Czym jest monitorowanie serwerów aplikacji?

W wysoce konkurencyjnym świecie biznesu, przestoje aplikacji mogą zadać twojej firmie śmiertelny cios. W celu zapewnienia optymalnej wydajności aplikacji biznesowych istotnym jest, aby stosować narzędzia do monitorowania serwerów aplikacji zapewniającej wgląd w zdrowie i czas pracy aplikacji. Narzędzia do zarządzania serwerami aplikacji pomagają w identyfikacji elementów serwerów, które nie działają wystarczająco sprawnie, oraz w upewnieniu się, że monitory serwerów aplikacji pracują nieprzerwanie. Idealne narzędzie do monitorowania wydajności serwerów aplikacji powinno natychmiast wykrywać wąskie gardła w wydajności serwera aplikacji, alarmując o nich.

Niezawodne narzędzie do monitorowania i zarządzania serwerami aplikacji Applications Manager umożliwia dogłębne monitorowanie serwerów aplikacji, zapewniając zawsze optymalną wydajność hostowanych aplikacji sieci Web. Dzięki rozległej gamie możliwości monitorowania serwerów aplikacji, takich jak kompletna widoczność, natychmiastowe alerty oraz zaawansowana analityka, Applications Manager to narzędzie do monitorowania serwerów preferowane przez tysiące administratorów IT na całym świecie.

Dzięki naszemu monitorowaniu wydajności serwerów aplikacji, możesz:

Monitorować kluczowe metryki wydajności

Monitorować kluczowe metryki wydajności
Monitorować kluczowe metryki wydajności
 
 
 

Wydajne narzędzie do monitorowania serwerów i aplikacji powinno zbierać metryki poziomu infrastruktury. Dzięki monitorowi serwerów i aplikacji Applications Manager, możesz przeprowadzać optymalne monitorowanie aplikacji i serwerów przez pomiar krytycznych metryk serwerów, takich jak czas reakcji, żądania na minutę, szczegółowe informacje o wątkach i sesjach, wykorzystanie CPU jak również wykorzystanie pamięci i przestrzeni dyskowej. Możesz również kontrolować pod kątem wystąpienia anomalii.

Uzyskaj wgląd w aplikacje na poziomie transakcji

Uzyskaj wgląd w aplikacje na poziomie transakcji

Aby zapewnić, że aplikacje będą zapewniać optymalne doświadczenie użytkownikom końcowym, wykorzystywane narzędzie do monitorowania serwerów aplikacji musi zapewnić widoczność na poziomie kodu na różnych warstwach architektury aplikacji, tak aby umożliwić identyfikację problematycznych elementów utrudniających płynne działanie operacji biznesowych.

Moduł APM Insight w Applications Manager pomaga w wizualizacji transakcji end-to-end dla komponentów Java/J2EE; wyświetla metryki wydajności dla wszystkich elementów transakcji, od transakcji w interfejsie użytkownika do wywołań bazy danych w back endzie i wskazuje na powolne instrukcje języka SQL Pozwala to zespołowi DevOps na łatwe diagnozowanie problemów. APM Insight powoduje, że problemy z aplikacjami są wykrywane zanim będą mieć wpływ na użytkowników końcowych. APM Insight jest dostępny dla wszystkich technologii zbudowanych w oparciu o:

Uzyskaj wgląd w aplikacje na poziomie transakcji Rails Application & Server Monitoring Uzyskaj wgląd w aplikacje na poziomie transakcji

Analiza głównej przyczyny problemów wydajności

Analiza głównej przyczyny problemów wydajności

Jednym z najważniejszych czynników, które należy uwzględnić przy wybieraniu narzędzia do monitorowania serwerów aplikacji, są funkcje wysyłania alertów. Alerty zapewniają dokładne, aktualne informacje o wydajności aplikacji oraz o tym, czy istnieją jakieś problemy stanowiące powód do obaw. Dzięki zapewnianym przez nas funkcjom monitorowania serwerów aplikacji sieci Web możesz konfigurować progi dla wszystkiego, od całych aplikacji po pojedyncze atrybuty i otrzymywać zautomatyzowane powiadomienia przez e-mail, pułapki SNMP oraz SMSy. Wykorzystuj dynamiczne wartości bazowe do wykrywania anomalii w wydajności i upewnij się, że wykorzystywane przez Ciebie narzędzie do monitorowania serwerów aplikacji zapewnia wszystkie niezbędne informacje pozwalające na utrzymanie długiego czasu pracy serwerów.

Wyświetlaj wyczerpujące raporty

Sunucu ve Uygulama İzleme
Sunucu ve Uygulama İzleme
 
 
 

Informacje o niewystarczająco lub nadmiernie wykorzystywanych serwerach, trendach wydajności aplikacji oraz wykorzystaniu pamięci jest kluczowa dla przewidywania trendów wzrostu i wykorzystania. Monitorowanie serwerów aplikacji przez Applications Manager oferuje dogłębny wgląd w krytyczne metryki serwera aplikacji dzięki raportom analizy trendów, planowania wydajności oraz prognozowania.

Nasz monitor serwerów i aplikacji obsługuje: