Raporty OneDrive dla Firm

O365 Manager Plus umożliwia cenny wgląd w środowisko OneDrive dla Firm dzięki obszernym i wstępnie skonfigurowanym raportom. Pozwala przeprowadzić inspekcję każdego pliku OneDrive dla Firm oraz tworzyć aktualne raporty na temat aktywności w ramach wszystkich plików użytkownika. W ten sposób można nadzorować wszystkie próby dostępu do plików i folderów oraz zmiany w nich, aby lepiej zarządzać kluczowymi zasobami w OneDrive dla Firm.

Dzięki funkcji stałego monitorowania, inspekcji, i raportowania, O365 Manager Plus pomaga zabezpieczyć wszystkie pliki w środowisku OneDrive dla Firm, co pozwala wypełnić różne surowe wymogi dotyczące zgodności IT, w tym normy PCI DSS opracowanej przez organizacje płatnicze (wymóg 11.5), ustawy Sarbanesa-Oxleya (część 404), ustawy HIPAA o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (część 164.308 (a)(1)(ii)(D)) oraz federalnej ustawy FISMA o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (NIST SP800-53).

O365 Manager Plus pozwala tworzyć raporty w następujących kategoriach:

Report types

OneDrive files accessed: monitorowanie dostępu do wszystkich plików w środowisku OneDrive dla Firm. Na podstawie tych dzienników inspekcji można identyfikować nieuprawnione próby dostępu do plików.

OneDrive file modifications: sprawdzanie kompleksowego przeglądu wszystkich modyfikacji plików w OneDrive dla Firm, w tym informacji na temat daty ostatniej modyfikacji plików oraz osób, które je zmodyfikowały.

OneDrive file renaming: sporządzanie listy wszystkich plików OneDrive dla Firm, których nazwy zostały zmienione, aby wszystko mieć pod kontrolą.

OneDrive file movement: wyświetlanie pełnego obrazu wszystkich plików przeniesionych z jednego folderu do drugiego w OneDrive dla Firm, w tym szczegółowych informacji na temat nazwy pliku, adresu URL, źródła, przeznaczenia URL i nie tylko.

OneDrive file operations: wyświetlanie szczegółowych informacji na temat każdego pliku w OneDrive dla Firm, który skopiowano, przeniesiono lub usunięto albo któremu zmieniono nazwę.

OneDrive uploads: wyświetlanie wszystkich plików przeniesionych do OneDrive dla Firm w wybranym czasie, w tym nazwy pliku, użytkownika, który go załadował oraz czasu przesłania.

OneDrive downloads: lista wszystkich plików pobranych z OneDrive dla Firm w wybranym okresie, z uwzględnieniem informacji na temat osób, które pobrały pliki oraz czasu pobrania.

OneDrive deleted files: identyfikacja wszystkich plików usuniętych z OneDrive dla Firm, z uwzględnieniem szczegółowych informacji na temat usuwającej osoby oraz czasu i miejsca usunięcia.

OneDrive events log: pozyskanie dokładnego oglądu wszystkich aktywności użytkowników w środowisku OneDrive dla Firm, aby sprawdzać bezpieczeństwo i uchronić się od naruszeń.

Raporty te można tworzyć w zaplanowanych odstępach, mogą być wysyłane w wiadomości e-mail do administratorów oraz eksportowane do wielu formatów, takich jak CSV, XSL (Microsoft Excel), PDF (Adobe Acrobat) czy HTML.

O365 Manager Plus udostępnia również wbudowane filtry do parowania raportów OneDrive dla Firm, aby wyświetlać tylko potrzebne informacje. Narzędzie to pozwala nawet zapisywać informacje w osobnym raporcie, który można wyświetlać obok wstępnie skonfigurowanych raportów.

Raporty OneDrive dla Firm generowane za pomocą O365 Manager Plus pozwalają monitorować oraz przeprowadzać inspekcje w zakresie wszystkich prób dostępu do pliku i modyfikacji, aby uzyskać kompleksowy, aktualny ogląd środowiska.

Rozwiązanie do raportowania, audytu, zarządzania i monitorowania w Microsoft 365.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here

Najważniejsze funkcje

Raporty OneDrive dla firm

Śledź aktywność użytkowników na plikach OneDrive dla firm przez zbieranie informacji w czasie rzeczywistym o przesyłaniu, pobraniach, dostępie, modyfikacjach i innych.

Działania logowania użytkownika

Kontroluj logowania użytkowników. Sprawdzaj udane i nieudane próby logowania wykonane przez użytkownika ze szczegółami danej aplikacji, adresem IP klienta i wieloma innymi.

Raporty ruchu dla skrzynek pocztowych

Uzyskaj szczegółowy pogląd na ruch mailowy w Twojej organizacji oraz dla każdej skrzynki z osobna. W prosty sposób identyfikuj najczęstszych nadawców i odbiorców, podobnie jak odbiorców spamu i malware.

Raport licencji użytkowników Microsoft 365

Przeglądaj w czasie rzeczywistym stan licencji Microsoft 365 oraz innych aplikacji biznesowych Microsoft w celu identyfikowania użytkowników z przedawnioną licencją i łatwo zarządzaj licencjami.

Zmiany uprawnień skrzynki pocztowej

Uzyskuj dane inspekcji o zmianach uprawnień skrzynek pocztowych, w tym informacji o tym, kto dokonał jakiej zmiany uprawnień i kiedy.

Raporty Outlook Web Access (OWA)

Monitorowanie aktywności użytkownika w OWA z czasem logowania, informacją o przeglądarce i systemie operacyjnym użytym do logowania oraz lista zablokowanych użytkowników.