Επαναπροσδιορίστε την εμπειρία εξυπηρέτησης για τελικούς χρήστες και τεχνικούς με τον βοηθό υποστήριξης που ενσωματώνει τεχνολογία AI.

Προσφέρετε συνομιλία αυτοβοήθειας για χρήστες και τεχνικούς.

 • Χρησιμοποιήστε την Zia ως το πρώτο επίπεδο υποστήριξης, απαντώντας στις ερωτήσεις των χρηστών και προτείνοντας κατάλληλες λύσεις, από την γνωσιακή βάση.
 • Εκπαιδεύστε τη Zia να κατανοεί με δεδομένα την καθομιλουμένη γλώσσα, για να ανταπεξέρχεται κατάλληλα και με αμεσότητα στα αιτήματα των χρηστών.
 • Ενσωματώστε τις καινοτόμες λύσεις από τη συλλογή Zia στα πληροφοριακά συστήματα με ελάχιστη προσαρμογή.
Προσφέρετε συνομιλία αυτοβοήθειας για χρήστες και τεχνικούς.
Ενισχύστε την αποτελεσματικότητα των τεχνικών με τις διαδραστικές ενέργειες της Zia.

Ενισχύστε την αποτελεσματικότητα των τεχνικών με τις διαδραστικές ενέργειες της Zia.

 • Χειριστείτε διάφορες λειτουργίες όπως η δημιουργία ή τροποποίηση αιτημάτων, με αλληλεπίδραση μόνο μέσω της συνομιλίας.
 • Δημιουργήστε αναφορές ρωτώντας τη Ζία απλές ερωτήσεις.
 • Πάρτε τον έλεγχο των πληροφοριών στα χέρια σας, καθώς ο Zia μπορεί να αναζητήσει στη βάση δεδομένων και να ανασύρει τα απαραίτητα στοιχεία για να απαντήσει σε πιο περίπλοκες ερωτήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητες της Zia για αυτοματοποίηση κάθε πολύπλοκού πληροφοριακού περιβάλλοντος

 • Αξιοποιήστε την κονσόλα προγραμματιστών της Zia για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ενέργειες και να αυτοματοποιήσετε τις καθημερινές εργασίες.
 • Δημιουργήστε ενέργειες με πολλαπλές συνομιλίες, και προσθέστε ακόμη και διατάξεις για τη Ζία για να συλλέγει κατάλληλα δεδομένα σε κάθε στάδιο της αλληλεπίδρασης.
 • Δημιουργήστε προσαρμοσμένες ενέργειες που μετατρέπουν τα αιτήματα σε ροές εργασίας και ενεργοποιούν διαδικασίες σε τρίτα εργαλεία που διασυνδέονται με το ServiceDesk.
Αναπτύξτε τις δεξιότητες της Zia για αυτοματοποίηση κάθε πολύπλοκού πληροφοριακού περιβάλλοντος
Λάβετε τη βοήθεια της Zia από οποιοδήποτε σημείο της επιχείρησής σας.

Λάβετε τη βοήθεια της Zia από οποιοδήποτε σημείο της επιχείρησής σας.

 • Προσφέρετε έξυπνη υποστήριξη μέσα από πολλαπλά κανάλια, όπως προγράμματα περιήγησης και εφαρμογές για κινητά.
 • Δώστε λύσεις ακόμα και καθ΄οδών με τη βοήθεια της Zia Voice στην εφαρμογή για κινητά.
 • Ενσωματώστε τις δυνατότητες της Zia απευθείας στο intranet και τις εταιρικές σελίδες, με το αντίστοιχο widget.