Raporty zawartości skrzynki pocztowej Office 365

O365 Manager Plus zapewnia szczegółowe raporty o treści wszystkich skrzynek pocztowych wewnątrz organizacji. Jego raporty o zawartości skrzynek pocztowych pomagają filtrować skrzynki pocztowe w oparciu o różne parametry, takie jak rozmiary folderów, liczba wiadomości, temat wiadomości czy rozmiar pliku załącznika.

Możesz zaplanować przygotowywanie raportów w regularnych interwałach, wysyłać je przez e-mail do administratorów oraz eksportować do wielu formatów, takich jak CSV, XLS (Microsoft Excel), PDF (Adobe Acrobat) czy HTML.

Raporty w tej kategorii:

  • Liczba i rozmiar wiadomości w folderze
  • Załączniki według rozmiaru pliku
  • Wiadomości według tematu

Liczba i rozmiar wiadomości w folderze

O365 Manager plus Liczba i rozmiar wiadomości w folderze report

Raport ten zbiera dane o liczbie wiadomości obencych w każdej ze skrzynek pocztowych oraz przestrzeni zużywanej przez każdą skrzynkę pocztową Office 365 w organizacji. Raport ten jest przydatny kiedy potrzebujesz szybko sprawdzić foldery w każdej ze skrzynek pocztowych. Raport ten podaje również informacje o liczbie subfolderów w każdej ze skrzynek, rozmiar każdego folderu oraz to, czy można go przenieść.

Załączniki według rozmiaru pliku

O365 Manager plus Załączniki według rozmiaru pliku reports

Raporty te pokazują całkowity rozmiar wszystkich załączników w każdej ze skrzynek pocztowych oraz przestrzeń pozostającą w odpowiednich skrzynkach pocztowych. Raport ten pomaga zidentyfikować skrzynki wykorzystujące dużą liczbę przestrzeni na pliki załączników.

Wiadomości według tematu

O365 Manager plus message by subject reports

Raport ten zapewnia informacje o temacie każdego e-maila w każdej ze skrzynek pocztowych organizacji. Obejmują informacje takie jak rozmiar e-maila, źródłowy i docelowy adres IP oraz stan dostawy. Raport ten pomaga w identyfikacji i zapobieganiu spamowi w oparciu o temat.