Varför är denna forskning viktig för din organisation?

En Gartner Magic Quadrant är en kulmen på forskningen inom en viss marknad, och ger en vidvinkelvy av konkurrenternas relativa positioner. Med grafik och en enhetlig uppsättning utvärderingskriterier hjälper en Magic Quadrant dig att snabbt fastställa hur väl dina teknikleverantörer levererar vad de lovar.

 

Ta nästa steget mot ITSM-excellens med ServiceDesk Plus!

ServiceDesk Plus ger 352 % ROI med payback på under sex månader!

Magic Quadrant för IT Service Management Platforms

Oavsett om du är CIO, IT-direktör, IT-administratör eller I&O-ledare, detta är vad rapporten ger svar på:

  • Vilka är styrkorna och varningarna hos de tio främsta ITSM-leverantörerna?
  • Hur ser ITSM-marknaden ut i framtiden?
  • Hur planerar ITSM-plattformar att bemöta framtida utmaningar och anpassa sig till ny teknologi?
  • Varför erkände Gartner ManageEngine som en Challenger i årets Magic Quadrant-forskning?

ServiceDesk Plus används av världens främsta organisationer

Gartner, Magic Quadrant for IT Service Management Platforms, 31 Oktober 2022, Rich Doheny, Chris Matchett, Siddharth Shankar Shetty

Gartner, Critical Capabilities for IT Service Management Platforms, Av Chris Matchett, Siddharth Shetty, Rich Doheny, 1 november 2022

Gartner lämnar ingen rekommendation av någon leverantör, produkt eller tjänst i sina forskningspublikationer och rekommenderar inte att teknikanvändare väljer endast de leverantörer som har högst betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och bör inte tolkas som faktiska uttalanden. Gartner avvisar alla garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive garantier för försäljningsbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.

Denna grafik publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och ska utvärderas i samband med hela dokumentet.

Gartner och Magic Quadrant är registrerade varumärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Gartner Peer Insights-innehåll består av åsikter från enskilda slutanvändare baserat på deras egna erfarenheter av de leverantörer som är listade på plattformen. Dessa åsikter ska inte tolkas som faktapåståenden och representerar heller inte heller Gartners eller dess dotterbolags åsikter. Gartner sponsrar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som avbildas i detta innehåll och ger inte heller några garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på detta innehåll, om dess riktighet eller fullständighet, inklusive eventuella garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.