Εκτελέστε περισσότερες εργασίες με λιγότερη προσπάθεια με πανίσχυρες, αυτοματοποιημένες ροές εργασίας.

Παρέχετε ισχυρή και επεκτάσιμη εμπειρία υποστήριξης με κύκλους ζωής αιτημάτων και προβλημάτων.

  • Παρέχετε τυποποιημένες εμπειρίες υπηρεσιών, οπτικοποιώντας μοναδικούς κύκλους ζωής για αιτήματα και προβλήματα.
  • Βελτιώστε την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας χρησιμοποιώντας μεταβάσεις για να καθοδηγήσετε τους τεχνικούς στην επεξεργασία των αιτημα΄των.
  • Ενεργοποιήστε προσαρμοσμένες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς επιχειρησιακούς πόρους, σε διάφορα στάδια των μεταβάσεων.
Παρέχετε ισχυρή και επεκτάσιμη εμπειρία υποστήριξης με κύκλους ζωής αιτημάτων και προβλημάτων.
Διορθώστε τα κενά και τις καθυστερήσεις της διαδικασίας με αλλαγές στη ροή εργασιών.

Διορθώστε τα κενά και τις καθυστερήσεις της διαδικασίας με αλλαγές στη ροή εργασιών.

  • Βελτιώστε την αποδοτικότητα με ένα απλό πρόγραμμα μεταφοράς και απόθεσης για τη δημιουργία ροών εργασίας.
  • Δημιουργήστε ροές εργασίας με διάφορα στάδια, καταστάσεις, διακλάδωση υπό όρους και ενημερώσεις πεδίων για να οπτικοποιήσετε την πιθανή διαδρομή ενός αιτήματος.
  • Εφαρμόστε κρίσιμες λύσεις γρήγορα μέσω αυτοματοποιημένων εγκρίσεων, ειδοποιήσεων και άλλων ενημερώσεων από τη ροή εργασίας.
  • Δείτε τη μεγάλη εικόνα με οπτικοποιημένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και αλλάξτε την πρόοδο της ροής εργασίας.

Βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης.

  • Απλοποιήστε τη διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων ρυθμίζοντας απλούς κανόνες και αυτοματοποιώντας τυχόν περίπλοκες ροές.
  • Επεκτείνετε τις ροές εργασίας εκτός της υποστήριξης με προσαρμοσμένες ενέργειες, αυτοματοποιήστε τις δραστηριότητες μεταξύ των δομοστοιχείων ή ακόμα εκτελέστε λειτουργίες εξωτερικών εργαλείων.
Βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης.