TÜM DÜNYADA LİDER İŞLETMELERİN GÜVENİNİ KAZANMIŞ ITSM YAZILIMI

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

İşletmeler daha hızlı değere ulaşma süresi, esnek sözleşmeler ve sade bir çözüm için ManageEngine ServiceDesk Plus'a yöneliyor.

 

ServiceDesk Plus, lider kimya üreticisi için ServiceNow alternatifi olarak ortaya çıktı.

Nasıl yardımcı olduk?
 • ITSM harcamalarını %80 azalttık
 • Esnek lisanslama ile tek bir platformda birleştirilmiş IT, İK ve Finans
 • Basitleştirilmiş değişiklik yönetimi ve hizmet masası KPI’larına artan görünürlük

Uygulama penceresi: üç ay

 

Lisans maliyetinin üçte birine ServiceNow için işlevsel yenileme!

Nasıl yardımcı olduk?
 • Üç kıtada hizmet tasarlanmasına ve 5.000’den fazla çalışana sunulmasına yardımcı olduk.
 • Düşük kodlu geliştirme yoluyla IT hizmet masasını üçüncü taraf IT ve iş uygulamalarına bağladık.
 • Temsilcilerin yazılıma değil sürece odaklanmasına yardımcı olarak IT verimliliğini artırdık.

Uygulama penceresi: 15 gün

 

Bir petrol ve gaz şirketi, ServiceDesk Plus’ta kaygan bir ITSM motoru oluşturuyor.

Nasıl yardımcı olduk?
 • Komut dosyası yoğun bir ortamdan sezgisel, kodsuz otomasyonlara geçiş yapıldı.
 • Kurum içi değişiklik politikalarını kopyalayan geniş kapsamlı görsel değişiklik iş akışları oluşturuldu.
 • Tekrarlanabilir çalışan işe alım iş akışları ve dinamik hizmet formları tasarlandı.

Uygulama penceresi: 20 gün

ServiceDesk Plus’ın işletmeniz için neden daha iyi bir hizmet yönetimi platformu olduğunun 6 nedeni

 

Öngörülemeyen ve kaçak maliyetlere yer yok!

 

ServiceNow harcamalarınız ilk tahmininizden çok daha fazlasına ulaşabilir. İş akışı onaylayıcıları ve AI/ML kabiliyetleri gibi özellikler için alakart yaklaşım, uzun ve fahiş uygulamalar ve bakım için özel iş gücüne duyulan ihtiyaç, bütçelerinizi aşırı genişletecek ve yatırım getirisini öldürecektir!

ServiceDesk Plus, fiyatlandırma modelini gizlemez ve işletmeniz yenilemeler sırasında son dakika sürprizleri olmadan hizmet yönetimi bütçesini planlayabilir. Esnek, uygun fiyatlandırma kademelerimize göz atın.

 

Değer gerçekleştirme ulaşılamaz olmaktan çıkacaktır

 

ServiceNow’un platformu süreçlerinize göre uyarlayabilecek ve ayak izini sürekli gözden geçirebilecek yetenekli geliştiricilere veya danışmanlara ihtiyacı vardır. İşletmeniz hizmet iş akışlarınızda kapsam bulamayan kabiliyetlere zaman, efor ve para harcamak zorunda kalabilir.

ServiceDesk Plus, aynı temel kabiliyet setini ServiceNow’un sözleşme fiyatının çok altında sunar, yani somut iş faydalarıyla değer gerçekleştirme yolunuz hızlıdır.

 

Köşeye sıkıştırılmazsınız

 

ServiceNow %99’luk bir elde tutma oranına sahiptir, ancak bunun nedeni değiştirememe süreleri ve bir müzakere danışmanı gerektirebilecek yeniden müzakereleri kapsayan karmaşık sözleşmelerdir! Şaka yapmıyoruz. ServiceDesk Plus ile bu sıkıntıları yaşamazsınız.

Müşterilerimiz bizimle yenileme yapmayı dört gözle bekler; değiştirememe sürelerinden etkilenmez veya planlarına uymayan ürünleri satın almaya zorlanmazlar.

ServiceNow harcamalarınız ilk tahmininizden çok daha fazlasına ulaşabilir. İş akışı onaylayıcıları ve AI/ML kabiliyetleri gibi özellikler için alakart yaklaşım, uzun ve fahiş uygulamalar ve bakım için özel iş gücüne duyulan ihtiyaç, bütçelerinizi aşırı genişletecek ve yatırım getirisini öldürecektir!

ServiceDesk Plus, fiyatlandırma modelini gizlemez ve işletmeniz yenilemeler sırasında son dakika sürprizleri olmadan hizmet yönetimi bütçesini planlayabilir. Esnek, uygun fiyatlandırma kademelerimize göz atın.

