PowerShell voor AD-gebruikersrapporten

Realtime inzichten over de status en activiteit van gebruikersaccounts kunnen AD-beheerders helpen om accounts beter te beheren. Veel beheerders gebruiken de PowerShell-scripts van Microsoft om Active Directory-rapporten te genereren en gedetailleerde informatie op te halen. Hieronder staan enkele belangrijke Active Directory PowerShell-scripts en -opdrachten voor het genereren van AD-gebruikersrapporten. Verderop vindt u een tool die het rapporteren van AD-gebruikers nog eenvoudiger maakt door u te helpen die AD-rapporten in een handomdraai te genereren vanaf een intuïtieve, uniforme webconsole.

Alle gebruikersrapporten

Get-ADUser -Filter * -Properties * | Export-csv -path "c:\testexport.csv

Rapport van uitgeschakelde gebruikers

Get-ADUser -Filter 'enabled -eq $False'| fl name,samaccountname,surname,userprincipalname

Rapport van alle O365-gebruikers

Import-module msonline # Supply the Office365 domain credentials $username = "testuser@test.onmicrosoft.com" $password = ConvertTo-SecureString -String "test@123" -AsPlainText -Force $cred = New-object -typename System.Management.Automation.PSCredential-argumentlist $username, $password Connect-MsolService -credential $cred Get-msoluser

Rapport van alle O365-gebruikers met licenties

Get-ADUser -Filter * -Properties * | Export-csv -path "c:\testexport.csv

OU-specifieke rapporten

Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | fl name,DistinguishedName

Accountstatusrapporten

Get-ADUser -Filter * | fl name,enabled

Zoeken met PowerShell

Get-ADUser -Filter 'SearchQuery', For example "Get-ADUser -Filter 'enabled -eq $

De methode van ADManager Plus

In organisaties komt het niet vaak voor dat we zulke eenvoudige rechttoe rechtaan scenario's tegenkomen, zoals de hierboven genoemde. Echte use-cases omvatten een veelvoud aan dingen. Vaak moeten beheerders uitgebreid programmeren in PowerShell, syntaxis onderzoeken en meerdere keren herhalen voor correctheid; al deze taken kunnen een nachtmerrie worden voor beheerders. PowerShell-scripts voor Active Directory zijn zeker krachtig, maar tegen welke prijs? Vaak zijn er veel kosten voor lange werkuren die nodig zijn bij het werken met scripts.

De grootste beperking van PowerShell-rapporten is dat ze niet uitvoerbaar zijn. AD-beheerders moeten hun werk vanuit één venster kunnen doen zonder te hoeven schakelen tussen meerdere consoles.

Hier leest u hoe u uzelf kunt behoeden voor de last en eentonigheid bij het maken, testen en uitvoeren van oneindige regels PowerShell-scripts voor het genereren van rapporten over AD-gebruikersaccounts.

Gebruikersrapporten van ADManager Plus geven volledig inzicht in het Windows Active Directory-domein. ADManager Plus maakt het genereren van rapporten een fluitje van een cent, zelfs voor organisaties met meerdere domeinen, organisatie-eenheden (OU's) en veel gebruikers.

ADManager Plus biedt een uitgebreid overzicht van vooraf gemaakte Active Directory-gebruikersrapporten, voor efficiënt, probleemloos beheer van en rapportage over gebruikersaccounts. Andere belangrijke voordelen zijn:

 • Volledig webgebaseerde, intuïtieve gebruikersinterface waarmee u de vereiste rapportagevelden kunt aanpassen
 • Mogelijkheid om rapporten te plannen en het genereren van rapporten te automatiseren
 • Het genereren van OU-specifieke rapporten
 • Rapporten in verschillende opmaken exporteren: CSV, Excel, PDF, HTML en CSVDE
 • Rapporten op basis van naleving (SOX, HIPAA, etc.)
 • Gebruikersrapporten zijn belangrijk om vitale informatie te krijgen, zoals welke gebruikers machtigingen voor externe aanmelding hebben of postvak ingeschakeld hebben, of OMA/OWA hebben ingeschakeld.
 • ADManager Plus biedt een reeks planbare rapporten over gebruikersobjecten, onderverdeeld in algemene gebruikersrapporten, gebruikersaccountstatusrapporten, gebruikersaanmeldingsrapporten en geneste gebruikersrapporten.

Gebruikersaanmeldingsrapporten laten de aanmeldgeschiedenis van gebruikers of informatie zien. AD-beheerders kunnen rapporten genereren over inactieve gebruikers (gebruikers die zich een bepaalde periode niet hebben aangemeld), gebruikers die zich recent hebben aangemeld, gebruikers die zich nooit hebben aangemeld en ingeschakelde gebruikers. Het rapport op basis van aanmeldingsuren toont de toegestane en geweigerde aanmeldingsuren of het tijdsbestek voor gebruikers.

Beheerders kunnen gedetailleerde informatie over groepslidmaatschap bekijken in het rapport Geneste gebruikers. Deze rapporten geven gedetailleerde informatie over gebruikers in een bepaalde groep en meerdere groepen waar een gebruiker toe behoort.

Uitvoerbare gebruikersrapporten

Stel dat u van plan bent inactieve accounts van een bepaalde afdeling te verwijderen. Als u van plan bent dit te doen met behulp van systeemeigen Active Directory-tools en PowerShell, kan dit een dag of langer duren. Na meerdere iteraties heeft u misschien eindelijk het script dat u nodig heeft.

Aan de andere kant geeft ADManager Plus u de vrijheid om dezelfde taak uit te voeren met alleen een paar klikjes. Voer het rapport Inactieve gebruikers uit, geef de gewenste OU op met behulp van het slimme filter en verwijder inactieve gebruikers, allemaal vanuit hetzelfde scherm.

Zo lost ADManager Plus eenvoudig de uitdagingen van AD-rapportage op die worden veroorzaakt door PowerShell.

ADManager Plus kan u helpen om te voldoen aan de vereisten van controles op naleving. Genereer een hele reeks onmisbare rapporten en gebruik ze als een belangrijk hulpmiddel bij controles op naleving. In het gedeelte SOX-naleving vindt u een lijst met Active Directory-rapporten die relevant zijn voor SOX-naleving.

Rapporten over AD-objecten plannen en exporteren, inclusief gebruikers, zonder scripts van PowerShell.

  Gratis proefperiode starten.
 • Begin aan uw traject van AD-beheer, rapportage en automatisering zonder script met ADManager Plus.
 •  
 • Door te klikken op 'Uw gratis proefversie nu aanvragen', gaat u akkoord met de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid.
 • Danke für das Herunterladen!

  Ihr Download sollte in 15 Sekunden automatisch beginnen. Wenn nicht, klicken Sie hier, um es manuell herunterzuladen.

Ze vertrouwen ons

1 enkele oplossing voor het beheer en rapportage van uw AD