Odzyskiwanie haseł Active Directory: bezowocne starania

Nie unikniesz sytuacji, w której użytkownicy zapominają haseł, możesz natomiast ograniczyć liczbę zgłoszeń dotyczących resetowania hasła. Odzyskanie zapomnianych lub wygasłych haseł Active Directory jest niemożliwe, ale można je zresetować (pomoc techniczna IT nie musi w tym pomagać). Pozwól użytkownikom resetować własne hasła z ADSelfService Plus.

Możesz liczyć na ADSelfService Plus

ADSelfService Pluspozwala użytkownikom końcowym bezpiecznie resetować hasła, odblokowywać konta i aktualizować informacje w profilu za pośrednictwem AD bez konieczności zwracania się do pomocy technicznej. Po wdrożeniu agentów logowania ADSelfService Plus GINA/CP użytkownicy muszą jedynie kliknąć przycisk resetowania hasła/odblokowania konta na ekranie logowania do systemu Windows lub Mac, a po rozwiązaniu problemu będą mieli dostęp do systemu. Agentów logowania można wdrożyć na komputery użytkowników z portalu internetowego ADSelfService Plus.

Zapomnij o wygasaniu haseł

Zapomnij o wygasaniu haseł — skorzystaj z powiadomień o wygaśnięciu haseł i kont ADSelfService Plus. ADSelfService Plus automatycznie wyszuka w AD użytkowników, których hasła niedługo wygasną i wyśle im powiadomienie z przypomnieniem o zmianie hasła z etapami. Użytkownicy mogą zrealizować prośbę w portalu internetowym ADSelfService Plus.

Automatyzacja resetowania hasła

Automatyzacja resetowania hasła

Część użytkowników zazwyczaj nie zmienia swoich haseł na czas, mimo wielu powiadomień, co prowadzi do zablokowania ich we własnym systemie. Zaoszczędź czas i frustrację pracowników pomocy technicznej z funkcja automatycznego resetowania hasła/odblokowania konta ADSelfService Plus. Funkcja resetuje wszystkie wygasłe hasła do wartości domyślnej ustawionej przez administratora i automatycznie odblokowuje wszystkie zablokowane konta.

Chroń się przed hakerami

Chroń się przed hakerami

ADSelfService Plus wykorzystuje uwierzytelnianie wieloskładnikowe do zabezpieczenia samoobsługi haseł. Użytkownicy mogą resetować swoje hasła lub odblokować konta dopiero po potwierdzeniu tożsamości za pomocą jednej z poniższych opcji uwierzytelniania:

Chroń się przed hakerami

ADSelfService Plus wykorzystuje uwierzytelnianie wieloskładnikowe do zabezpieczenia samoobsługi haseł. Użytkownicy mogą resetować swoje hasła lub odblokować konta dopiero po potwierdzeniu tożsamości za pomocą jednej z poniższych opcji uwierzytelniania:

 • Pytania zabezpieczające i odpowiedzi
 • Weryfikacja SMS lub e-mail
 • Google Authenticator

Najważniejsze funkcje

 • 1. Samoobsługa haseł

  pozwól użytkownikom końcowym resetować własne hasła do domeny w Active Directory lub odblokowywać własne konta AD bez interwencji administratora lub działu pomocy technicznej IT.

 • 2. Narzędzie do synchronizacji haseł w czasie rzeczywistym

  synchronizuj wszystkie hasła zresetowane w Active Directory za pomocą rozmaitych aplikacji SaaS i aplikacji lokalnych w czasie rzeczywistym.

 • 3. Powiadomienie o wygaśnięciu hasła

  powiadamiaj użytkowników o zbliżającym się wygaśnięciu hasła za pomocą wiadomości SMS, e-mail i wypychanych. Funkcja ta jest również dostępna jako bezpłatne narzędzie dla nieograniczonej liczby użytkowników.

 • 4. Funkcja wymuszania zasad haseł

  wdrażaj zasady haseł dotyczące bezpieczeństwa i złożoności, umożliwiając administratorom ustawianie wstępnie skonfigurowanych lub niestandardowych zasad haseł.

 • 5. Aplikacje mobilne

  z aplikacjami mobilnymi ADSelfService Plus na system Android i iOS użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kont Windows z dowolnego miejsca.

 • 6. Aktualizacja poświadczeń w pamięci podręcznej

  automatycznie aktualizuj poświadczenia domeny zapisane w pamięci podręcznej na komputerach użytkowników, gdy ci resetują hasła. W ten sposób użytkownicy mogą uzyskać dostęp do komputerów z systemem Windows, nawet gdy nie są podłączeni do sieci firmowej.

 • 7. Samodzielna aktualizacja katalogu

  aktualizuj listę dozwolonych stron firmy, pozwalając użytkownikom zmieniać własne informacje w Active Directory.

SSPR z ekranów logowania laptopów, urządzeń mobilnych i przeglądarek internetowych.

ADSelfService Plus trusted by