ServiceNow’un platformu süreçlerinize göre uyarlayabilecek ve ayak izini sürekli gözden geçirebilecek yetenekli geliştiricilere veya danışmanlara ihtiyacı vardır. İşletmeniz hizmet iş akışlarınızda kapsam bulamayan kabiliyetlere zaman, efor ve para harcamak zorunda kalabilir.

ServiceDesk Plus, aynı temel kabiliyet setini ServiceNow’un sözleşme fiyatının çok altında sunar, yani somut iş faydalarıyla değer gerçekleştirme yolunuz hızlıdır.

ServiceNow %99’luk bir elde tutma oranına sahiptir, ancak bunun nedeni değiştirememe süreleri ve bir müzakere danışmanı gerektirebilecek yeniden müzakereleri kapsayan karmaşık sözleşmelerdir! Şaka yapmıyoruz. ServiceDesk Plus ile bu sıkıntıları yaşamazsınız.

Müşterilerimiz bizimle yenileme yapmayı dört gözle bekler; değiştirememe sürelerinden etkilenmez veya planlarına uymayan ürünleri satın almaya zorlanmazlar.

 

Teklifler labirentinde dolanmak zorunda değilsiniz

 

ServiceNow farklı paketlerdeki ürün tekliflerini sık sık değiştirir ve işletmeniz geçen sene satın almış olduğunuz aynı özellikler için yüksek prim ödemek zorunda kalabilir! Hizmetleri IT’nin ötesine, İK, finans veya diğer departmanlara genişletmeye çalıştığınızda karmaşıklık artar, ayrı sözleşmelere ve pahalı uygulamalara ihtiyaç duyulur.

ServiceDesk Plus, bu karmaşadan tamamen uzaktır. IT ve işletme hizmet yönetimi teklifleri, tamamı tek bir sözleşmede olan, esnek ve şeffaf lisanslamayı beraberinde getirir.

 

Hizmet olgunluğu karmaşıklık nedeniyle engellenmez.

 

Çeşitli IT ve kurumsal iş akışlarının oluşturulması ve yönetilmesi söz konusu olduğunda, ServiceNow’un doğal karmaşıklığı, işletmeniz ölçeklendikçe iş akışlarına daha fazla parça ekleme kabiliyetinizin önüne geçebilir. En basit eylemler bile bir komut dosyası gerektirebilir ve artış gösteren hizmet yükseltmelerinizi engelleyebilir.

ServiceDesk Plus ile bu engellerle karşılamazsınız. Görsel iş akışları ve düşük kod genişletilebilirliği, kendi kurum içi IT yetenekleriniz tarafından kurulabilir ve yönetilebilir.

 

İşletmeniz sonsuz uygulamalarda sıkışıp kalmayacak

 

Hizmet motorunuzun hemen çalışmaya başlaması ve IT bütçelerinizi sıkıştıran, yıllara yayılan uygulamalara takılıp kalmaması gerekir. ServiceNow sayesinde hizmet deneyimleri sunumu arka planda kalırken, dik öğrenme eğrileriyle karşı karşıya kalırsınız!

ServiceDesk Plus’ın konfigürasyonu, yönetimi ve başlatılması kolaydır. Kurum içi uzmanlarımız, 15 gün-3 ay arasında değişen uygulamalar konusunda başarılı bir geçmişe sahiptir.

ServiceNow farklı paketlerdeki ürün tekliflerini sık sık değiştirir ve işletmeniz geçen sene satın almış olduğunuz aynı özellikler için yüksek prim ödemek zorunda kalabilir! Hizmetleri IT’nin ötesine, İK, finans veya diğer departmanlara genişletmeye çalıştığınızda karmaşıklık artar, ayrı sözleşmelere ve pahalı uygulamalara ihtiyaç duyulur.

ServiceDesk Plus, bu karmaşadan tamamen uzaktır. IT ve işletme hizmet yönetimi teklifleri, tamamı tek bir sözleşmede olan, esnek ve şeffaf lisanslamayı beraberinde getirir.

Çeşitli IT ve kurumsal iş akışlarının oluşturulması ve yönetilmesi söz konusu olduğunda, ServiceNow’un doğal karmaşıklığı, işletmeniz ölçeklendikçe iş akışlarına daha fazla parça ekleme kabiliyetinizin önüne geçebilir. En basit eylemler bile bir komut dosyası gerektirebilir ve artış gösteren hizmet yükseltmelerinizi engelleyebilir.

ServiceDesk Plus ile bu engellerle karşılamazsınız. Görsel iş akışları ve düşük kod genişletilebilirliği, kendi kurum içi IT yetenekleriniz tarafından kurulabilir ve yönetilebilir.

Hizmet motorunuzun hemen çalışmaya başlaması ve IT bütçelerinizi sıkıştıran, yıllara yayılan uygulamalara takılıp kalmaması gerekir. ServiceNow sayesinde hizmet deneyimleri sunumu arka planda kalırken, dik öğrenme eğrileriyle karşı karşıya kalırsınız!

