Agenty logowania do samoobsługi hasła

Dzięki internetowej samoobsłudze haseł , użytkownicy końcowi nie muszą już polegać na administratorach lub pracownikach pomocy technicznej w celu zresetowania hasła czy odblokowania konta. Ale nadal istnieje pewien element zależności: użytkownik końcowy musi pożyczyć cudzy komputer w celu uzyskania dostępu do portalu samoobsługi. Aby przezwyciężyć ten problem, ADSelfService Plus może zapewnić dostęp do portalu samoobsługi z poziomu zgłoszeń do logowania różnych systemów i aplikacji.

Agent logowania Mac OS X:

Self service password Windows GINA/Credential Provider

W dużej organizacji opartej o Windows często trafiają się systemy komputerowe pracujące pod kontrolą systemu Mac OS X. ADSelfService Plus posiada agenta logowania do OS X, który umieszcza na ekranie logowania Maca przycisk Resetuj hasło/Odblokuj konto. Działanie agenta logowania jest podobne do agenta GINA/Dostawca poświadczeń w Windows. Jeżeli użytkownik zapomni swojego hasła, może kliknąć na przycisk Resetuj hasło/Odblokuj konto i zresetować hasła OS X w Active Directory bezpośrednio z samego ekranu logowania. Użytkownicy Mac podłączeni do Active Directory nie muszą już polegać na dziale pomocy technicznej lub systemach innych użytkowników, gdy zapomną hasła lub kiedy ich konta zostaną zablokowane. Agent logowania ADSelfService Plus dla Mac OS X obsługuje wersje systemu operacyjnego 10.6 oraz nowsze. Dowiedz się więcej

Windows GINA/Dostawca poświadczeń:

Self service password Mac OS X login agent

Agent logowania ADSelfService Plus dla Windows eliminuje uzależnienie od komputerów innych użytkowników końcowych, pozwalając użytkownikom końcowym na resetowanie haseł/odblokowanie kont bezpośrednio z ekranu logowania Windows. Agent logowania może zostać zainstalowany na komputerach użytkowników z samego portalu sieci Web ADSelfService Plus, albo przy pomocy GPO albo SSCM.

Agent logowania ADSelfService Plus dla Windows to zasadniczo zmodyfikowana wersja MS GINA/Dostawca poświadczeń, dodająca łącze Resetuj hasło/Odblokuj konto na ekranie logowania Windows. Tekst łącza, ikonę, przycisk etc. można dowolnie dostosować. Agent logowania ADSelfService Plus dla Windows obsługuje wersje systemu operacyjnego od XP do Windows 10. Dowiedz się więcej.

Outlook Web Access

Self service password Outlook Web Access

Kiedy pracownicy znajdują się poza siecią korporacyjną, są zmuszeni do uzyskania dostępu do skrzynek pocztowych Exchange przy pomocy aplikacji Outlook Web App (OWA). Ale co się stanie, kiedy ci użytkownicy zapomną swoich haseł? Tracą oni dostęp do ważnych e-maili i muszą łączyć się z pomocą techniczną IT w celu zresetowania hasła.

Aby unikać takich sytuacji, ADSelfService Plus obsługuje integrację z OWA, zapewniając użytkownikom zdalnym możliwości samoobsługi. Po zintegrowaniu, ADSelfService Plus umieszcza na stronie logowania OWA łącze Resetuj hasło/Odblokuj konto. Za jego pomocą użytkownicy mogą zresetować swoje hasła i szybko uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej Exchange. Więcej informacji można znaleźć w niniejszym przewodniku.

SharePoint

Self service password SharePoint

SharePoint to platforma aplikacji sieci Web stworzona przez Microsoft. ADSelfService Plus można opublikować jako Web Part na witrynie SharePoint, zapewniając użytkownikom szybki dostęp do portalu samoobsługowego. Użytkownicy mogą zaktualizować swoje informacje profilowe, zmienić hasła domeny, subskrybować grupy i wyszukiwać informacje kontaktowe swoich współpracowników przez zalogowanie się do portalu samoobsługi.

Zintegrowanie ADSelfService Plus z SharePoint umieszcza również łącze Resetuj hasło/Odblokuj konto na stronie logowania SharePoint, pomagając użytkownikom zresetować zapomniane hasła lub odblokować ich konta.

Citrix Web Interface

Citrix Web Interface to klient sieci Web zapewniający dostęp do opublikowanych aplikacji lub pulpitów przy pomocy standardowej przeglądarki sieci Web. Jest zazwyczaj stosowany przez użytkowników pracujących zdalnie w celu uzyskania dostępu do aplikacji wewnętrznych lub pulpitów wewnątrz firmy. W celu wyposażenia takich użytkowników w możliwości samoobsługi hasła, możliwe jest zintegrowanie ADSelfService Plus z Citrix Web Interface.

Po zintegrowaniu, łącze resetowania hasła/odblokowania konta jest umieszczane na stronie logowania Citrix Web Interface. Kliknięcie na to łącze uruchamia kreatora resetowania hasła ADSelfService Plus, przy pomocy którego użytkownicy mogą zresetować zapomniane hasła oraz natychmiast odblokować zablokowane konta.

Password Expiry Notifier

Inne zalety usługi ADSelfService Plus - samoobsługowe resetowanie zarządzania hasłami