Monitor wydajności aplikacji

Czym jest monitorowanie wydajności aplikacji? - ManageEngine Applications Manager
 

Czym jest monitorowanie wydajności aplikacji?

Monitorowanie wydajności aplikacji to coś więcej niż tylko parametry monitorowania na pulpicie nawigacyjnym wraz z rozwiązaniem monitorującym. Mówiąc prosto monitorowanie wydajności aplikacji polega na zagwarantowaniu, że twoje aplikacje biznesowe pracują zgodnie z oczekiwaniami, bez przerwy i z odpowiednim śledzeniem i raportowaniem problemów związanych z wydajnością. Celem oprogramowania do monitorowania wydajności aplikacji w każdym biznesie jest zagwarantowanie, że dostarczanie usług do użytkowników końcowych jest nieprzerwane, i że jakość doświadczenia użytkownika końcowego stoi na najwyższym poziomie.

Spróbujemy przedstawić różne koncepcje monitorowania wydajności aplikacji i pokazać, dlaczego stopniowo stają się nieodłączoną częścią zespołów IT Ops i DevOps w różnych rodzajach biznesu.

Podzielmy operacje zespołów IT na trzy podstawowe komponenty:

 1. Serwer i infrastruktura
 2. DevOps
 3. Doświadczenie użytkownika końcowego

Podczas szczegółowej analizy tych trzech elementów ograniczenia narzędzi do monitorowania wydajności aplikacji staną się coraz bardziej wyraźne. Ponieważ działania w tych trzech wymienionych zespołach często nakładają się na siebie, ważne jest, aby zrozumieć dokładny zakres tych działań oraz ich znaczenie dla zapewnienia płynnego cyklu życia aplikacji z minimalną ilością problemów wydajności.

 

Monitorowanie wydajności aplikacji dla serwerów i infrastruktury

Rolą zespołów IT Ops jest spełnianie potrzeb wewnętrznych oraz potrzeb klientów przez zapewnienie, że infrastruktura oraz środowiska operacyjne wspierające wdrażanie aplikacji pracują prawidłowo. Dlatego zarządzanie wydajnością aplikacji staje się kluczowe dla utrzymywania ciągłego i płynnego przepływu operacji. Biorąc pod uwagę rozmiar, skalę i wydajność operacji biznesowych, narzędzia do monitorowania wydajności aplikacji mogą oferować nieocenione korzyści przy zarządzaniu aplikacji krytycznych dla biznesu.

Najniższa warstwa dla każdego stosu oprogramowania jest warstwa infrastruktury. Monitorowanie wykorzystania CPU, obciążenia, pamięci, czasu pracy serwera, itd. to jedne z pierwszych kroków stosowanych w monitorowaniu infrastruktury i stanowi jeden z elementów monitorowania wydajności aplikacji. Należy rozważyć jeden z następujących przypadków:

 1. Informacje o procesorze pracującym przy pełnej wydajności
 2. Procesy systemu wykorzystujące znaczą część zasobów
 3. Obciążenie sieci w serwerze
 4. Analityka CPU, pamięci, we/wy dysku

Występują pewne kluczowe parametry, na których opierają się administratorzy IT w celu zrozumienia i optymalizacji wydajności serwerów i sieci podczas monitorowania wydajności aplikacji sieciowych i planowania powiększenia wydajności, jak również przypisywania zasobów. Po zapewnieniu prawidłowego działania elementów infrastruktury następną warstwą są aplikacje, które są hostowane na tych serwerach. Pomimo tego, że można uzyskać niektóre kluczowe parametry dzięki skryptom ad hoc, wyczerpujące oprogramowanie do monitorowania aplikacji może bardziej zgłębić parametry pokazując więcej niż tylko kilka liczników wydajności. Jeżeli składniki wydajności aplikacji mierzone są na najniższym poziomie, oznacza to, że fundamenty dla monitorowania aplikacji są silne.

 

Monitorowanie wydajności aplikacji w DevOps

Chociaż narzędzia do monitorowania wydajności aplikacji stosowane są głównie do monitorowania wydajności aplikacji w środowiskach produkcyjnych, podobne systemowe monitorowania aplikacji w środowiskach developerskich może znacząco zmniejszyć czas pracy, jak i zwiększyć wydajność i stabilność aplikacji. Określenie DevOps (rozwój i operacje) staje się ostatnio coraz bardziej popularne. Warto zaznaczyć, że zarządzanie wydajnością aplikacji webowych jest kluczowym komponentem praktyk DevOps będąc katalizatorem dla innych procesów DevOps. W rzeczy samej, większość przedsiębiorstw, które przyjęły DevOps uznają to za jedno z kluczowych zastosowań systemów do monitorowania aplikacji przedsiębiorstwa.

