Nätverkshantering och övervakning

Datornätverk utgör ryggraden i organisationens IT-infrastruktur. För företag som är mycket beroende av internetbaserade applikationer är det mycket viktigt att slutanvändarna inte påverkas av nätverksrelaterade problem. Därför är övervakning och förbättring av nätverksprestanda absolut nödvändigt för att garantera företagens upptid. Detta kommer att säkerställa att servicenivåavtal (SLA) upprätthålls samt snabba och smidiga leveranser av affärskritiska lösningar.

Ett nätverk löper risk att utsättas för många fel som allvarligt kan påverka dess prestanda. Därför är det nödvändigt att det övervakas proaktivt för att upptäcka problem med nätverksprestanda och förhindra missöden, vilket säkerställer att kritiska applikationer fungerar smidigt. Proaktiv övervakning innebär diagnos och felsökning av nätverksproblem innan de är uppenbara för slutanvändaren och aktivt eliminera hot.

En typisk process för nätverksövervakning och felsökning använder följande flöde

network monitoring and troubleshooting process

Varför passar OpManager perfekt ihop med dina nätverksövervakningsbehov?

OpManager erbjuder en proaktiv nätverksövervakningslösning och är packad med kraftfulla funktioner som gör det möjligt för IT-administratörer att snabbt lösa nätverksavbrott och ta kontroll över sitt nätverk.

Med OpManager är det nu enkelt att

Demo Icon

Lär dig hur du maximerar din nätverksprestanda och förhindrar att slutanvändare påverkas.
Registrera dig för en personlig demo nu!

övervaka hälsan hos alla nätverksenheter

OpManager håller koll på alla dina nätverksenheters prestanda, vilket inkluderar serverprestanda, switchprestanda och routerprestanda, för att säkerställa att de är tillgängliga hela tiden. Viktiga mätvärden för nätverksprestanda som fel och kasseringar, diskutnyttjande, processor- och minnesutnyttjande, DB-antal, o.s.v., övervakas kontinuerligt för att säkerställa ditt nätverks hälsa. Verktyg som Ping och Traceroute används för att diagnostisera eventuella fel. OpManager stöder också mottagning av syslogs och traps och varnar dig när något går fel. Mer ...

övervaka hälsan hos alla nätverksenheter

Få insyn i nätverkstrafik med NetFlow

OpManager stöder både SNMP-enhetsövervakning och flödesbaserad trafikövervakning i nätverk. OpManager övervakar SNMP-prestanda för att tillhandahålla total INGÅENDE/UTGÅENDE trafik som strömmar genom gränssnitten. OpManager erbjuder flödesbaserad trafikövervakning för att ge dig djupgående insyn i nätverksprestanda och en inblick i de främsta bandbreddskonsumenterna och trender i nätverksprestanda. Den stöder ett brett utbud av flödestekniker som NetFlow, sFlow, jFlow, IP FIX, cFlowd och NetStream.

Få insyn i nätverkstrafik med NetFlow

automatisera hanteringen av nätverksändringar och -konfigurationer

Ändringar i nätverkskonfiguration av obehörig personal kan leda till katastrofala säkerhetshot. Med OpManager är det nu möjligt att säkerhetskopiera nätverkskonfigurationer så att normaliteten kan återställas i händelse av säkerhetsintrång. Det är också möjligt att automatisera repetitiva uppgifter genom skript och mallar. OpManager erbjuder konfigurationer för allmänt använda konfigurationer som hjälper till med snabb nätverkshantering.

automatisera hanteringen av nätverksändringar och -konfigurationer

analysera och felsöka WAN-problem

OpManager hjälper till med övervakning av trådlöst nätverk genom att utnyttja Cisco IPSLA för att visualisera dina WAN-länkar och felsöka WAN-avbrott och prestandafrågor. OpManagers WAN RTT-övervakare (tidsfördröjning för svar) ger information om WAN-länkens latens, bandbreddsanvändning, tidsfördröjning för svar och hop-by-hop-prestanda för att lösa dålig WAN-prestanda.

analysera och felsöka WAN-problem

övervaka och felsöka VoIP-prestanda

OpManager hjälper till att övervaka VoIP-tjänster med hjälp av Cisco IPSLA-teknik. Med OpManager är det nu enkelt att felsöka dålig VoIP-prestanda och få data från källa-till-destination och destination-till-källa om värden för paketförlust, fördröjning och jitter. Mer ...

övervaka och felsöka VoIP-prestanda