Uygulama Performansı Yönetimi (APM)

O halde APM tam olarak nedir?

Geleneksel olarak APM kısaltması, uygulama performans yönetimi terimine atıfta bulunmak için kullanılmıştır. Bununla birlikte son yıllarda belki de daha doğru bir şekilde uygulama performansı izleme anlamına da gelmektedir. Wikipedia terimleriyle, "APM, beklenen hizmet düzeyini sürdürmek için karmaşık uygulama performansı sorunlarını saptamaya ve teşhis etmeye çalışır."

Bir Uygulama Performansı Yönetimi (APM) yazılımının gerçekte ne olduğuna ayrıntılı olarak göz atalım:

Tanım itibarıyla Uygulama Performansı İzleme (APM izleme yazılımı) kuruluşların iş açısından kritik önem taşıyan uygulamalarının performans metriklerini izlemelerini, performans sorunları durumunda zamanında uyarı almalarını ve periyodik performans analizi için raporlar oluşturmalarını sağlar.Yazılım analisti firması Gartner'e göre, bir Uygulama Performansı Yönetimi-APM izleme paketi üç temel işlevsel boyutu karşılamalıdır:

Bu APM aracı gereksinimlerinin her birine kısaca bir göz atalım:

 • Dijital izleme deneyimi (DEM):
 • Application discovery, tracing and diagnostics (ADTD)
 • Artificial intelligence for IT operations (AIOps) for applications

Let's take a brief look at each of these APM tool requirements:

Dijital izleme deneyimi (DEM)::

İş uygulamalarının/hizmetlerinin kullanılabilirliğine ve performansına bağlı olarak son kullanıcı deneyimine odaklanır. Genellikle işlem bilgilerini toplamak için iş uygulamalarıyla etkileşime giren dijital aracılar kullanan gerçek kullanıcı izleme ve sentetik işlem izlemeden oluşur.

Uygulama keşfi, izlemesi ve tanılaması (ADTD):

Uygulama Performansı Yönetimi sisteminin birincil ve kaçınılmaz kısmı. Uygulama keşfi ve bağımlılık eşlemesi, önemli metriklerin izlenmesi ve uygulama hatalarının tespiti için uygulama işlemlerinin derinlemesine analizinden oluşur. Çoğu BT ekibi, satın alma kararı vermeden önce bu segmentteki kabiliyetleri değerlendirir.

Uygulamaya yönelik olarak BT operasyonlarına yönelik (AIOps) yapay zekâ:

APM çözümlerindeki yapay zekâ (AI) günümüzde çoğu kuruluş için temel bir gereklilik değildir. Öte yandan bu segmentin büyük bir kısmı önemli olan Application Analytics (AA) ile ilgilidir. Performans uyarısı ve temel neden analizinden oluşur. Ayrıca Java ve .NET uygulama sunucuları tarafından desteklenen HTTP/S işlemleri için normal olmayan performansın izlenmesini de kapsar.

Gartner, bir Uygulama Performansı Yönetimi (APM) yazılımını bu boyutlarla kapsar. Öte yandan dijital uygulama izlemenin kuruluşlar arasında çok büyük farklılık göstermesi gerektiğinin ve dolayısıyla uygulama yönetimi gerekliliklerinin farklı bağlamlarda farklı şekillerde tanımlandığının farkına varılmalıdır. Bazı kuruluşlar izleme, uyarı ve raporlama için birden fazla aracın birleştirilmesiyle yetinirken ideal bir uygulama performansı yönetim sistemi, tüm izleme gereklilikler için birleştirilmiş bir konsol sunar. Uygulama Performansı Yönetim çözümleri seçimini yapmadan önce APM alanındaki BT ve DevOps profesyonelleri aşağıda doğru uygulama performansı sonuçları için verilen spesifik kabiliyetleri derinlemesine analiz etmelidir.

Uygulama Performansı İzleme araçlarının kilit özellikleri

 1. Geniş desteklenen uygulama yelpazesi

  Uygulama performansı yönetimi yazılımınız çeşitli uygulamaları ve çerçeveleri izleyebilse de daha önemli olan etmen, aracın bireysel kurumsal iş ihtiyaçları açısından değerlendirilmesidir. Örneğin, uygulama performansı yönetimi aracınız web sunucunuzu ve temel veri tabanı performans istatistiklerinizi izlemenize yardımcı olabilir. Ancak kurum içi özel oluşturulmuş web uygulaması performansı yönetiminiz ne olacak? İdeal bir uygulama performansı yönetimi aracı esnek olmalı ve BT kurulumunda gerekli tüm izlenebilir temas noktalarını desteklemelidir.

 2. Her yönüyle izleme için tek konsol

  Daha önce de belirtildiği gibi, ideal uygulama performansı izleme araçları (APM izleme araçları) temel gereklilikleri, yani her yönüyle izleme, uyarı ve kapsamlı raporlamayı bir araya getirmeli ve uygulama performansını ölçmek ve optimize etmek için birden fazla araçla uğraşma zorluğunu ortadan kaldırmalıdır.

 3. ADDM

  İlginç ve kaçınılmaz bir özelliktir. ADDM, Uygulama Bulma ve Bağımlılık eşlemesini de kapsayacak şekilde genişler. Aslında basit tek bir şey anlamına gelir. Uygulama performansı yönetimi aracınız yalnızca ağınızdaki tüm uygulama ve sunucuları otomatik olarak bulmamalı, aynı zamanda bunları (DB'ler, VM'ler, Sunucular vb.) sınıflandırmalı ve kullanıcıya uygulama bağımlılıklarını görselleştirme olanağı sağlamalıdır. Bu özellik özellikle bir dizi uygulamada sıkıntı yaşanan yeri tespit etmeye çalışırken harcanan zamandan tasarruf edilmesine yardımcı olur.

 4. Kilit performans göstergeleri

  KPG dediğimizde, yanıt süreleri, dakika başına istek, iş parçacığı ve oturum ayrıntıları, CPU kullanımı, disk ve bellek kullanımı, hata durumları gibi uygulama performansı metriklerinden bahsediyoruz. Bu göstergeler, uygulamalarınızın verimliliğini ölçmek için kontrol ettiğiniz ilk temel uygulama ve alt yapı metrikleri kümesini içerir. Uygulama performansı yönetim sisteminiz bu verileri düzenli aralıklarla doğru şekilde sunabilmelidir.

 5. Uyarı ve otomatik hale getirilmiş eylemler

  Uyarı, APM araçlarındaki temel gereksinimlerden biridir. Bu uyarıların eşikleri, bağımsız metriklerin yanı sıra bir bütün olarak uygulama için yapılandırılabilir olmalıdır. Bu uyarılar, uygulama performansı sorunlarının daha hızlı tespit edilmesini kolaylaştırır. Ancak bu uyarılar daha hızlı sorun giderme için önceden yapılandırılmış eylemleri de yürütebilmelidir. Bildirimler (SMS, E-posta), bir sanal makineyi yeniden başlatma, MBean işlemi yürütme, yığın dökümü/iş parçacığı dökümü/Çöp toplama vb. otomatik işlemlerin bazı örneklerindendir.

 6. Kod düzeyinde iç görüler ve işlem takibi

  Çoğu ağ uygulaması performansı yönetim aracı, bir son kullanıcı bildirene kadar fark edilmemiş olabilecek sorunları keşfetmeye yardımcı olmak için kod düzeyine kadar görünürlük sağlar. Ağ uygulaması performansı yönetimi çözümünüz, bağımsız işlem izlerinin anlık görüntülerini alabilmeli ve ağır çalışan sorguları saptamak için SQL sorgularını ayrıntılı olarak görüntülemelerine izin vermelidir. DevOps ekibiniz muhtemelen bu tür iç görülerin uygulama geliştirme aşamasında ne kadar değerli olabileceğini söyleyebilmelidir.

 7. Son kullanıcı deneyimi izleme ve sentetik işlem izleme

  Aşağıdaki soruları bir anlığına düşünün.

