Ana Sayfa » Özellikler » İşletme » Özel ITSM işlevleri

ServiceDesk Plus’ın kısıtlamasız programlanabilirliğiyle iş değişikliklerine hızla uyum sağlayın.

BT iş süreçlerini özel işlevlerle nasıl çalışıyorsanız o şekilde çalışmak için tanımlayın.

 • Düşük kodlu betik oluşturucuyla özel işlevler geliştirerek karmaşık iş mantığını işlevler arası iş akışlarına dönüştürün.
 • Yaşam döngüleri ve tetikleyicilerdeki özel işlevler aracılığıyla harici araçlardaki eylemleri otomatik hale getirerek iş akışlarını hizmet masasının ötesine genişletin.
 • İstekleri, değişiklikleri veya varlıkları yönetirken betikli bir işlevi manüel olarak tetiklemek için teknisyenlere özel menüler sunun.
 • Çağrı yönetim sürecini, iş kurallarında özel işlevler yürüterek özelleştirin.
BT iş süreçlerini özel işlevlerle nasıl çalışıyorsanız o şekilde çalışmak için tanımlayın.
Özel modüllerle ön tanımlı işlevler ötesinde yeni hizmetler oluşturun.

Özel modüllerle ön tanımlı işlevler ötesinde yeni hizmetler oluşturun.

 • Rol tabanlı erişim ve izinlerle tüm modülleri sıfırdan oluşturarak işletmenizin tüm kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayın.
 • Hizmet masasının diğer modüllerinden referans verileri dahil ayrıntıları yakalamak için özel modülleri formlarla güçlendirin.
 • Betikli işlevlerde veya harici araçlarda yer alan bir kaydı çağırmak için özel modüllerdeki API'leri etkinleştirin.
 • Özel modüllerde toplanan verilere dayalı raporlar oluşturun.

ServiceDesk Plus'ı bağlayıcılar kullanarak kritik iş sistemlerine güvenle bağlayın.

 • Bağlantılar geliştirerek ve bunları herhangi bir özel işlevde çalıştırarak ServiceDesk Plus ile dilediğiniz harici araç arasında güvenli veri akışı sağlayın.
 • Web istemcisinin tüm işlemlerini gerçekleştirmenize olanak tanıyan ServiceDesk Plus'ın REST ilkelerine dayanan zengin API çerçevesinden yararlanın.
ServiceDesk Plus'ı bağlayıcılar kullanarak kritik iş sistemlerine güvenle bağlayın.
İş kurallarını, istek işleme sürecinize uyacak şekilde yapılandırın.

İş kurallarını, istek işleme sürecinize uyacak şekilde yapılandırın.

 • Gelen çağrılarda alan güncellemeleri ve özel işlevler gibi koşullu eylemler gerçekleştirerek istek yönetimi sürecini düzene koyun.
 • Yürütme ölçütü olarak özel işlevleri kullanarak, gelen çağrılarda gereken parametreye göre eylemleri tetikleyin.
 • Eylemlerini gelen çağrı kriterlerine göre otomatik olarak iptal ederek teknisyenlerin yetkisiz eylemlerde bulunmalarını önleyin.

Bir çağrının yaşam döngüsü boyunca özel eylemlere başvurun.

 • Bir iş akışının parçası veya tetikleyici olarak gönderilebilen özel e-posta ve SMS bildirimlerini yapılandırarak tüm paydaşları haberdar edin.
 • Web kancaları kullanarak iş akışlarının veya tetikleyicilerin bir parçası olarak harici bir URL veya API çağırma gibi özel geri çağırmalar oluşturun.
 

Dünyanın en iyi kuruluşlarının güvenini kazandık

360° ITSM’nin gücünü açığa çıkarın.