ServiceDesk Plus’ın konfigürasyonu, yönetimi ve başlatılması kolaydır. Kurum içi uzmanlarımız, 15 gün-3 ay arasında değişen uygulamalar konusunda başarılı bir geçmişe sahiptir.

ServiceDesk Plus, kullanım kolaylığı, ölçeklendirilebilirlik ve yerli ESM kabiliyetleri açısından önde gelen pazar araştırması şirketleri tarafından kabul görmüştür.

 
 

ManageEngine, Liderlerle aynı Yürütme Kabiliyetiyle

ITSM Platformları için 2022 Gartner® Magic Quadrant™’ın dişli rakiplerinden biridir.

Gartner Peer Insights'ta her iki platformun müşterilerinden gelen puanlar

 

Genel kabiliyet skoru

4.4

4.3

Hizmet raporlama ve kaynak yönetimi

4.3

4.2

Vaka yönetimi

4.3

4.2

Hizmet konfigürasyon yönetimi

4.3

4.2

Ek yük

4.1

4.0

Kullanıcı deneyimi

4.3

4.2

Değerlendirme ve sözleşme

4.4

4.1

Fiyat esnekliği

4.2

3.8

İhtiyaçları anlayabilme

4.3

4.2

Entegrasyon ve konuşlandırma

4.4

4.2

Konuşlandırma kolaylığı

4.4

4.1

Hâlâ şüpheleriniz varsa binlerce meslektaşınızın IT yönetimi konusunda neden ManageEngine’e güvendiğinin nedenlerini aşağıda bulabilirsiniz!

 

Sinerjik ekosistem x Araç havuzu

ServiceDesk Plus’ı kullanan bir müşteri ortalama olarak altı farklı ManageEngine çözümü de kullanır. Bu çözümler ITOM, UEM, AD yönetimi, PAM ve SIEM’i kapsar. ServiceDesk Plus ile IT yönetiminizi bağlamsal entegrasyonlarla bir araya getirebilirsiniz. Bununla birlikte ServiceNow yalnızca kullanıma hazır ITOM kabiliyetleri sunar, bu da birden fazla satıcıyı ve dağınık entegrasyonlarla bağlanan geniş bir yazılımı yönetmeniz gerektiği anlamına gelir.

Güçlü bir Ar-Ge kültürü

Çok doğru, diğer ITSM satıcıları kadar gürültü yapmıyoruz. İş felsefemiz, agresif satış ve müdahaleci pazarlamaya değil, Ar-Ge’ye dayanır. Ana şirketimiz Zoho, gelirinin %75’inden fazlasını müşterilerimiz için ileriye dönük kabiliyetler geliştirmeye yatırıyor. ServiceNow ise satın almalara, satışlara ve pazarlamaya para harcarken maliyetleri müşterilerine yansıtıyor.

Beş yıldızlı profesyonel hizmetler

Kurum içi profesyonel hizmetler bölümümüz, ServiceDesk Plus yolculuğunuzun her adımında size yardımcı olacaktır. Gereksinimlerinizin belirlenip işletmenizin sürece dahil edilmesinden devreye alma sonrasında özenli hiper bakım desteği sunmaya kadar, işletmenizi hizmet yönetiminde başarıya ulaştırma konusunda ürün uzmanlarımıza güvenebilirsiniz. En iyi kısmı? Daha hızlı uygulamalar, şeffaf şartlar ve sözleşme esnekliği elde edersiniz.

Değer göstermeye yardımcı olan Dişli Rakip

ManageEngine, ITSM Platformları için son Gartner® Magic Quadrant™’de Dişli Rakip olarak kabul edildi. Bu takdirin, ServiceDesk Plus platformunun büyük, değer odaklı müşteriler arasındaki çekişinin ve derin kurumsal iş akışı kabiliyetlerinin bir sonucu olduğuna inanıyoruz. Ekonomik sıkıntılar devam ettikçe, ServiceDesk Plus hizmet liderlerinin iş değeri elde etmesine ve göstermesine yardımcı olan uygun bir alternatif olarak ortaya çıkıyor.

IT, insan kaynakları, finans- şirketteki neredeyse herkes ServiceDesk Plus’ı düzenli olarak kullanıyor. İK için, çalışan işe alım, transfer ve profil güncellemelerini işlemek üzere Workday ile bir entegrasyon oluşturduk. Bunu satın alma siparişleri için kullanıyoruz. Finans bölümü tüm talepleri bu araçla gözden geçirip onaylar. ServiceDesk Plus, önceki sistemimize kıyasla büyük bir iyileşme oldu.

 

- IT Hizmet Yönetimi ve Otomasyon Hizmetleri, Finansal Hizmetler Direktörü

Dünyanın en iyi kuruluşlarının güvenini kazandık

360° ITSM’nin gücünü açığa çıkarın.