  1. Web sayfanızın/uygulamanızın yüklenmesi ne kadar sürüyor?
  2. Çıkış işleminin yürütülmesi ne kadar sürüyor?
  3. Posta sunucunuz aracılığıyla vb. e-posta göndermek ne kadar sürüyor?
  4. LDAP Arama isteği yapma süresi ne kadar?
  5. FTP sitesi üzerinden 1 MB büyüklüğündeki ekin indirilmesi ne kadar sürüyor?

  Ağ uygulaması performans yönetimi yazılımınız (APM Yazılımı) bu soruları yeterince yanıtlıyorsa müşterilerin hizmet sunumu ile ilgili daha az şikâyeti olacaktır. Web sayfanızda/uygulamanızda kullanıcı davranışını simüle eden sentetik işlemlerin yardımıyla uygulamalarınızı konuşlandırmadan önce performanslarındaki tutarsızlıkları (sayfa yükleme süresi, 404 hataları vb.) bulabilmeniz gerekir. Dünyanın farklı noktalarından erişim sağlandığında konuşlandırıldıktan sonra uygulamalarınızın performansının aynı şekilde ve tutarlı olmasını da sağlar.

 8. Özel gösterge panelleri

  Tüm uygulamaların aynı dikkat düzeyiyle yönetilmesi son derece yorucu bir süreçtir. Son kritik uyarılar, meşgul sunucular, sunucuların mevcut kullanılabilirliği gibi istatistikleri sunan düzenli bir gösterge panosuyla izleme aracınıza yüzlerce sunucu/uygulamanın eklendiğini düşünün. Öncelikle hangi sunucuyla ilgilenmeniz gerektiğini açık ve net olarak bileceksiniz. Doğal olarak iş değeri açısından en anlamlı istatistikler kuruluşlar arasında farklılık gösterebilir, bu nedenle gösterge paneli özelleştirme esnekliği sunmalıdır.

 9. Raporlama

  Raporlar, uygulamalarınızın performansıyla ilgili iç görüleri düzenli olarak analiz etmenin ve paylaşmanın önemli bir yoludur. Bu analiz, normalden az ve çok kullanılan sunucuları tespit etmeye, APM performans eğilimlerini anlamaya, gelecekteki eğilimleri geçmiş verilere dayalı olarak tahmin etmeye ve böylece kaynak yeniden tahsisi ve alt yapı yükseltmelerini planlamaya yardımcı olabilir. Küçük, orta veya kurumsal uygulama performansı yönetimi hizmeti açısından doğru uygulama analizi olmadan APM süreçleri eksik kalır.

 10. Maliyet ve ölçeklendirilebilirlik

  Uygulama performansı yönetimi çözümlerinin seçiminde en önemli faktörlerden biri, kabiliyetleri kadar (hatta belki de daha fazla) önemli olan unsur satış fiyatlarıdır. Genellikle bir satıcı için birkaç yüz sunucudan oluşan küçük bir ağı izleme bedeli çok yüksek bulunmayabilir. Öte yandan kuruluşlar alt yapı kapasitelerini artırmaya karar verdiklerinde oluşacak nihai maliyetleri de göz önünde bulundurmak zorunda kalırlar. Ölçeklendirme maliyeti bütçenizi olumsuz olarak etkileyerek dijital dönüşümü engelleyecek mi? Üzerinde düşünmeye değer bir soru.

  Çoğu işletme uygulama performansı yönetim aracı bu blogda tartışılmış olan birçok yönü kapsasa da kurumsal ihtiyaçlarınıza en uygun çözüm, kendinizi özel izleme ortamınızda değerlendirdiğiniz çözümdür. Bununla birlikte ManageEngine Applications Manager, inanılmaz derecede uygun fiyatıyla tüm izleme kabiliyetleriyle (izleme, uyarı, raporlar, gösterge tabloları, vb.) ile bu tür iyi bir Uygulama Performans Yönetimidir (APM çözümü).

Application Performance Management (APM) Demo

Sunucu ve uygulama performansınıza dair ayrıntılı iç görüler edinin. Applications Manager’ın size özel demosunu bugün isteyin!

Demo İste