Gebruikers laten aanmelden op een externe computer

Het volgende is een vergelijking tussen de procedures voor het identificeren van gebruikers die zijn aangemeld op een externe computer met Windows PowerShell en ADAudit Plus:

PowerShell

Stappen voor het verkrijgen van de gebruikers die zijn aangemeld op een externe computer met PowerShell:

 • Identificeer het domein waarvan u het rapport wilt ophalen.
 • Identificeer de LDAP-kenmerken die u nodig heeft om het rapport op te halen.
 • Identificeer de primaire DC voor het genereren van het rapport.
 • Compileer het script.
 • Voer het script uit in Windows PowerShell.
 • Het rapport wordt geëxporteerd in de indeling die is opgegeven in het script.
 • Om het rapport in een andere opmaak te krijgen, moet u het script aanpassen aan de behoeften van de gebruiker.

Voorbeeld van Windows PowerShell-script

Import-Module ActiveDirectory   Get-RDUserSession -ConnectionBroker connection-broker-name { $dcs = Get-ADDomainController -Filter {Name -like "*"} $users = Get-ADUser -LDAPFilter "(&(objectCategory=person)(objectClass=user))" $time = 0 $exportFilePath = "c:\scripts\lastLogon.csv" $columns = "name,username,datetime" Out-File -filepath $exportFilePath -force -InputObject $columns foreach($user in $users) { foreach($dc in $dcs) { $hostname = $dc.HostName $currentUser = Get-ADUser $user.SamAccountName | Get-ADObject -Server $hostname -Properties lastLogon if($currentUser.LastLogon -gt $time) { $time = $currentUser.LastLogon } } if($time -eq 0){ $row = $user.Name+","+$user.SamAccountName+",Never" } else { $dt = [DateTime]::FromFileTime($time) $row = $user.Name+","+$user.SamAccountName+","+$dt } Out-File -filepath $exportFilePath -append -noclobber -InputObject $row $time = 0 } }
Klik om het gehele script te kopiëren

ADAudit Plus

Voor het verkrijgen van het rapport,

 • Rapporten -> Lokaal aanmelden-afmelden -> Momenteel aangemelde gebruikers
 • Selecteer het vereiste 'Domein'.
 • Selecteer 'Exporteren als' om het rapport in de gewenste opmaak te exporteren (CSV, PDF, HTML en XLS).

Schermafbeelding

Restore on prem mailbox

Hieronder staan de beperkingen voor het verkrijgen an elke gebruiker die is aangemeld op externe computers met systeemeigen tools als Windows PowerShell:

 • We kunnen dit script alleen uitvoeren vanaf de computers met de rol Active Directory Domain Services.
 • Moeilijk om datumnotaties te wijzigen.
 • Moeilijk om verschillende tijdzones toe te passen op de datumresultaten.
 • Probleem bij het exporteren van het rapport in andere formaten.
 • Door meer filters toe te passen, zoals 'Tijdens kantooruren', wordt de LDAP-query nog complexer.

ADAudit Plus zal automatisch alle DC's in het domein scannen om informatie op te halen over de gebruikers die momenteel zijn aangemeld op een computer, het rapport genereren en weergeven in een eenvoudige en gebruiksvriendelijk ontworpen UI.

 • PowerShell-scripting, en vereenvoudig AD-wijzigingscontrole met ADAudit Plus.
 •  
 • Door te klikken op 'Uw gratis proefversie nu aanvragen', gaat u akkoord met de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid.
 • Danke für das Herunterladen!

  Ihr Download sollte in 15 Sekunden automatisch beginnen. Wenn nicht, klicken Sie hier, um es manuell herunterzuladen.

ADAudit Plus Trusted By

Eén enkele oplossing voor volledige audit en rapportage van Active Directory