Samoobsługowa subskrypcja grupy usługi Active Directory

Grupy usługi Active Directory odgrywają kluczową rolę w strategii zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) każdej organizacji opartej na systemie Windows, ponieważ służą one do regulowania dostępu użytkowników do kilku zasobów, w tym grup komunikacji e-mail. Cykl dodawania i usuwania użytkowników do i z grup stanowi integralną część pracy administratora IT. Jednak sama liczba grup i częstotliwość, z jaką zmieniają się role użytkowników w organizacji sprawia, że jest to bardzo trudne zadanie. Może to prowadzić do następujących poważnych problemów:

  • Wzrost liczby wywołań pomocy technicznej od użytkowników żądających alokacji zasobów
  • Utrata wydajności pracowników z powodu wielogodzinnego oczekiwania na uzyskanie wymaganych praw dostępu
  • Niechciane wiadomości wysyłane do użytkowników, którzy zmienili role, ale nadal są częścią grupy dystrybucyjnej, do której nie powinni należeć

ADSelfService Plus obsługuje samoobsługowy system subskrypcji grupy usługi Active Directory, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą samodzielnie dołączyć do wybranych grup dystrybucyjnych lub opuścić je pod warunkiem, że spełniają zasady subskrypcji grupy określone przez administratorów IT.

Z poziomu scentralizowanej konsoli ADSelfService Plus administratorzy mogą zdefiniować zasady subskrypcji grupy, które określają, którzy użytkownicy mogą zapisać się do poszczególnych grup. Zasadniczo zasady te działają jako bariera bezpieczeństwa, która zapobiega nieautoryzowanym subskrypcjom grup. Użytkownicy mogą być również upoważnieni przez administratora do przeglądania członków grup, które mogą subskrybować.

Grupy e-mail i subskrypcja samoobsługowa:

Dość często użytkownicy piszą wiadomości lub dzwonią do działu pomocy technicznej z prośbą o dostęp do konkretnej grupy e-mail. Przy odrobinie wysiłku lub w oparciu o role w dziale administratorzy mogą łatwo zidentyfikować grupy e-mail, których użytkownik będzie potrzebował w ramach swoich obowiązków. Grupy te można udostępniać użytkownikom końcowym w ramach zasad subskrypcji grupy.

Podstawowe zalety

Wdrożenie samoobsługowego narzędzia do zmiany członkostwa w grupie usługi Active Directory daje następujące możliwości:

  • Redukcja kosztów — ponieważ użytkownicy samodzielnie zapisują się do grup, można zmniejszyć liczbę ticketów pomocy technicznej od użytkowników proszących o subskrypcje grup poczty.
  • Poprawa zadowolenia użytkowników i wydajności — użytkownicy otrzymują szybki dostęp do potrzebnych zasobów bez konieczności wielogodzinnego oczekiwania.
  • Zapobieganie wysyłaniu do użytkowników niechcianych wiadomości e-mail — użytkownicy mogą samodzielnie obsługiwać subskrypcje/rezygnacje z subskrypcji grup, aby otrzymywać tylko te wiadomości e-mail, które najlepiej pasują do ich stanowiska.

Inne zalety ADSelfService Plus — samoobsługowego zarządzania resetowaniem hasła

Najważniejsze funkcje

Samoobsługa haseł

Spraw, by użytkownicy usługi Active Directory nie musieli prowadzić długich rozmów z działem pomocy technicznej, pozwalając im na samoobsługowe resetowanie haseł/odblokowywanie konta. Bezproblemowa zmiana hasła dla użytkowników Active Directory za pomocą konsoli zmiany hasła w ADSelfService Plus. 

Jedna tożsamość w ramach logowania jednokrotnego

Uzyskaj bezproblemowy dostęp jednym kliknięciem do ponad 100 aplikacji w chmurze. W ramach logowania jednokrotnego w przedsiębiorstwie użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wszystkich swoich aplikacji w chmurze, korzystając z poświadczeń usługi Active Directory. Jest to możliwe dzięki ADSelfService Plus! 

Powiadomienie o wygaśnięciu hasła/konta

Informuj użytkowników usługi Active Directory o zbliżającym się wygaśnięciu ich hasła/konta, wysyłając im powiadomienia o wygaśnięciu hasła/konta.

Narzędzie do synchronizacji haseł

Automatycznie synchronizuj zmiany hasła/konta użytkownika w usłudze Windows Active Directory w wielu systemach, w tym w pakiecie Office 365, G Suite, IBM iSeries i innych. 

Funkcja wymuszania zasad haseł

Spraw za pomocą ADSelfService Plus, aby użytkownicy mieli silne hasła odporne na różne zagrożenia hakerskie, wymuszając na użytkownikach usługi zgodność z zasadami haseł przez wyświetlanie wymagań dotyczących złożoności hasła.

Samodzielna aktualizacja kataloguwyszukiwanie w katalogu firmowym

Portal pozwalający użytkownikom usługi Active Directory na aktualizację ich najnowszych informacji oraz szybkie wyszukiwanie informacji o współpracownikach za pomocą kluczy wyszukiwania, takich jak numer kontaktowy poszukiwanej osoby.