Zmień powiadomienia dla Active Directory z ADAudit Plus

Opóźnienie reakcji na zmianę może doprowadzić do zakłócenia, które w innym przypadku byłoby nieistotne, jednak po jego zignorowaniu, doprowadziłoby do nieodwracalnych zmian. Jest to bardziej znaczące w środowisku Windows Active Directory, gdzie szkody spowodowane takim opóźnieniem mogą kosztować organizację bardzo dużo! W związku z tym istnieje potrzeba utworzenia wrażliwego systemu z alertami, który intuicyjnie zidentyfikuje każde zagrożenie występujące w sieci Active Directory, zwróci uwagę administratora na takie niepożądane zdarzenia i skieruje uwagę administratorów tak, aby dostrzegli problem na wczesnym etapie.

ADAudit Plus pozwala zareagować na wyzwanie z użyciem mechanizmu alertów w czasie rzeczywistym. Mechanizm alertów pomaga w procesie kierowania uwagi administratora natychmiast na wszelkie pożądane lub niepożądane zdarzenia, a tym samym zapewniając integralność zabezpieczeń sieci Active Directory.

Wyróżnienia alarmów

 • Otrzymuj powiadomienia o zdarzeniach związanych z zabezpieczeniami ze środowiska serwera Windows.
 • Zobacz kto wykonał jaką akcję, kiedy to zrobił oraz poznaj lokalizację i inne szczegóły dotyczące każdego zdarzenia.
 • Łatwo utwórz alerty za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
 • Skróć czas reakcji z użyciem powiadomień w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.
 • Zmniejsz liczbę alertów — w tym celu zdefiniuj wyzwalacze na podstawie ilości, czasu, użytkowników i innych kryteriów.
 • Zmniejsz liczbę fałszywie dodatnich wyników, wykorzystując analizę zachowań użytkownika, aby uzyskać dynamiczne progi alertów.
 • Zmniejsz wpływ naruszeń poprzez zautomatyzowanie reakcji na zdarzenia.
 • Dopasuj alerty poprzez zdefiniowanie szczegółowych progów, które pozwalają m.in. wyeliminować niepotrzebne alerty.

Alerty w działaniu

 • Wykrywaj brutalne ataki siłowe: otrzymuj powiadomienia o wysokiej liczbie prób logowania, które nie powiodły się z konta jednego użytkownika w krótkim czasie.
 • Chroń klucze do swojego królestwa: otrzymaj powiadomienia o każdym użytkowniku dodanym do grupy zabezpieczeń.
 • Zidentyfikuj podejrzane próby logowania: otrzymuj powiadomienia o dostępie do krytycznego serwera poza godzinami pracy.
 • Wykrywaj oprogramowanie wymuszające okup: otrzymuj powiadomienia o wysokiej liczbie dostępów do pliku przez jednego użytkownika w krótkim czasie.

Aby otrzymywać powiadomienia w przypadku innych scenariuszy zagrożeń, administrator musi jedynie utworzyć alerty na podstawie odpowiednich wskaźników zagrożenia.

ADAudit Plus umożliwia administratorowi konfigurowanie alertów o różnej pilności i ważności, a także na podstawie progów alertów dotyczących użytkownika, czasu lub ilości. W ten sposób organizacje mogą rozróżniać zdarzenia Active Directory, a także zarządzać zdarzeniami, których dotyczą alerty w regularny sposób.

Stopnie ważności:

 • Zdarzenia krytyczne
 • Kłopotliwe zdarzenia
 • Zdarzenia wymagające uwagi

Rozpatrz scenariusz, w którym nieuprawniona osoba uzyskała dostęp do konta administracyjnego w Active Directory, a Ty jesteś głównym administratorem sieci i nie wiesz co się dzieje. Wyobraź sobie szkody, które może spowodować taka sytuacja! Nieznajomy logujący się na konto administracyjne jest niepożądanym zdarzeniem, a zignorowanie tak krytycznej sytuacji naraża bezpieczeństwo sieci na poważne zagrożenie. Rozwiązanie raportujące dostarczy Ci danych o aktywności logowania użytkownika lub informacje o użytkowniku, który zalogował się jako ostatni, jednak może być już za późno na podjęcie działań. Potrzebujesz rozwiązania, które w odpowiednim czasie przekaże administratorowi alert o wszelkich aktywnościach, które uzna za krytyczne, tak aby można było zareagować w odpowiednim czasie.

Nie wszystkie zmiany w Microsoft Active Directory, choć istotne, wymagają interwencji administratorów — natomiast te akcje wymagają ścisłego nadzoru. Rozpatrzenie, monitorowanie poprawności wykonania zadania delegowanego użytkownikowi (lub) śledzenie modyfikacji wprowadzonej na profilu użytkownika. te działania są rygorystycznie administrowane i kontrolowane.

W innych przypadkach potrzebny jest także natychmiastowy dostęp do informacji o codziennych akcjach użytkowników i administratorów. Istnieje potrzeba rozróżnienia alertów o zdarzeniach z Active Directory w zależności od ich pilności/krytyczności. ADAudit Plus — oprogramowanie do inspekcji Active Directory pozwala skonfigurować alerty o różnym stopniu ważności (istotności). Ważność skojarzona z alertem może być krytyczna, problematyczna lub wymagająca uwagi. Alerty można wyświetlać na konsoli ADAudit Plus z przeglądarki internetowej oraz z dowolnego komputera domeny.

