Aktualizuj poświadczenia Windows zapisane w pamięci podręcznej przy pomocy ADSelfService Plus

Badania pokazują, że do 30 procent wszystkich połączeń z pomocą techniczną wynika z zapomnienia hasła. W większości sytuacji połączenia te są obsługiwane przez pracowników pomocy technicznej, którzy automatycznie stają się niedostępni dla użytkowników zdalnych. Podczas logowania się na swoich urządzeniach, użytkownicy ci wykorzystują poświadczenia usługi Active Directory zapisane w lokalnej pamięci podręcznej. Kiedy użytkownik przebywa poza biurem, pomoc techniczna nie jest w stanie zdalnie zaktualizować danych uwierzytelniających zapisanych w pamięci podręcznej. Jako że użytkownicy stają się coraz bardziej mobilni, zapomniane hasła mogą spowodować istotne przestoje w działalności.

ADSelfService Plus, internetowe rozwiązanie do samoobsługowego zarządzania hasłami pozwala użytkownikom na bezpieczne, samodzielne zresetowanie swoich haseł, oraz automatycznie aktualizuje poświadczenia przechowywane w pamięci podręcznej ich komputerów.

Czym są poświadczenia w pamięci podręcznej?

Kiedy użytkownicy logują się do domeny usługi Active Directory, część informacji logowania jest zapisywana w lokalnej pamięci podręcznej ich komputerów. Te poświadczenia w pamięci podręcznej ułatwiają użytkownikom zalogowanie się do ich komputerów Windows, kiedy nie mają możliwości dotarcia do kontrolera domeny w celu uwierzytelnienia.

Jednak kiedy użytkownik zapomni hasła i zostanie ono zresetowane w Active Directory przez pomoc techniczną IT, zapisane w pamięci poświadczenia domeny w komputerach użytkowników przestają działać. W związku z tym, użytkownicy nie będą w stanie uzyskać dostępu do swoich komputerów; nawet pomoc techniczna nie będzie w stanie im pomóc, ponieważ zresetowanie hasła w Active Directory nie zaktualizuje poświadczeń w pamięci podręcznej.

Zresetowanie hasła domeny w pamięci podręcznej

Tutaj pojawia się magiczna różdżka ADSelfService Plus, klient GINA/CP, który umieszcza przycisk Resetuj hasło/Odblokuj konto bezpośrednio na ekranie logowania Windows. Użytkownicy mogą przy jego pomocy zresetować zapomniane hasło. Po udanym zresetowaniu hasła, hasło zapisane w pamięci podręcznej komputera użytkownika zostaje zaktualizowane.

W jaki sposób ADSelfService Plus aktualizuje poświadczenia w pamięci podręcznej?

Cached Credentials Update

  • Kiedy zdalni użytkownicy zapominają haseł, mogą skorzystać z klienta GINA/CP ADSelfService Plus do zresetowania hasła bezpośrednio z ekranu logowania swoich komputerów. Więcej informacji o kliencie GINA/CP możesz uzyskać klikając tutaj.
  • ADSelfService Plus resetuje hasło w Active Directory i informuje klienta GINA/CP o tym, że informacja resetowania powiodła się.
  • Następnie klient GINA/CP nawiązuje bezpieczne połączenie z Active Directory przez klienta VPN, takiego jak Fortinet czy Cisco AnyConnect i inicjuje żądanie aktualizacji poświadczeń w pamięci podręcznej.
  • Po zatwierdzeniu tego żądania przez Active Directory, poświadczenia w pamięci podręcznej w komputerach użytkowników są aktualizowane. Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegółowy przewodnik po włączeniu aktualizacji haseł w pamięci podręcznej oraz konfiguracji ustawień VPN.

     

Zalety

Całkowite wyeliminowanie rozmów w celu resetowania haseł: Umożliwienie użytkownikom zdalnym korzystania z samoobsługi haseł i automatycznego aktualizowania poświadczeń w pamięci podręcznej całkowicie eliminuje konieczność kontaktowania się z pomocą techniczną w celu resetowania haseł.

Zwiększona produktywność pracowników:  Użytkownicy zdalni będą mieć możliwość szybkiego odzyskania dostępu do swoich komputerów, nawet jeżeli zapomną hasła. Pozwala to uniknąć poważniejszych przestojów w pracy.

Zmniejszenie kosztów: Koszty powiązane z dzwonieniem do pomocy technicznej, utworzeniem zgłoszenia resetowania hasła, dostarczenia komputera do siedziby firmy w celu ponownego uwierzytelnienia w domenie AD oraz zapisania nowych poświadczeń w pamięci podręcznej są wysokie i czasochłonne. ADSelfService Plus eliminuje to dzięki automatycznej aktualizacji poświadczeń zapisanych w pamięci podręcznej.