Hoe kan ik zelfondertekende certificaten installeren?

Zelfondertekende (interne CA) SSL-certificaten voor ADSelfService Plus kunnen worden toegepast in vijf stappen. Het zijn:

Stap 1: SSL inschakelen in ADSelfService Plus

 • Meld aan in ADSelfService Plus met beheerdersreferenties.
 • Navigeer naar het tabblad Beheer → Productinstellingen → Verbinding.[Zie afbeelding]
 • Schakel het selectievakje SSL-Poort [HTTPS] inschakelen in.
 • Klik op Opslaan en start ADSelfService Plus opnieuw.
 • Opmerking: De standaardpoort voor de https-verbinding in onze toepassing is 9251.

Stap 2: Een CSR-bestand genereren

 • Start ADSelfService Plus en meld aan als beheerder.
 • Ga opnieuw naar Beheerder → Productinstellingen → Verbinding.
 • Klik op de knop Hulpprogramma SSL-certificaat.
 • Voer alle verplichten velden in op de pagina SSL hulpprogramma & handleiding die wordt geopend. [Zie afbeelding]
 • Geef een waarde op in dagen voor de geldigheid van de certificaten (optioneel).
 • Werk de waarde voor Lengte van openbare sleutel bij naar 2048 bits (aanbevolen).
 • Klik op CSR genereren.
 • Er worden twee bestanden, nl. SelfService.csr en SelfService.keystore gemaakt.
 • Opmerking: De twee bestanden worden op verschillende locaties gemaakt.
  • SelfService.csr op <installation directory>webapps\adssp \Certficates\SelfService.csr
  • SelfService.keystore op <installation directory>jre\bin

Stap 3: Stuur de CSR naar uw certificeringsinstantie

 • Meld aan bij Microsoft Certificate Services (https:\\server-name\certsrv).
 • Klik op Een certificaat aanvragen → Geavanceerde certificaataanvraag.Zie afbeelding]
 • Klik op Een certificaataanvraag indienen door een met base-64 gecodeerd CMC- of PKCS #10-bestand te gebruiken of dien een verlengingsaanvraag in door een met base-64 gecodeerd PKCS #7-bestand te gebruiken.
 • Plak de inhoud van het bestand SelfService.csr in het veld Aanvraag verzenden.[Zie afbeelding]
 • Het is altijd aanbevolen het CSR-bestand te openen vanaf de systeemeigen locatie met een teksteditor in plaats van het te openen vanaf een browser.
 • Wanneer u de inhoud van het bestand SelfService.csr kopieert, moet u controleren of er geen extra ruimte vanaf het einde van het bestand er samen mee wordt gekopieerd.
 • Stel de certificaatsjabloon in als webserver en klik op Verzenden.
 • Selecteer de gecodeerd DER op de pagina Certificaat is verleend. [Zie afbeelding]
  • Klik op Certificaat downloaden om het certificaat te downloaden in de CER-bestandsindeling.
  • Klik op Certificaatketen downloaden om het certificaten te downloaden in de P7B-bestandsindeling,
 • Plaats de certificaatbestanden in <Install Directory>\jre\bin.
 • Opmerking: Converteer uw certificaat van CER- naar P7B-formaat. Volg de hier opgegeven stappen.

Stap 4: Importeer de door CA ondertekende interne certificaten toe aan de keystore

 • Open een opdracht met verhoogde bevoegdheid en navigeer naar <Installatiemap>\jre\bin.
 • Maak een back-up van het bestand SelfService.keystore.
 • Voer de volgende opdracht uit om het interne certificaat te importeren naar het keystore-bestand:
  • Keytool -import -alias tomcat -trustcacerts -file certnew.p7b -keystore selfservice.keystore
 • Voer de volgende opdracht uit om het basisbestand van de interne CA toe te voegen aan de lijst van vertrouwde CA's in het Java cacerts-bestand:
  • keytool -import -alias tomcat -keystore ..\lib\security\cacerts -file certnew.cer
 • Opmerking: Gebruik "changeit" als het wachtwoord wanneer u het ketencertificaat installeert.

Stap 5: Bind het certificaat met ADSelfService Plus

 • Kopieer het bestand SelfService.Keystore naar <Install Directory>\conf.
 • Maak een back-up van de bestanden server.xml en web.xml.
 • Bewerk het bestand server.xml (in <Install Directory>\conf) door de waarden van de volgende SSL-connectortags te vervangen:
  • "keystoreFile" met "./conf/SelfService.keystore".
  • "keystorePass" met het wachtwoord dat u hebt ingevoerd tijdens het genereren van CSR-.
  • Bijvoorbeeld: <Connector SSLEnabled="true" acceptcount="100" clientauth="false" connectiontimeout="20000" debug="0" disableuploadtimeout="true" enablelookups="false" keystorefile="./conf/selfservice.keystore" keystorepass="keystore_password" maxsparethreads="75" maxthreads="150" minsparethreads="25" name="SSL" port="9251" scheme="https" secure="true" sslprotocol="TLS" sslprotocols="TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2"> <connector>
 • Start ADSelfService Plus opnieuw op en controleer of de certificaten correct zijn ge├»nstalleerd.

 

Ondersteuning aanvragen

Meer hulp nodig? Vul dit formulier in en wij nemen meteen contact met u op.

ADSelfService Plus vertrouwd door