PowerShell als een tool voor AD-gebruikersbeheer

Gebruikersbeheer kan een dagelijkse uitdaging zijn voor Active Directory (AD)-beheerders. Veel beheerders gebruiken de PowerShell-technologie van Microsoft om algemene taken voor AD-gebruikersbeheer uit te voeren. Hieronder staan enkele belangrijke PowerShell-scripts en -opdrachten voor het werken met AD-gebruikers. Verderop vindt u een tool die het beheer van AD-gebruikers nog eenvoudiger maakt door u te helpen die AD-taken in een handomdraai uit te voeren met een intuïtieve, uniforme webconsole.

AD-gebruiker maken

Import-CSV test.csv | foreach {New-ADUser -SamAccountName $_.SamAccountName -Name $_.Name -Surname $_.Surname -GivenName $_.GivenName -Path "OU=Finance,OU=UserAccounts,DC=FABRIKAM,DC=COM" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText $_.password -Force) -Enabled $true}

Een AD-gebruiker aanpassen

Import-CSV test.csv | foreach {Set-ADUser -Identity $_.sAMAccountName -Description "testing description"}

Groepslidmaatschap toevoegen (Gebruikers aan groep toevoegen)

Import-CSV test.csv | foreach {Add-ADGroupMember -Identity "Domain guests" -Members $_.sAMAccountName}

AD-gebruiker inschakelen/uitschakelen

Enable-ADAccount -identity testUser Disable-ADAccount -identity testUser

Een AD-gebruiker verplaatsen

Move-ADObject -Identity "CN=testuser1,DC=Domain,DC=com" -TargetPath "OU=testOU,DC=Domain,DC=Com"

Wachtwoord wordt veranderd

Set-ADAccountPassword -Identity testuser -NewPassword new123 -OldPassword old123

AD-account ontgrendelen

Unlock-ADAccount -Identity testuser

Een AD-gebruiker verwijderen

Remove-ADUser -Identity testuser

Een Office 365-gebruiker maken

New-Msoluser -DisplayName testuser -userprincipalname testuser@test.onmicrosoft.com -usagelocation US -licenseAssignment test:ENTERPRISEPACK

De methode van ADManager Plus

In organisaties komt het niet vaak voor dat we zulke eenvoudige rechttoe rechtaan scenario's tegenkomen, zoals de hierboven genoemde. Echte use-cases omvatten een veelvoud aan dingen. Vaak moeten beheerders uitgebreid programmeren in PowerShell, syntaxis onderzoeken en meerdere keren herhalen voor correctheid; al deze taken kunnen een nachtmerrie worden voor beheerders. PowerShell is zeker krachtig, maar tegen welke prijs? Vaak zijn er veel kosten voor lange werkuren die nodig zijn bij het werken met scripts.

Hier ziet u hoe u uzelf kunt behoeden voor de last en eentonigheid bij het maken testen en uitvoeren van oneindige regels PowerShell-scripts voor het inrichten van AD-gebruikersaccounts.

Met ADManager Plus is het inrichten van een nieuw gebruikersaccount in Active Directory (en tegelijk in Office 365, Skype voor Bedrijven, Exchange en Google Workspace) een fluitje van een cent.

Dit maakt u vast nieuwsgierig en geïnteresseerd, niet?

ADManager Plus heeft:

  • Een 360-gradenbenadering die geen inspannende en overbodige scripts nodig heeft.
  • Een zelfverklarende en duidelijke gebruikersinterface.
  • Een oneindige lijst met gebruikersgerichte functies, waaronder op sjablonen gebaseerde gebruikersregistratie, veilige AD-delegatie en op beoordelingen gebaseerd workflowbeheer voor AD-routines, waardoor ADManager Plus te meest logische keuze is.

Inrichting van gebruikers op basis van sjablonen

U heeft misschien niets meer nodig dan slimme sjablonen voor het maken van gebruikers, vooraf geconfigureerd, om zaken als groepslidmaatschap, e-mailadressen en accountwachtwoorden in te stellen op het moment dat u ze nodig heeft. Het verwerken van gebruikerskenmerken via één applicatie is een enorme bonus voor beheerders.

PowerShell vereist vaak geavanceerde programmering om gegevens uit een CSV te kunnen importeren. ADManager Plus geeft de beheerder een snel overzicht van de gebruikersaccounts die worden gemaakt en de bijbehorende gebruikerskenmerken die in het CSV-bestand zijn opgenomen. Importeer gewoon het CSV-bestand in ADManager Plus en controleer dan de gebruikerskenmerken voordat de accounts worden gemaakt. Dit zorgt voor minder fouten en storingen tijdens het maken van gebruikers.

Delegatie

AD-beheerders kunnen sjablonen voor het maken van gebruikers toewijzen aan helpdesktechnici of zelfs HR-personeel voor het delegeren van de taak om nieuwe gebruikersaccounts te maken.

Inrichting van gebruikers op basis van regels

Sjablonen voor het maken van gebruikers hebben ook regels voor het maken van gebruikers waarmee u automatisch de gewenste velden kunt invullen van de gebruikersaccounts die worden gemaakt, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, zelfs voordat de gebruikersaccounts daadwerkelijk in Active Directory worden gemaakt.

ADManager Plus vult zo terecht de leegte die PowerShell heeft achtergelaten.

Er is meer van ManageEngine waarmee u eenvoudig gebruikersbeheer kunt uitvoeren. Onze CSV generator-tool helpt u bij het genereren van een CSV-bestand dat een aangepaste reeks door de gebruiker opgegeven kenmerken en de bijbehorende AD-waarden bevat, allemaal klaar voor elke AD-gebruikersbeheertaak.

Deze gratis tool pakt een eenvoudig CSV-bestand met algemene kenmerken, zoals sAMAccountName en genereert een volwaardig CSV-bestand met een uitgebreid overzicht van kenmerken. Dit bespaart beheerders en ander personeel dat met AD-beheer te maken heeft, veel tijd en moeite.

Meerdere gebruikers tegelijk beheren zonder complexe PowerShell-scripts.

  Gratis proefperiode starten.
  • Begin aan uw traject van AD-beheer, rapportage en automatisering zonder script met ADManager Plus.
  •  
  • Door te klikken op 'Uw gratis proefversie nu aanvragen', gaat u akkoord met de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid.
  • Danke für das Herunterladen!

    Ihr Download sollte in 15 Sekunden automatisch beginnen. Wenn nicht, klicken Sie hier, um es manuell herunterzuladen.

Ze vertrouwen ons

1 enkele oplossing voor het beheer en rapportage van uw AD