ADAudit Plus umożliwia konfigurację według własnych potrzeb oraz definiowanie alarmów dla jednego lub kilku określonych zdarzeń zmian Active Directory. Podobnie jak w przypadku szczegółowych raportówADAudit Plus, te alerty zostały podzielone ze względu na zakres. Użytkownik może zapoznać się ze wszystkimi cechami powiązanej inspekcji, w tym na temat autora danych akcji, ich czasu i lokalizacji.

W ADAudit Plus można skonfigurować i wyświetlać alerty dotyczące konkretnego zdarzenia zmiany.

Na przykład: można skonfigurować i wyświetlić alert o próbie logowania, która nie powiodła się na określonym komputerze w domenie.

Każdy alert jest uznawany za ukończony po dostarczeniu do skrzynki odbiorczej wiadomości e-mail/SMS odpowiednich adresatów. ADAudit Plus pozwala wybrać jedno lub większą liczbę zdarzeń dotyczących pożądanych/niepożądanych zmian w Active Directory i skonfigurować je tak, aby były wysyłane w wiadomości e-mail/SMS jako alerty do co najmniej jednego użytkownika. Alerty będą dostarczane bezpośrednio do skrzynki odbiorczej e-mail/SMS adresata.

Niektóre zmiany w Active Directory mogą wymagać alertów, ale administratorzy lub inni adresaci nie muszą otrzymywać nadmiernej liczby komunikatów. Alerty można wyświetlać bezpośrednio w przeglądarce internetowej ADAudit Plus z dowolnego miejsca w sieci. W ADAudit Plus użytkownicy mogą w jednym miejscu wyświetlać wszystkie alerty w przeglądarce internetowej lub włączyć powiadomienia z alertami w wiadomościach e-mail/SMS dla wybranych zmian Active Directory, co pomaga prowadzić działania administracyjne w zorganizowany i wydajny sposób.

Alerty w ADAudit Plus są podzielone na kategorie i można je wyczyścić lub usunąć w dowolnej chwili.

ADAudit Plus wykorzystuje uczenie maszynowe, aby utworzyć podstawowe lub normalne aktywności, które są normalne dla każdego użytkownika. Zespół ds. zabezpieczeń otrzymuje powiadomienie tylko w przypadku odstępstw od tej normy. Przykładowo użytkownik, który często uzyskuje dostęp do krytycznego serwera poza godzinami pracy, nie wyzwoli fałszywego alarmu, ponieważ takie zachowanie jest typowe dla niego. Z drugiej strony, oprogramowanie ADAudit Plus natychmiast wysyłałoby alert do zespołów ds. zabezpieczeń, gdy ten sam użytkownik uzyskałby dostęp do tego serwera w czasie, w którym nigdy wcześniej nie uzyskiwał do niego dostępu, nawet jeśli ten dostęp przypada w normalnych godzinach pracy.

ADAudit Plus umożliwia administratorowi wstępne skonfigurowanie określonej reakcji na alert. Administratorzy mogą zaprogramować narzędzie do podejmowania określonych akcji, gdy alert zostanie wyzwolony. W takim przypadku zostanie wykonany plik wsadowy, co może skutecznie zautomatyzować reakcję na zdarzenie.

Najważniejsze funkcje

Inspekcja oraz monitorowanie serwera plików Windows

Bezpiecznie śledź serwery plików pod kątem dostępu, zmian dokumentów związanych z plikami i strukturą folderów, udostępniania i uprawnień. Znajdź odpowiedź na cztery podstawowe pytania — kto dokonał jakiej zmiany na serwerze plików, kiedy i skąd.

Monitorowanie Active Directory

Zautomatyzuj monitorowanie i raportowanie Active Directory (AD), aby uzyskać panoramiczną widoczność wszystkich zmian wprowadzonych do obiektów AD i ich atrybutów.

Śledzenie akcji administracyjnych użytkowników w czasie rzeczywistym

Dzięki raportom z inspekcji zmian AD w czasie rzeczywistym można śledzić cykl życia obiektu użytkownika, monitorować konta AD, historię użytkowników i natychmiast śledzić zmiany administracyjne użytkowników.

Zmień powiadomienia dla Active Directory

Otrzymuj alerty bezpieczeństwa z Active Directory i powiadomienia o krytycznych zmianach za pośrednictwem poczty e-mail/SMS-a za pomocą narzędzia ManageEngine ADAudit Plus z powiadomieniem o zmianach w czasie rzeczywistym.

Śledzenie zmiany atrybutu obiektu usługi Active Directory

Możesz prowadzić inspekcję zmian obiektów AD i wyświetlać wartości atrybutów „Przed”/„Po” wraz ze szczegółowymi raportami inspekcji dotyczącymi autora akcji, tego, na czym polegała akcja, kiedy została podjęta i jej lokalizacji. Otrzymuj bieżące informacje o nieupoważnionych działaniach i alerty o każdej modyfikacji atrybutu.

Raporty inspekcji logowania użytkowników w czasie rzeczywistym

Śledzenie w czasie rzeczywistym logowania użytkownika, wylogowania, powodzenia, niepowodzenia w Active Directory, na serwerze plików i serwerze członków; przeglądanie historii logowania, zdalne logowania w raportach z inspekcji logowania użytkownika.

Rozwiązanie do przeprowadzania audytu zmian i raportowania Active Directory w czasie rzeczywistym.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Thanks!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here