Microsoft 365 Mail – Raporty o ruchu poczty

Raporty o ruchu poczty pomagają analizować ruch poczty Microsoft 365, oferując bezcenne informacje na temat ilości spamu trafiającego i opuszczającego skrzynki pocztowe organizacji, użytkowników wysyłających i otrzymujących największą ilość poczty oraz użytkowników otrzymujących największą ilość spamu i złośliwego oprogramowania.

Te informacje pomagają łatwo identyfikować wszelkie anomalie związane z pocztą e-mail, bez względu na to czy pochodzą z określonej skrzynki roboczej, czy są do niej kierowane, co jest ewidentnym znakiem złośliwej aktywności. Rzadko jest to celowe — za tymi anomaliami kryje się często oprogramowanie do rozsyłania spamu. Ale korzystając z danych gromadzonych na podstawie raportów o ruchu poczty, administratorzy mogą identyfikować ewentualne problemy, zanim zaczną one przeszkadzać użytkownikowi.

Dzięki M365 Manager Plus, kompleksowemu rozwiązaniu dla pakietu Microsoft 365, raporty te mogą być tworzone w zaplanowanych odstępach, wysyłane w wiadomości e-mail do administratorów oraz eksportowane do plików w formacie CSV, XLS (Microsoft Excel), PDF (Adobe Acrobat) lub HTML.

Oto raporty z tej kategorii:

M365 Manager Plus Mail Traffic Summary Report

Mail traffic summary

W tym raporcie znajduje się całościowy ogląd wszystkich wiadomości trafiających do organizacji i wysyłanych z niej, w tym codziennie aktualizowane informacje na temat ilości dobrej poczty, spamu i złośliwego oprogramowania. Raport zawiera mapę trendów, na której są wyświetlane wspomniane powyżej informacje.

Email activity

M365 Manager Plus Email Activity Report

W tym raporcie znajdują się wszystkie adresy poczty na koncie Microsoft 365 oraz dodatkowe informacje, takie jak liczba otrzymanych i wysłanych wiadomości oraz powiązane z nimi rozmiary.

Top sender

M365 Manager Plus Email Top sender

W raporcie tym znajdują się adresy poczty wszystkich użytkowników oraz ilość wiadomości wysłanych przez każdego użytkownika w określonym czasie. Raport ten pomaga identyfikować użytkowników, którzy wysyłają dużo poczty, co w wielu przypadkach może być dowodem na nielegalną aktywność użytkownika. Ponadto, raport zawiera aktualizowany na bieżąco wykres słupkowy z listą najczęstszych nadawców, którą można dodać bezpośrednio do pulpitu, aby administratorzy mogli łatwo wszystko monitorować.

Top receiver

M365 Manager Plus Top Recipients Report

Ten raport zawiera listę wszystkich adresów e-mail w organizacji oraz informacje na temat liczby wiadomości e-mail wysyłanych w określonym przedziale czasowym. Raport pomaga identyfikować użytkowników, którzy otrzymują duże ilości poczty, co może być znakiem zewnętrznej złośliwej aktywności skierowanej na użytkownika. Udostępniany jest w nim również aktualizowany na bieżąco wykres słupkowy z listą najczęstszych odbiorców poczty, który można dodać bezpośrednio do pulpitu.

M365 Manager Plus Top spam recipients

Top spam recipients

W raporcie tym generowane są adresy poczty wszystkich użytkowników oraz dane na temat ilości spamu otrzymywanego przez każdego z tych użytkowników w określonym przedziale czasowym. Udostępniany jest również aktualizowany na bieżąco wykres słupkowy z listą najczęstszych odbiorców spamu, który można dodać bezpośrednio do ekranu raportów.

M365 Manager Plus Top malware recipients

Top malware recipients

W raporcie tym generowane są adresy poczty wszystkich użytkowników oraz dane na temat ilości złośliwego oprogramowania otrzymywanego przez każdego z tych użytkowników w określonym przedziale czasowym. Udostępniany jest również aktualizowany na bieżąco wykres słupkowy z listą najczęstszych odbiorców złośliwego oprogramowania, który można dodać bezpośrednio do pulpitu.

M365 Manager Plus Detailed Mail traffic

Detailed Mail traffic

W raporcie tym znajduje się kompleksowa lista wszystkich wiadomości trafiających do organizacji i opuszczających ją. Filtruje pocztę, ponieważ jest skanowany na podstawie typu zdarzenia oraz pozwala wyświetlić liczbę dla każdego typu. Zawiera również informacje na temat kierunku przepływu poczty (przychodzącym lub wychodzącym) oraz o nazwie domeny.

Rozwiązanie do raportowania, audytu, zarządzania i monitorowania w Microsoft 365.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here

Najważniejsze funkcje

Raporty OneDrive dla firm

Śledź aktywność użytkowników na plikach OneDrive dla firm przez zbieranie informacji w czasie rzeczywistym o przesyłaniu, pobraniach, dostępie, modyfikacjach i innych.

Działania logowania użytkownika

Kontroluj logowania użytkowników. Sprawdzaj udane i nieudane próby logowania wykonane przez użytkownika ze szczegółami danej aplikacji, adresem IP klienta i wieloma innymi.

Raporty ruchu dla skrzynek pocztowych

Uzyskaj szczegółowy pogląd na ruch mailowy w Twojej organizacji oraz dla każdej skrzynki z osobna. W prosty sposób identyfikuj najczęstszych nadawców i odbiorców, podobnie jak odbiorców spamu i malware.

Raport licencji użytkowników Microsoft 365

Przeglądaj w czasie rzeczywistym stan licencji Microsoft 365 oraz innych aplikacji biznesowych Microsoft w celu identyfikowania użytkowników z przedawnioną licencją i łatwo zarządzaj licencjami.

Zmiany uprawnień skrzynki pocztowej

Uzyskuj dane inspekcji o zmianach uprawnień skrzynek pocztowych, w tym informacji o tym, kto dokonał jakiej zmiany uprawnień i kiedy.

Raporty Outlook Web Access (OWA)

Monitorowanie aktywności użytkownika w OWA z czasem logowania, informacją o przeglądarce i systemie operacyjnym użytym do logowania oraz lista zablokowanych użytkowników.