Konfigürasyon araçlarıyla ağ konfigürasyonu otomasyonu

İşletmelerde, hatalı konfigürasyonları düzeltme veya birden fazla cihazda değişiklik yapma ihtiyacı ortaya çıktığında, ağ yöneticileri bu işi genellikle fiziksel olarak yıpratıcı ve zaman alıcı olarak görür. Birden fazla konfigürasyonda değişiklik yaparken insan hatalarının ortaya çıkması da kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla insan hatalarını azaltmaya yardımcı olup yöneticilerin tekrarlayan manuel değişiklikler yapmasını engellediğinden komut otomasyonu önem arz eder. Ağ Konfigürasyonu Yöneticisi, "Konfigürasyon Araçları" olarak bilinen konfigürasyon komut dosyası şablonlarını kullanarak komut yürütme görevlerini otomatik hale getirerek bu duruma yönelik ideal bir çözüm sağlar.

Konfigürasyon Araçları kullanmanın neden önemli olduğunu görelim:

Konfigürasyon araçlarıyla ağ konfigürasyonu otomasyonu

Konfigürasyon komut dosyası şablonları kullanılarak artan ağ güvenliği

Binden fazla ağ cihazından oluşan bir BT alt yapısında, komutların manuel olarak yürütülmesiyle ağ güvenliğinin sağlanması oldukça zahmetli bir iştir. Bu nedenle her ağ ortamında, bir yandan cihazlarda güvenliği korurken bir yandan da manuel işi azaltmaya yardımcı olan bir mekanizma bulunmalıdır. Konfigürasyon araçları veya konfigürasyon komut dosyası şablonları, kullanıcıların güvenli bir ağ ortamı oluşturmak için gereken komutları yürütmelerine yardımcı olarak bu amaca hizmet ederler. Bu komut dosyası şablonları kullanılarak, parolaları değiştirme komutları ve SNMP'yi etkinleştir vb. yürütülerek ağ cihazlarının güvenliği etkili şekilde korunabilir.

Konfigürasyon değişikliği şablonlarını kullanarak bant genişliği sıkıntılarını giderin

Çok sayıda çalışandan ve ağ cihazından oluşan bir ağ ortamında, verilerin aktarılma hızında gecikmeye neden olan fazla miktarda gelen-giden veri trafiği olacaktır. Aktarım sırasında veri tıkanıklığı, bant genişliği sıkıntılarına yol açar. Konfigürasyon araçları, konfigürasyon değişikliği şablonlarını yürüterek bunu önlemeye yardımcı olur. Trafik izleme aracı kullanarak çok fazla bant genişliği tüketen ağ cihazlarını belirledikten sonra verilerin aktarılması gereken önceliği kontrol etmek için 'Erişim kontrol listesi' (ACL) komutlarını kullanabilirsiniz. Bu ACL komutları, konfigürasyon değişikliği şablonları kullanılarak birden fazla cihazın konfigürasyonuna uygulanabilir. Böylece Konfigürasyon Araçları, ACL komutlarını otomatik hale getirerek zaman kazanmanıza yardımcı olur ve birden fazla cihazda bant genişliği sıkıntılarını giderir.

Konfigürasyon değişikliği komut dosyalarını ekleme yolu:

Konfigürasyon araçları şablon olarak mevcut olup manuel olarak da eklenebilirler. Çeşitli komutlara yönelik konfigürasyon değişikliği komut dosyaları, üç mod kullanılarak "Konfigürasyon Araçları" olarak eklenebilir. Bu üç mod, yürütülmesi gereken komut dosyasının niteliğine bağlıdır. Konfigürasyon değişikliği komut dosyaları ekleme modları aşağıda verilmiştir:
  • Dosya aktarım modu
  • Komut dosyası yürütme modu
  • Gelişmiş komut dosyası yürütme modu

Dosya aktarım modunu kullanarak konfigürasyon komut dosyası şablonlarını otomatik hale getirme

Dosya aktarım modunu kullanarak, SNMP topluluğunu değiştirmek, sistem log iletilerini iletmek, arayüzleri değiştirmek vb. için basit konfigürasyon komut dosyası şablonları uygulanabilir.
Böylece bir ağ yöneticisinin, küçük bir değişiklik yapılacağı zamanlarda bu konfigürasyon komut dosyası şablonlarını yürütmek için her ağ cihazında oturum açması gerekmez. Bunun yerine birden fazla cihaza Konfigürasyon Araçları uygulamak için dosya aktarım modunu kullanabilir. Dosya aktarım modunu kullanmanın diğer bir avantajı, kullanıcının tek seferde çok sayıda cihaza/cihaz grubuna konfigürasyon yüklemesine izin vermesidir. Böylece yöneticiler konfigürasyon yüklemesini otomatik hale getirerek zamandan tasarruf edebilirler.

network-automation-configlets1

Komut Dosyası Yürütme modunu kullanarak konfigürasyon değişikliği komut dosyalarını otomatik hale getirme

Komut dosyası yürütme modunu kullanarak çok sayıda ağ cihazında parola değişikliği komutları uygulayarak ağınızı güvenceye alabilirsiniz. Çalışan ve İlk Kez Çalıştırılan Konfigürasyonları Senkronize Etme, erişim kontrolü gibi sorun giderme komutlarını içeren konfigürasyon değişikliği komut dosyaları da Komut Dosyası Yürütme modu kullanılarak seçilen cihazlarda otomatik hale getirilerek yürütülebilir. Bu komut dosyalarını uygulamaya koyarak tüm cihazlarınızda güvenilir bir ağ performansı elde edebilir ve artan ağ güvenliği sağlayabilirsiniz.

Gelişmiş Komut Dosyası Yürütme modunu kullanarak konfigürasyon değişikliği şablonlarını otomatik hale getirme

Gelişmiş Komut Dosyası Yürütme modu, birden fazla cihazda konfigürasyon değişikliği şablonları yürüterek karmaşık ağ komutlarını otomatik hale getirmek için kullanılabilir. Aşağıdaki senaryolarda gelişmiş komut dosyası yürütme modu kullanılabilir:
  • Kullanıcı onayı gerektiren komutlar için
  • Bir komut yürütmeden sonra bir istem değişikliği olduğunda
  • Bir komut yürütüldükten sonra yanıtta bir gecikme olduğunda< Bir komut yürütülürken hata nedeniyle komutun yürütülmesini durdurmak istediğinizde Komut yürütme sırasını değiştirmek istediğinizde
Complex network commands like uploading OS images / firmware upgrade, configuring banner message, deleting files from flash etc., can be automated by network configuration manager  using Advanced Script Execution mode. The configuration change templates for executing these commands can be applied in multiple devices at one go.

network-automation-configlets4

After creating the configlets, they can be applied on respective devices and the execution results can be checked in the“execution history”.

Scheduling Configlets

Network Configuration Manager helps to schedule all types of configuration tasks. Tasks that require routine command executions can be scheduled to avoid repetition of work. The admin need not be present at all times, since he can specify a certain time at which he wants the configlets to be applied to devices. Hourly, weekly, monthly and daily scheduling is available for the convenience of the network admins. Thus, Network Configurations will be automated to execute configlets at the scheduled time. Network Configuration Manager also sends email notifications when a configlet is executed.