Inspekcja skrzynki pocztowej usługi Exchange Online

Wiadomości e-mail pozostają jedną z metod komunikacji dla współczesnych organizacji. Około 75% własności intelektualnej organizacji jest przechowywana w poczcie elektronicznej, a skrzynki pocztowe Exchange Online są bezcennym skarbcem informacji.

Nie jest więc zaskoczeniem, że usługa poczty e-mail i zgodność są ze sobą ściśle powiązane. To podkreśla, jak ważne jest monitorowania tego, jakie osoby uzyskują dostęp do poszczególnych obszarów usługi Exchange Online. Ponadto, uwagę należy skupić na każdej skrzynce e-mail, bez względu na to, do kogo należy.

Jak przeprowadzać inspekcję skrzynek pocztowych Exchange Online?

Inspekcja skrzynek pocztowych Microsoft 365 jest domyślnie wyłączana. Nie można wyświetlać żadnych dzienników inspekcji Exchange Online do momentu ręcznego włączenia inspekcji skrzynki pocztowej. Natywny Microsoft 365 nie oferuje żadnych funkcji umożliwiających zbiorczą inspekcję skrzynek pocztowych Exchange Online, co oznacza, że każdą skrzynkę pocztową należy poddawać osobnej inspekcji, o ile nie jest się specjalistą ds. skryptów PowerShell.

Ale obsługa skryptów może być czasochłonnym procesem, gdy w organizacji znajduje się znacząca liczba skrzynek pocztowych, nawet jeżeli ktoś jest doświadczonym użytkownikiem PowerShell. M365 Manager Plus eliminuje te wyzwania, pozwalając włączyć inspekcję dowolnej liczby skrzynek pocztowych wyłącznie za pomocą kilku kliknięć — obsługa skryptów PowerShell nie jest wymagana.

 1. Zidentyfikuj skrzynki pocztowe przy wyłączonej funkcji inspekcji
 2. Włącz inspekcję skrzynek pocztowych.

Inspekcja skrzynek pocztowych za pomocą M365 Manager Plus

M365 Manager Plus pozwala monitorować aktywność każdego użytkownika i administratora w skrzynkach pocztowych Exchange Online, aby mieć pewność, że nie dzieje się nic poza naszą kontrolą. Można zautomatyzować inspekcję skrzynek pocztowych użytkownika poprzez przesyłanie raportów z inspekcji na skrzynkę pocztową w formacie PDF, HTML, CSV lub XLS w regularnych odstępach.

Niektóre aspekty skrzynki pocztowej usługi Exchange Online, które można poddać inspekcji za pomocą M365 Manager Plus, obejmują:

 • Aktywność w ramach skrzynki pocztowej: pozyskuj szczegółowe informacje na temat tworzenia, usuwania i modyfikacji skrzynki pocztowej oraz zmian konfiguracji usługi Exchange Online.
 • Zmiany uprawnień do skrzynki pocztowej: nadzoruj zmiany uprawnień do skrzynki pocztowej, gdyż mogą one sygnalizować, że jakiś intruz próbuje przyznać sobie pełen zakres uprawnień do skrzynki pocztowej za pomocą poszerzonych praw lub blokuje dostęp do skrzynek pocztowych.
 • Stan dostarczenia poczty: przeprowadzaj inspekcję skrzynek pocztowych użytkowników oraz wyświetlaj opinie na temat wiadomości dostarczonych, niedostarczonych i zaplanowanych do dostarczenia, a także korzystaj z innych funkcji.
 • Ustawienia złośliwego oprogramowania: dowiaduj się o zmianach dotyczących ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, phishingu, SafeLink i innych zasad zabezpieczeń.
 • Folder publiczny: wyświetlaj szczegółowe informacje na temat osób zakładających folder publiczny oraz czasu założenia. Pozyskuj szczegóły inspekcyjne dotyczące folderów publicznych z włączoną funkcją e-mail.
 • Lista dystrybucyjna: otrzymuj aktualne informacje na temat list dystrybuowanych w obrębie organizacji. Nadzoruj tworzenie i usuwanie list dystrybucyjnych, dodawanie i usuwanie członków oraz inne czynności.

Lista działań użytkownika i administratora, które można poddać inspekcji za pomocą M365 Manager Plus, jest dosyć obszerna, a powyższe elementy jej nie wyczerpują. Wypróbuj internetową wersję demonstracyjną, aby wyświetlić pełną listę działań, które można poddać inspekcji za pomocą M365 Manager Plus.

