Narzędzie do samodzielnego odblokowywania konta

Częste resetowanie hasła w połączeniu ze złożonymi zasadami dotyczącymi haseł pozwalają chronić środowisko, jednak zapamiętanie haseł jest wyzwaniem dla użytkownika domeny, które może doprowadzić do częstych blokad kont Active Directory. Samoobsługowe, internetowe rozwiązanie do odblokowywania kont użytkowników końcowych ADSelfService Plus pozwala użytkownikom domeny samodzielnie, bezpiecznie i łatwo odblokować konto Active Directory za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego komputera w domenie.

Pozwól użytkownikom domeny samodzielnie odblokować konto

Kilka prób logowania zakończonych niepowodzeniem prowadzi do blokady konta LDAP. Wezwanie technika z działu pomocy technicznej w celu odblokowania konta powoduje powstanie dodatkowego zgłoszenia, które musi obsłużyć dział pomocy, a użytkownicy tracą czas w oczekiwaniu na jego rozwiązanie. Oprogramowanie ADSelfService Plus chroni użytkowników przed frustrującym i bezproduktywnym oczekiwaniem na odblokowanie zablokowanych kont przez pomoc techniczną. To narzędzie samoobsługowego odblokowywania konta przez użytkownika końcowego pozwala użytkownikom samodzielnie zarządzać kontami i bezpiecznie odblokować konto w konsoli internetowej po udzieleniu odpowiedzi na zestaw pytań weryfikacyjnych bez podawania informacji o haśle.

Weryfikacja tożsamości w ADSelfService Plus

Najważniejszą funkcją każdego oprogramowania samoobsługowego jest ustalenie tożsamości użytkownika, który stara się samoobsługowo odblokować konto. ADSelfService Plus wykorzystuje dwie techniki w celu weryfikacji i ustalenia tożsamości użytkownika:

W pierwszym przypadku użytkownik musi odpowiedzieć na zestaw wstępnie zdefiniowanych pytań zabezpieczających, a w przypadku drugiej metody, użytkownik musi wprowadzić kod weryfikacyjny wysłany na jego telefon lub identyfikator adresu e-mail, aby zweryfikować tożsamość. Możesz skorzystać z obu tych metod identyfikacji użytkownika w celu zwiększenia bezpieczeństwaDowiedz się więcej o potrzebach związanych z procesem weryfikacji tożsamości i jego korzyściach.

Rejestracja w celu odblokowania konta Active Directory

Administrator wysyła wszystkim użytkownikom domeny powiadomienie, aby zarejestrowali się w ADSelfService Plus. Używa w tym celu funkcji zbiorczych wiadomości e-mail dostępnych w oprogramowaniu. Użytkownicy mogą zarejestrować się w konsoli internetowej, wybierając wstępnie skonfigurowane pytania i odpowiadając na nie. Użytkownik może również zdefiniować swój własny zestaw pytań. Administrator może ograniczyć liczbę i rodzaje pytań, na które musi odpowiedzieć użytkownik końcowy. Administrator może skonfigurować bezpieczny proces rejestracji, konfigurując ustawienia w konsoli administracyjnej ADSelfService Plus.

Po zarejestrowaniu się użytkownicy końcowi mogą samoobsługowo zarządzać hasłami/kontami/profilami AD.

Administrator ma dostępne różne opcje konfiguracji podczas rejestracji:

  • Liczba możliwych do wyboru pytań — administratorzy mogą ustawić jedno lub wiele pytań i wymagać od użytkowników wyboru określonej liczby pytań.
  • Liczba zdefiniowanych przez użytkownika pytań o maksymalnej i minimalnej długości.
  • Maksymalne i minimalne długości odpowiedzi.

Administratorzy mogą również włączyć opcję sprawdzania kodu weryfikacyjnego wysyłanego w wiadomościach SMS/e-mail. Rejestracja nie jest konieczna po wyborze weryfikacji wyłącznie za pomocą kodu weryfikacyjnego wysyłanego w wiadomościach SMS/e-mail, ponieważ ADSelfService Plus automatycznie zbiera wymagane informacje (numer telefonu i identyfikator adresu e-mail) użytkownika z Active Directory.

Generowanie raportów o statusie blokad kont

Raporty dotyczące statusu kont i hasła pozwalają administratorom podjąć aktywne działania i informować użytkowników o statusie hasła. ADSelfService Plus ułatwia generowanie kompleksowych raportów o zablokowanych użytkownikach, użytkownikach, których hasło wkrótce wygaśnie i użytkownikach, których hasło wygasło. Raporty zawierają informacje na temat stanu konta i hasła.

Planowanie powiadomień e-mail na temat stanu konta

ADSelfService Plus pozwala użytkownikom domen automatycznie wysyłać powiadomienia o hasłach, które wkrótce wygasną, z których użytkownicy mogą dowiedzieć się o nadchodzącym wygaśnięciu hasła za pośrednictwem wiadomości e-mail. Ostrzeżenie użytkowników zapobiega blokadom konta z powodu wygaśnięcia hasła poprzez aktywne przypominanie o zmianie hasła.

Oszczędź użytkownikom frustracji związanej z blokadą konta spowodowaną wygaśnięciem haseł Windows w LDAP. Zmniejsz liczbę połączeń z pomocą techniczną, utrzymaj produktywność użytkowników i ogranicz koszty ogólne związane z obsługą środowiska Windows pozwalającego zmieniać hasło. ADSelfService pozwala użytkownikom końcowym samoobsługowo odblokować konto za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego komputera zdalnego w sieci.

Wieloplatformowe narzędzie do synchronizacji haseł

Synchronizuj zmiany hasła/konta Windows Active Directory przeprowadzone za pomocą ADSelfService Plus na wielu platformach. Kiedy użytkownik zmieni hasło/konto Windows Active Directory za pomocą ADSelfService Plus zmiany są automatycznie odzwierciedlane również w innych systemach. Jeśli użytkownik odblokuje swoje konto Windows AD za pomocą ADSelfService Plus, jego zablokowane konta w innych systemach, jeśli takie są, również zostaną automatycznie odblokowane. Dowiedz się więcej o narzędziu do synchronizacji haseł.

Samoobsługowe narzędzie do odblokowywania konta dla Windows AD, G Suite itp.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here