Badania firmy EMA (Enterprise Management Associates) pokazują, że ręczne rozwiązywanie problemów jest największym zatorem na jaki trafiają zespoły DevOps w zapewnieniu ciągłości działań oraz że „rozwiązania Monitorowania wydajności aplikacji mogą znacząco zmniejszyć problemy powodowane przez wysokie tempo zmian na produkcji”. Na przykład żądanie wysłane do aplikacji sieci Web bardzo długo oczekuje na odpowiedź. Może to być wynikiem powolnych zapytań usiłujących pozyskać stosowne informacje z bazy danych, ale oczywiście bez narzędzia do monitorowania wydajności aplikacji takie problemy są trudne do zidentyfikowania. Istnieje wiele możliwości powodowania przez takie błędy problemów w monitorowaniu wydajności aplikacji sieci Web przy śledzeniu transakcji w tle oraz front endu, takich jak całkowite nasycenie JVM, zużywanie czasu przez transakcje etc. Dzięki odpowiedniemu narzędziu do monitorowania wydajności aplikacji można zobaczyć te szczegóły transakcji i ustalić kody przyczyn błędów, znacząco zmniejszając opóźnienia powodowane przez proces identyfikacji i rozwiązywania błędów. Zespoły operacyjne, tworzenia oprogramowania i zapewniania jakości uzyskują wtedy większą elastyczność, przełamując bariery we współpracy i stając się bardziej transparentnymi i wydajnymi w procesach tworzenia oprogramowania i produkcyjnych.

Monitoruj wydajność aplikacji w celu pomiaru doświadczeń użytkowników końcowych

Monitoruj wydajność aplikacji w celu pomiaru doświadczeń użytkowników końcowych

Cele zespołów IT Ops i DevOps w różnych organizacjach zbiegają się do jednego, wspólnego celu: zaspokojenia potrzeb klientów. Jest takie powiedzenie: nie można zarządzać tym, czego nie można zmierzyć. W związku z tym niezmiernie istotny jest pomiar doświadczeń użytkowników końcowych, aby umożliwić spełnienie oczekiwań klientów i utrzymanie ich długoterminowo. Dobre doświadczenia klientów prowadzą do ciągłego wykorzystywania usługi, co bezpośrednio przekłada się na wyższe wygenerowane dochody. Ale w jaki sposób daje sobie radę monitorowanie wydajności aplikacji przy uwzględnieniu wyzwań związanych z realizacją monitorowania aplikacji sieci Web z perspektywy użytkownika końcowego?

Zazwyczaj monitor wydajności aplikacji wykorzystuje technikę nazywaną monitorowaniem transakcji syntetycznych w celu odzwierciedlania, rejestrowania i odtwarzania potencjalnych interakcji użytkowników końcowych z daną aplikacją sieci Web przez wykonywanie skryptów behawioralnych. Szczegóły transakcji przedstawiają istotne informacje, które pozwalają na zapewnienie możliwości obsługi przewidywanych obciążeń przez projektowaną aplikację. Te syntetyczne transakcje w dowolnym monitorze aplikacji są przechwytywane przez agenta wykonującego te transakcje i i zbierającego informacje w celu optymalnego monitorowanie wydajności aplikacji w różnych rejonach geograficznych. W związku z tym monitor aplikacji umożliwiający monitorowanie doświadczeń użytkowników końcowych, znane również jako monitorowanie doświadczeń cyfrowych, zapewnia organizacjom biznesowym następujące korzyści:

 1. Testowanie i monitorowanie wydajności aplikacji przed jej wprowadzeniem na rynek
 2. Zidentyfikowanie problemów z wydajnością zanim zauważy je użytkownik końcowy
 3. Pomiar wpływu elementów zewnętrznych w Twojej aplikacji
 4. Statystyki wydajności dla dostępu do aplikacji z różnych rejonów geograficznych

 

Web Application Performance Monitoring - ManageEngine Application Manager

Chociaż większość narzędzi do monitorowania wydajności aplikacji wiąże monitorowanie wydajności aplikacji wyłącznie z DevOps, to jednak wdrożenie dowolnego takiego narzędzia jest bardziej wszechstronne i wykracza poza zakres samego DevOps. Wdrożenia rozwiązań do monitorowanie wydajności aplikacji w wielu branżach, od edukacji, produkcji i sportu do IT, bankowości czy hotelarstwa pokazuje ciągle rosnący poziom wykorzystania rozwiązań do monitorowania wydajności i aplikacji sieci Web, oraz ich rosnącą istotność w kwestii oferowanej przez nie wartości dodanej dal firmy.

ManageEngine Applications Manager to jedno z takich narzędzi do monitorowania wydajności aplikacji, polecane przez tysiące administratorów z wielu branż. Applications Manager oferuje fabryczne wsparcie dla monitorowania ponad 100 popularnych aplikacji biznesowych i serwerowych. Dzięki zunifikowanej konsoli oferującej możliwości monitorowania, alarmowania i analizowania dla IT Ops, DevOps, jak również dla monitorowania użytkowników końcowych, Applications Manager to idealne i przystępne cenowo narzędzie do monitorowania wydajności aplikacji dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Application Performance Monitor (APM) Software - ManageEngine Application Manager

Zobacz w jaki sposób Applications Manager może spełnić potrzeby monitorowania wydajności aplikacji. Umów się na spersonalizowaną demonstrację.
Zamówienie wersji demonstracyjnej