Narzędzie do obsługi powiadomień o wygaśnięciu hasła

Ważna funkcja ADSelfService Plus (oprogramowania do samoobsługowego zarządzania hasłami), przypomnienie o wygaśnięciu haseł wyszukuje konta użytkowników w Active Directory, których hasła niedługo wygasają i wysyła wiadomości e-mail do właścicieli kont z powiadomieniem zalecającym zmianę hasła Active Directory. Użytkowników końcowych można powiadamiać nie tylko o terminie ważności hasła, ale i o statusie konta. To narzędzie jest obecnie w 100% BEZPŁATNE, od teraz możesz powiadamiać nieograniczoną liczbę użytkowników w Twojej organizacji o wygaśnięciu ich hasła.

Najważniejsze funkcje

 • Powiadomienie o wygaśnięciu hasła za pomocą wiadomości e-mail i SMS
 • Powiadomienie użytkowników na podstawie JO i grup
 • Szablony wiadomości e-mail z możliwością dostosowania oraz opcjami
  edytowania HTML i załączników

Administratorzy mogą wybrać, kiedy i ile razy przypominać użytkownikom domeny o wygasających hasłach, co sprawi, że słaba pamięć ani nawyk odkładania wszystkiego na ostatnią chwilę nie przeszkodzi w przywróceniu haseł!

Funkcja popularnie znana jako „Powiadomienia o wkrótce wygasającym haśle lub koncie” jest jeszcze bardziej istotna, szczególnie w przypadku użytkowników pracujących zdalnie, takich jak użytkownicy VPN lub OWA Outlook. W systemie Windows (Active Directory) nie ma specjalnych ustaleń dotyczących informowania użytkowników o haśle lub statusie konta, przez co użytkownicy są pozostawieni sami sobie, gdy ich hasła lub konta wygasają i zmuszeni są do kontaktu z pomocą techniczną.

Funkcje narzędzia powiadamiania o wygaśnięciu hasła:

 • Powiadamiaj nieograniczoną liczbę użytkowników w organizacji o wygaśnięciu hasła za pomocą tego w pełni bezpłatnego narzędzia
 • Automatyczne powiadamiaj użytkowników Active Directory za pomocą wiadomości SMS lub e-mail o zbliżającym się wygaśnięciu hasła
 • Narzędzie powiadamiania o wygaśnięciu hasła może również powiadomić użytkowników o wygaśnięciu konta Active Directory
 • Utwórz osobne zasady przypominania o wygaśnięciu hasła dla menedżerów lub innych pracowników wyższego szczebla.
 • Konfiguruj zasady na podstawie grup i JO, aby zachować pełną kontrolę nad tym, do kogo i kiedy są wysyłane powiadomienia o wygaśnięciu.
 • O wygaśnięciu konta użytkowników można powiadomić nie tylko użytkowników końcowych, ale i menedżerów.
 • Obsługuje „powiadomienie o wygaśnięciu hasła z etapami”. Jest to dość skuteczna metoda skłaniania użytkowników do zmiany haseł, zanim będzie za późno.
 • Dostosuj wiadomości e-mail z przypomnieniami o zmianie hasła zgodnie z wymaganiami, korzystając z szablonów — możesz na przykład nadać im bardziej rozkazujący ton, gdy data ważności hasła niedługo upłynie.
 • Uzyskaj natychmiastowe raporty o stanie doręczenia przypomnień o zmianie hasła.

Narzędzie do powiadamiania o wygaśnięciu hasła/konta jest również ważnym instrumentem, który pomaga ADSelfService Plus w realizacji celu, jakim jest „prawie zerowa liczba zgłoszeń dotyczących resetowania hasła w organizacji”. Kolejnym ważnym celem jest „sprawienie, aby można było zapomnieć o skryptach z powiadomieniami o wygaśnięciu haseł Windows”.

Życie bez narzędzia powiadamiania o wygaśnięciu hasła:

Weźmy za przykład 1000-osobową organizację, w której 200 użytkowników (spośród których połowa zajmuje ważne stanowiska w organizacji, np. kierownicze) zawsze pracuje w podróży lub z domu. Wyobraź sobie, że ta organizacja wdraża rozwiązanie samoobsługowego zarządzania hasłami, które nie oferuje funkcji powiadomień o wygaśnięciu i zmianie hasła, rozwiązanie nie działa również przez ekstranet. Teraz pomoc techniczna musiałaby pomagać tym użytkownikom, gdy wygasałyby ich hasła, ponieważ większość z nich pełni ważne role i nie mogą sobie pozwolić na przestoje w pracy. Co więcej, pomoc techniczna nadal odbiera 200 połączeń związanych z hasłami, mimo wdrożeniarozwiązania samoobsługowego zarządzania hasłami!

Z drugiej strony, system powiadomień o hasłach, które wkrótce wygasają mógłby pomóc uniknąć przestojów i frustracji. Pamiętaj, że menedżerowie organizacji najchętniej zgadzają się, że zapobieganie jest lepsze niż leczenie i dlatego nie ignorują powiadomień.

Stanowcze powiadomienia o wygaśnięciu ADSelfService Plus z etapami:

Jest bardzo mało prawdopodobne, aby użytkownik zareagował na jednorazowe przypomnienie o zmianie hasła, dlatego narzędzie powiadomień o wygaśnięciu hasła ADSelfService Plus pozwala na wysyłanie przypomnień w różnych interwałach z etapami. Można wybrać, aby wysłać wiadomości e-mail z pierwszym przypomnieniem o wygaśnięciu hasła na 15 dni przed wygaśnięciem hasła; drugi na 10 dni przed wygaśnięciem hasła; trzeci na 7 dni, czwarty na 3 dni i piąty, ostatni, gdy zostanie 1 dzień. Możesz nawet ustawić coraz bardziej stanowczą treść wiadomości e-mail! (Ten system wysyłania wielokrotnych powiadomień o wygaśnięciu hasła ma lepszy współczynnik powodzenia w nakłanianiu użytkowników końcowych do zmiany hasła zanim będzie za późno).

Oto migawka z prezentacją działania:

Configuration of Password Expiry Notification
Password expiry email notification
Password expiry notification mobile app

Powiadomienia o wygaśnięciu i zmianie hasła wysyłane do grup i JO:

Potrzeby się różnią! Dlatego nasz system powiadamiania o wygaśnięciu hasła w Active Directory pozwala ustawić unikatowe zasady przypomnień dla każdej grupy lub jednostki organizacyjnej (JO)! Jeśli nie chcesz narażać pracowników wyższego szczebla organizacji na częste przypomnienia o wygaśnięciu i zmianie hasła, ustaw dla nich osobne i mniej stanowcze zasady przypominania o zmianie (tj. dla JO i grup, do których należą). Możesz ustawić unikatowe zasady przypomnienia o wygaśnięciu hasła Active Directory dla każdej grupy lub jednostki organizacyjnej, jeśli masz taką potrzebę!

Wysyłaj powiadomienia SMS i e-mail, aby przypomnieć użytkownikom o wygaśnięciu hasła.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here