Uygulama Performansı İzleme Aracı

Uygulama Performansı İzleme Aracı - ManageEngine Applications Manager
 

Uygulama Performansı İzleme Nedir?

Uygulama Performansı İzleme, bir gösterge tablosundaki metriklerin bir izleme çözümüyle izlenmesinden çok daha fazlasıdır. Uygulama performansını izleme kısaca performans sorunlarının uygun şekilde izlenmesi ve raporlanması yoluyla iş uygulamalarınızın her zaman beklendiği gibi performans göstermesini sağlamaktır. Bir işletmede uygulama performansını izleme yazılımının nihai hedefi, son kullanıcılara hizmet tedarikinin kesintisiz olmasını ve sağlanan son kullanıcı deneyim kalitesinin en üst düzeyde olmasını sağlamaktır.

Uygulama performansı izlemenin çeşitli kavramlarını anlamaya çalışalım ve farklı işletmelerde BT Operasyonları ve Geliştirme Operasyonları ekiplerinin neden yavaş yavaş kaçınılmaz bir parçası haline geldiklerini görelim.

BT ekiplerinin faaliyetlerini genel olarak üç temel bileşene ayıralım:

 1. Sunucu ve alt yapı
 2. Geliştirme operasyonları
 3. Nihai kullanıcı deneyimi

Bu üç bileşeni ayrıntılı olarak incelediğimizde, uygulama performansı izleme araçlarının sınırları giderek daha net hale gelecektir. Bahsi geçen ekipler arasında yürütülen faaliyetler genellikle örtüşürken, bu faaliyetlerin kapsamının ve asgari düzeyde performans aksamalarıyla sorunsuz bir uygulama yaşam döngüsü sürecini sağlamadaki önemlerinin anlaşılması önem arz eder.

 

Sunucu ve alt yapı için uygulama performansı izleme

BT Operasyonları ekiplerinin rolü, uygulama konuşlandırmalarını destekleyen alt yapının ve operasyonel ortamların düzenli olmasını sağlayarak kurum içi ihtiyaçları ve istemci ihtiyaçlarını çözmektir. Bu nedenle Uygulama Performansı Yönetimi, kesintisiz ve sorunsuz bir işlem akışını sürdürmede son derece önemlidir. Uygulama Performansı İzleme araçları, faaliyetlerin boyutu, ölçeği ve verimliliği göz önünde bulundurulduğunda iş açısından kritik öneme sahip uygulamaları yönetmek için paha biçilmez avantajlar sunabilirler.

Bir yazılım yığınının en alt katmanı, alt yapı katmanıdır. CPU kullanımını, yükü, belleği, sunucu çalışma süresini vb. izleme, uygulama performansı izlemenin bir parçası olan alt yapı izlemenin temel adımlardan bazılarıdır. Aşağıdaki durumları göz önünde bulundurun:

 1. Tam kapasitede çalışan cpu’larla ilgili bilgi
 2. Yüksek kaynakları kullanan sistem süreçleri
 3. Sunucudaki ağ yükü
 4. CPU, bellek, Disk girdi/çıktı analizi

BT yöneticilerinin, kapsamlı ağ uygulaması performansı izlemesi yoluyla sunucu ve ağ performansını anlayıp optimize etmek ve kapasite yükseltme ve kaynak tahsisini planlamak için temel aldığı kilit metriklerden bazıları bu metriklerdir. Alt yapı ögeleri ele alındıktan sonra bir sonraki katman, bu sunucularda barındırılan uygulamalardır. Bazı önemli metrikler geçici komut dosyalarıyla alınabilirken kapsamlı bir uygulama performansı izleme yazılımı, bu iş uygulamalarının yalnızca birkaç performans sayacından daha fazlasını sunmak için daha derinlere inebilir. Uygulama performansı bileşenleriniz tam olarak taban seviyesinde ölçülüyorsa bu durum uygulama performansı izleme ilkelerinizin temellerinin güçlü olduğunun bir göstergesidir.

 

Geliştirme Operasyonlarında uygulama performansı izleme

Uygulama performansı izleme araçları çoğunlukla üretim ortamlarındaki uygulama performansını izlemek için kullanılırken geliştirme ortamındaki benzer sistematik uygulama izlemesi, geliştirme süresini önemli ölçüde azaltabilir ve uygulama performansını ve kararlılığını artırabilir. DevOps (geliştirme + operasyonları) terimleri giderek daha popüler hale gelmektedir. Web uygulaması performans yönetiminin, DevOps işlemlerinin çoğunda katalizör görevi gören DevOps uygulamalarının önemli bir bileşeni olduğunun kaydedilmesi önemlidir. Nitekim DevOps'u benimseyen çoğu işletme, bunu işletme uygulama izleme sistemlerinin temel uygulamalarından biri olarak görür.

