Gränssnittsövervakning

En grundläggande uppfattning av nätverket är avgörande för effektiv nätverksövervakning. Enheter och gränssnitt utgör grunden för ett nätverk. Ett nätverksgränssnitt kan vara en nätverksmaskinvara eller ett prgraomvarugränssnitt. Med hjälp av ett program för gränssnittsövervakning kan du övervaka gränssnitt för varje nätverksenhet från en enda skärm. Övervakning av nätverksgränssnittsprestanda är viktigt för att identifiera grundorsaken till degraderande prestanda och nätverksflaskhalsar.

Vad är en gränssnittsövervakare?

En gränssnittsövervakare samlar in data relaterade till prestanda, bandbredd (utnyttjande), fel och kasseringsfrekvens. Den kan användas för att lösa problem med nätverksprestanda, proaktivt övervaka gränssnitt och få detaljerade realtidsrapporter om användning, trafik och olika gränssnittsparametrar. Verktyg för gränssnittsövervakning tillhandahåller övervakning från slutpunkt till slutpunkt av alla gränssnitt i nätverket.

Gränssnittsövervakning med OpManager

OpManager tillhandahåller omfattande nätverksgränssnittsövervakning med avancerad bandbredd och flödesanalys för att analysera och övervaka gränssnitt som routrar. OpManager övervakar gränssnitt med SNMP och tillhandahåller en enda anpassningsbar instrumentpanel för att visa och analysera bandbreddsprestanda och nätverkstrafik för ditt IT-nätverk. Du kan kontrollera tillgänglighetsstatusen för gränssnitten och övervaka trafikhastigheten i gränssnittet, fel, kasseringar, o.s.v., med hjälp av OpManager.

Mallar för gränssnittsövervakning

OpManager känner igen och övervakar mer än 230 olika gränssnittstyper direkt. När ett gränssnitt upptäcks med hjälp av OpManager associerar det automatiskt en fördefinierad mall med nödvändigt övervakningsintervall och optimal tröskelvärde för användning, fel och kasseringar. En ny gränssnittsmall med fördefinierade värden kan skapas och associeras med gränssnitt i bulk eller så kan den befintliga övervakningsmallen redigeras för att passa ditt nätverksövervakningskrav. Med hjälp av OpManager kan nätverksadministratörer ställa in ett gemensamt övervakningsschema för många gränssnitt av samma typ istället för att behöva konfigurera för varje gränssnitt individuellt.

  • Templates for Interface Monitoring - ManageEngine OpManager

Övervakning av switchgränssnitt

OpManager, det omfattande övervakningsverktyget för nätverksgränssnitt, stöder övervakning av nätverksswitchar i en hierarkisk internätverksmiljö. Kärnswitchen är den fysiska ryggraden i ett nätverk med hög kapacitet. Den hanterar dirigering, vidarebefordran och fungerar också som kontaktpunkt för ett WAN (Wide Area Network) eller internet. Distributionsswitchen länkar kärnswitchen med åtkomstswitcharna. Det fungerar som en undergrupp för kärnswitcharna och används för att ställa in distributionspunkter i en stor organisation. Åtkomstswitchar ansluter majoriteten av enheterna till nätverket med portar med hög densitet. Med OpManager kan du upptäcka alla switchar i ett nätverk genom att upptäcka kärnswitcharna. OpManager upptäcker och klassificerar automatiskt resten av gränssnitten som är mappade till kärnswitchen. Du kan också konfigurera upplänkberoende för att förhindra onödiga larm när kärnan eller den distribuerade switch blir inaktiv. Den associerar den relaterade gränssnittsmallen som konfigureras automatiskt och placerar dem på en switchkarta. Switchportarna upptäcks och placeras intuitivt i en företagsvy (kartor) som hjälper dig att grafiskt visualisera hela ditt switchnätverk.

Mätvärden för gränssnittsövervakning

OpManager övervakar olika gränssnittsmätvärden som länkhastighet, hopantal eller tidsfördröjning, o.s.v. Routermätvärden används för att fatta routningsbeslut av en router och är en del av routingtabellen. En routermätning baseras vanligtvis på information som banlängd, bandbredd, belastning, hoppantal, sökkostnad, o.s.v. Manuell uppdatering av beskrivningen för varje gränssnitt i ett nätverk är en tidskrävande process. OpManager förenklar gränssnittsövervakning genom att automatiskt uppdatera beskrivningen av mätvärden.

  • Interface Monitoring Metrics - ManageEngine OpManager

Larm för gränssnittsövervakning

OpManager förenklar processen för gränssnittshantering genom att implementera avancerade funktioner för övervakning av varningar. OpManager hjälper dig att identifiera grundorsaken till gränssnittsproblem och tillhandahåller färgkodade larm som presenteras i ett användarvänligt format. Nätverksadministratörer kan visa händelseshistoriken som är associerad med ett larm och manuellt rensa eller ta bort larmen. OpManager tillhandahåller också affärsvyer som hjälper dig att gruppera gränssnitten tillsammans och visa den på en karta för att ge en grafisk representation av enheter enligt den företagstjänst de tillgodoser. Detta hjälper dig att säkerställa tillgängligheten av affärskritiska gränssnitt hela tiden och hjälper till med snabb felsökning.

  • Interface Alarm Monitoring - ManageEngine OpManager

Diagram och rapporter för gränssnittsövervakning

OpManager tillhandahåller detaljerade gränssnittsdiagram för kasseringsfrekvens, gränssnittsanvändning, paket, gränssnitstrafik, fel och kasseringar, felfrekvens, o.s.v., på sidan med gränssnittsbild för enskilda gränssnitt. Dessa diagram är användbara för att övervaka prestanda för gränssnitt under en tidsperiod. Diagrammen kan också genereras som en rapport som kan användas för revision eller presentation. OpManager tillhandahåller som standard över 100 inbyggda rapporteringsprofiler för att förenkla hanteringen av nätverksgränssnittet.

  • Interface Monitoring Graph - ManageEngine OpManager
  • Graphs for Interface Monitor - ManageEngine OpManager
  • Interface Monitoring Graph Reports - ManageEngine OpManager
FöregåendeNästa


Övervaka gränssnitt i ditt nätverk idag! Ladda ner OpManager, det effektiva och prisvärda övervakningsverktyget för nätverksgränssnitt.