Hantering av privilegierad identitet

Robusta lösningar för bättre hantering av privilegierade användarkonton, fullständig kontroll över administrativ åtkomst till kritiska IT-tillgångar och uppfyll efterlevnadskrav.

Password Manager Pro

Skydd av privilegierade konton och åtkomsthantering för företag

Password Manager Pro

 • Upptäck, lagra, kontrollera, granska och övervaka privilegierade konton.
 • Centralisera ett lösenordslager och automatisera ofta förekommande lösenordsändringar i kritiska system för att höja IT-produktiviteten.
 • Etablera förebyggande och uppsökande säkerhetskontroller med arbetsflöden för godkännande och realtidsvarningar om lösenordsåtkomst.
 • Kontrollera åtkomsten till IT-resurser och program baserade på roller och arbetsansvar.
 • Starta direkt RDP-, SSH- och SQL-anslutningar till fjärrsystem från en säker gateway.
 • Registrera och granska all privilegierad åtkomst för ett komplett register av all användaraktivitet.
 • Utnyttja virtualiseringsstöd för att skydda infrastrukturen som körs på AWS- och Azure-system.
Key Manager Plus

Hantering av SSH-nyckelns och SSL-certifikatets livscykel

Key Manager Plus

 • Upptäck alla SSH-nycklar och SSL-certifikat i ditt nätverk och konsolidera dem i ett säkert och centraliserat förråd.
 • Skapa och distribuera nya nyckelpar på målsystem och rotera dem med jämna mellanrum.
 • Centralisera certifikat och CSR-skapandeprocess; identifiera och eliminera svaga SHA-1-certifikat.
 • Automatisera etablering, distribution, förnyelse och återkallelse av SSL-certifikat för offentliga domäner genom en integration med Let’s Encrypt.
 • Distribuera nyligen anskaffade certifikat för deras respektive slutservrar. Upptäck och korrigera eventuella konfigurationssårbarheter, svaga krypteringssviter, o.s.v.
 • Starta direkta SSH-anslutningar med målsystem; granska och sök alla användaraktiviteter.
ADManager Plus

Privilegierad identitet och åtkomsthantering för företag.

ADManager Plus

 • Etablera användarkonton i bulk och tilldela dem de behörigheter de behöver – med en åtgärd.
 • Tillhandahåll privilegierad JIT-åtkomst (Just in Time) till användare genom automatiseringar och arbetsflöden.
 • Använd inbyggda rapporter för att få en djupare insyn i de privilegierade behörigheter som användare och grupper har, inklusive användare som fick privilegierad åtkomst genom att ingå i kapslade grupper.
 • Hantera och rapportera om mappbehörigheter (dela och NTFS) som innehas av privilegierade användare och grupper.
 • Lås automatiskt privilegierade konton som är inaktiva under en viss tid.
 • Skapa privilegierade roller för uppdragsdelegering och granska de åtgärder som utförts av dessa delegater, inklusive vilken åtgärd som utfördes på vilket objekt och när.
ADSelfService Plus

Självbetjäning för privilegierad åtkomst och privilegierad kontosäkerhet.

ADSelfService Plus

 • Tillåt användare att begära åtkomst till privilegierade grupper.
 • Aktivera ett arbetsflöde på flera nivåer för godkännande av självbetjäning till privilegierade konton.
 • Förbättra säkerheten för privilegierade konton genom att aktivera multifaktorautentisering.
 • Skydda privilegierade konton från lösenordsangrepp genom att aktivera avancerade lösenordskrav, inklusive en ordboksregel.
Password Manager Pro MSP

Komplett hantering av privilegierad identiteter för serviceleverantörer

Password Manager Pro MSP

 • Spara och hantera klientens privilegierade konton på ett säkert sätt, från en centraliserad konsol, bakom en arkitektur med flera innehavare för tydlig datasegregering.
 • Dela uppgifter selektivt bland MSP-tekniker för att styra åtkomsten till klienternas nätverk.
 • Erbjud kritiskt dataskydd över och bortom kundernas säkerhetsriktlinjer för känslig information.
 • Demonstrera säkerhet med djupgående rapporter om åtkomstdetaljer, principtillämpning och underhåll med strikt kontroll för att vinna kundernas förtroende.