EMA (Enterprise Management Associates) araştırması, manuel sorun gidermenin DevOps ekiplerinin sürekli dağıtım kanallarında karşılaştıkları en büyük darboğaz olduğunu ve 'Uygulama Performansı İzleme' çözümlerinin yüksek üretim değişikliği oranlarının yarattığı zorlukları önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor. Örneğin bir web uygulamasına yapılan isteğin yanıtlanması normalden uzun sürüyor. Bu sıkıntının nedeni, veri tabanından ilgili bilgileri almaya çalışan yavaş çalışan sorgular olabilir, ancak uygulama performansı izleme aracı olmadan bu tür sorunların tanımlanması elbette ki zordur. Arka plan takibi sırasında web uygulaması performansı izlemesinde sorunlara neden olan bu tür çok sayıda hata olasılığı ve JVM’nin tamamen doymuş hale gelmesi, zaman alan işlemler gibi ön uç işlemleri mevcuttur. Doğru uygulama performansı izleme aracıyla, bu işlem ayrıntıları sağlanırken hataya neden olan kodlar doğrudan belirlenebilir ve sorun tanımlama ve çözümlemedeki gecikmeler büyük ölçüde azaltılabilir. Operasyonlar, geliştirme ve kalite güvence ekipleri daha sonra iş birliği içinde engelleri aşmada daha esnek ve geliştirme ve üretim süreçlerinde daha şeffaf ve etkili hale gelirler.

Uygulama Performansı İzleme Aracı - ManageEngine App Manager

Son kullanıcı deneyimini ölçmek için uygulama performansını izleme

Kuruluşlar arasındaki IT Ops ve DevOps ekiplerinin hedefleri ortak bir hedefte birleşiyor: müşteri taleplerinin karşılanması. Dedikleri gibi ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Dolayısıyla son kullanıcı deneyiminin ölçülmesi, müşteri beklentilerinin karşılanması ve müşterilerin uzun süreyle kuruluşa bağlı olarak tutulması için büyük önem taşır. İyi bir kullanıcı deneyimi, doğrudan daha fazla gelir elde edilmesini sağlayan hizmetin sürekli kullanımına yol açar. Ancak son kullanıcı perspektifinden web uygulama performansı izlemesi gerçekleştirirken karşılaştığımız zorlukları göz önüne aldığımızda bir uygulama performansı izleme aracı nasıl performans gösteriyor?

Bir uygulama performansı izleme aracı genellikle davranışsal betikler yürüterek belirli bir web uygulamasıyla olası son kullanıcı etkileşimlerini taklit etmek, kaydetmek ve yeniden yürütmek üzere sentetik işlem izleme adı verilen bir teknik kullanır. Bu işlem ayrıntıları, uygulamanızın tahmini yükü kaldırabilmesini sağlayan önemli bilgiler sunar. Bir uygulama izleme aracındaki bu sentetik işlemler, bu işlemleri yürüten ve coğrafyalarda en iyi web uygulaması performansı izlemesi için bilgi toplayan bir aracıyla yakalanır. Dijital deneyim izleme olarak da bilinen Son Kullanıcı Deneyimi izlemesini etkinleştiren bir uygulama izleme aracı, ticari işletmelere aşağıdaki avantajları sunar:

 1. Uygulamayı lanse etmeden önce performansını test edin ve izleyin
 2. Performans sorunlarını son kullanıcıdan önce fark edin
 3. Uygulamanızdaki üçüncü taraf bileşenlerinin etkisini ölçün
 4. Çeşitli coğrafyalara uygulama erişimine yönelik performans istatistikleri

 

Son kullanıcı deneyimini ölçmek için uygulama performansını izleme - ManageEngine Application Manager

Çoğu uygulama performansı izleme aracı, uygulama performansını izlemeyi yalnızca DevOps ile ilişkilendirme eğilimindeyken, herhangi bir uygulama performansı izleme aracının uygulanması çok daha farklı ve DevOps'un kapsamının ötesindedir. Uygulama izleme çözümlerinin, alt yapı ve web uygulama performansının izlenmesi için eğitim, üretim, spor, BT, bankacılık, ağırlama vb. sektörleri kapsayan çeşitli sektörlere uygulanması artan benimsenme oranlarını ve sundukları ticari değeri kanıtlar niteliktedir.

ManageEngine Applications Manager çeşitli sektörde binlerce yönetici tarafından tavsiye edilen bu tür bir uygulama performansı izleme aracıdır. Applications Manager, 100'den fazla popüler sunucu ve iş uygulaması için kullanıma hazır izleme olanağı sunar. Applications Manager, IT Ops, DevOps ve Son Kullanıcı İzleme için izleme, uyarı ve analitik kabiliyetleri sunan birleşik konsoluyla küçük, orta kuruluşlar ve işletme kuruluşları için ideal ve uygun fiyatlı bir Uygulama Performansı İzleme aracıdır.

Uygulama Performansı İzleme Yazılımı - ManageEngine Application Manager

Applications Manager’ın uygulama performansı izleme gereksinimlerinizi nasıl karşılayabileceğini görün. Size özel demo talep edin.
Demo İste