan och prestandan i dina Amazon EC2- och RDS-instanser dygnet runt.