Przewaga M365 Manager Plus nad Microsoft 365.

 • Długoterminowa archiwizacja danych historycznych: w przypadku natywnych narzędzi pakietu Microsoft 365 występują limity dotyczące czasu odzyskiwania danych historycznych. W M365 Manager Plus dane inspekcyjne są przechowywane bezterminowo, aby zapewnić kompletny rejestr.
 • Inspekcja w czasie rzeczywistym: zamiast za każdym razem gromadzić dane na potrzeby raportów inspekcyjnych, M365 Manager Plus pozwala aktualizować raporty inspekcyjne w czasie rzeczywistym.
 • Inspekcje według profilu: zamiast przeglądać całą listę raportów z inspekcji, aby odnaleźć ten właściwy (tak jak w Microsoft 365), w narzędziu M365 Manager Plus można tworzyć własne profile, aby wyświetlać tylko te dane inspekcyjne, które należy zobaczyć.
 • Inspekcja na bazie grupy: podczas inspekcji Azure Active Directory, M365 Manager Plus pozwala generować raporty na temat aktywności użytkownika w oparciu o członkostwo grupowe. Natywne narzędzia Microsoft 365 nie pozwalają przeprowadzać inspekcji na podstawie członkostwa grupowego.
 • Zaawansowane filtrowanie: za pomocą natywnych narzędzi Microsoft 365, dzienniki inspekcji można filtrować jedynie na podstawie wartości pewnych atrybutów. Z M365 Manager Plus dzienniki inspekcji można filtrować na podstawie każdego atrybutu i w miarę potrzeby wykonywać wyszukiwania oparte na wielu wartościach.
 • Widoki niestandardowe: Microsoft 365 nie udostępnia funkcji widoków niestandardowych, a M365 Manager Plus pozwala tworzyć niestandardowe widoki, aby wyświetlać filtrowane dane, dane zbiorcze albo wyfiltrowane dane zbiorcze. [Dowiedz się więcej]
 • Inspekcja godzin pracy: Microsoft 365 nie obsługuje funkcji inspekcji ograniczonego horyzontu czasowego, natomiast M365 Manager Plus pozwala użytkownikowi pozyskiwać informacje inspekcyjne według godzin pracy lub określonego okresu.
 • Natychmiastowe alerty: można tworzyć alerty kluczowych działań na skrzynce pocztowej Microsoft 365, aby na bieżąco wykrywać nieupoważnione działania.
 • Eksport danych: w Microsoft 365 dane można eksportować wyłącznie w formacie CSV. Natomiast M365 Manager Plus pozwala eksportować dane inspekcyjne w wielu formatach, w tym PDF, XLS, HTML lub CSV.

Zdobądź informacje w czasie rzeczywistym na temat wszystkich działań w skrzynce pocztowej.

  Już teraz pobierz bezpłatną wersję próbną!  Zamów wersję demonstracyjną
Najważniejsze funkcje

Raporty OneDrive dla firm

Śledź aktywność użytkowników na plikach OneDrive dla firm przez zbieranie informacji w czasie rzeczywistym o przesyłaniu, pobraniach, dostępie, modyfikacjach i innych.

Działania logowania użytkownika

Kontroluj logowania użytkowników. Sprawdzaj udane i nieudane próby logowania wykonane przez użytkownika ze szczegółami danej aplikacji, adresem IP klienta i wieloma innymi.

Raporty ruchu dla skrzynek pocztowych

Uzyskaj szczegółowy pogląd na ruch mailowy w Twojej organizacji oraz dla każdej skrzynki z osobna. W prosty sposób identyfikuj najczęstszych nadawców i odbiorców, podobnie jak odbiorców spamu i malware.

Raport licencji użytkowników Microsoft 365

Przeglądaj w czasie rzeczywistym stan licencji Microsoft 365 oraz innych aplikacji biznesowych Microsoft w celu identyfikowania użytkowników z przedawnioną licencją i łatwo zarządzaj licencjami.

Zmiany uprawnień skrzynki pocztowej

Uzyskuj dane inspekcji o zmianach uprawnień skrzynek pocztowych, w tym informacji o tym, kto dokonał jakiej zmiany uprawnień i kiedy.

Raporty Outlook Web Access (OWA)

Monitorowanie aktywności użytkownika w OWA z czasem logowania, informacją o przeglądarce i systemie operacyjnym użytym do logowania oraz lista zablokowanych użytkowników.

Rozwiązanie do raportowania, audytu, zarządzania i monitorowania w Microsoft 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here