Leden van distributiegroepen in Exchange Online toevoegen

In dit artikel wordt de procedure uitgelegd om met PowerShell leden toe te voegen aan een distributiegroep in Exchange Online of Office 365. Het toont ook de stappen om hetzelfde te bereiken met behulp van ADManager Plus, een uniforme beheer- en rapportagetool voor Active Directory, Office 365 en Exchange, en legt uit waarom de PowerShell een complexe optie is.

Windows PowerShell

Stappen voor het toevoegen van leden aan een distributielijst,

 • Zorg dat u de vereiste machtigingen heeft voor het maken van distributiegroepen.
 • Haal de waarden op voor alle benodigde kenmerken, namelijk Naam van distributiegroep en Naam van de leden om toe te voegen.
 • Controleer of u machtiging heeft voor het configureren van alle kenmerken.
 • Maak het script met deze waarden en voer het uit in het PowerShell-venster.
 • Een voorbeeld van PowerShell-script voor het toevoegen van lid aan distributiegroep in Exchange Online

   Copied
  Add-DistributionGroupMember -Identity "Marketing" -Member "JohnS@example.com"
  Klik om het hele script te kopiëren

ADManager Plus

Leden toevoegen aan een distributiegroep in Exchange Online:

 • Selecteer Distributiegroepen aanpassen vanuit Groepsbeheer in de tab Office 365.
 • Selecteer de gewenste Office 365-tenant, voer de namen van de leden in of importeer het CSV-bestand met de namen van de leden, selecteer alle groepen waaraan de gebruikers moeten worden toegevoegd en van verwijderd en klik op Toepassen.

Schermafbeelding

Add members to distribution groups modify distribution group members

» Start Gratis proefversie voor 30 dagen

Het bovenstaande PowerShell-script voegt de gebruiker JohnS toe aan de distributiegroep met de naam Marketing. Om meerdere leden tegelijk toe te voegen aan een distributielijst in Office 365, of om leden toe te voegen aan distributiegroepen vanuit CSV, moet het script worden aangepast door meer parameters en functies toe te voegen, waardoor het complexer wordt.

Beperkingen van het gebruik van PowerShell bij het toevoegen van distributiegroepen in Office 365 of Exchange Online.

 • U kunt geen leden aan groepen toevoegen als u niet over voldoende machtiging beschikt. Met ADManager Plus hoeven bevoegdheden van gebruikers in systeemeigen AD of Exchange niet te worden verhoogd en kunnen ze deze bewerking alleen in specifieke OU's of domeinen uitvoeren.
 • De cmdlet Add-DistributionGroupMember voegt maximaal één gebruik per keer toe. Met ADManager Plus kunt u meerdere leden tegelijk of alleen een enkel lid toevoegen.
 • Om meerdere leden tegelijk toe te kunnen voegen aan distributiegroepen, of om meerdere leden toe te voegen vanuit CSV, moet het script worden aangepast. Met ADManager Plus wordt dit echter aangeboden als een ingebouwde optie die standaard beschikbaar is.
 • U moet weten hoe u scripts moet uitvoeren vanuit het PowerShell-venster. ADManager Plus is puur gebaseerd op GUI, waardoor u alle beheer- en rapportageacties kunt uitvoeren met enkele muisklikken vanaf de webgebaseerde console.
 • Zelfs een misplaatst koppelteken, een typefout in de LDAP-namen of het ontbreken van voldoende machtiging om een van de kenmerken die in het script worden gebruikt te configureren, zal fouten veroorzaken. Omdat alle acties in ADManager Plus door GUI aangestuurd worden, is het niet nodig om scripts te schrijven, waardoor de kans op fouten wordt geëlimineerd.

Postvakbeheer vanuit een enkel venster en rapportage voor Exchange en Office 365 met ADManager Plus.

  Gratis proefperiode starten.
 • Begin aan uw traject van AD-beheer, rapportage en automatisering zonder script met ADManager Plus.
 •  
 • Door te klikken op 'Uw gratis proefversie nu aanvragen', gaat u akkoord met de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid.
 • Danke für das Herunterladen!

  Ihr Download sollte in 15 Sekunden automatisch beginnen. Wenn nicht, klicken Sie hier, um es manuell herunterzuladen.

Ze vertrouwen ons

1 enkele oplossing voor het beheer en rapportage van uw AD