Self Service Password Management
 • Self-Service Password Management Solution for Active Directory
  Przypomnij użytkownikom przez SMS/e-mail o zmianie wygasających haseł AD
  Program zawiadamiania o wygaśnięciu haseł - 100% darmowy!
  • Powiadomienia przez SMS & e-mail
  • Powiadamiaj użytkowników o wygasaniu haseł
  • Twórz zasady oparte o jednostki organizacyjne & grupy
  • Powiadamiaj kierowników o
  Free Download 

Darmowe narzędzie przypominające o wygaśnięciu hasła

Wygaszanie haseł umożliwia administratorom IT zapewnienie większego bezpieczeństwa haseł, poprzez zmuszanie użytkowników do ich okresowej zmiany. Ale użytkownicy zdalni, tacy jak użytkownicy OWA i VPN, nie wiedzą, kiedy wygasną ich hasła Active Directory, ponieważ Windows informuje o wygaśnięciu hasła wyłącznie użytkownikom bezpośrednio podłączonych do sieci firmowej. Wygaśnięcie haseł użytkowników owocuje zwiększoną liczbą połączeń z pomocą techniczną, zmniejszoną produktywnością oraz frustracją wszystkich zaangażowanych stron. Jak można uniknąć połączeń z pomocą techniczną związanych z wygasłymi hasłami?

Powiadom użytkowników zanim ich hasło wygaśnie Szybki Szybki przewodnik

Darmowe narzędzie do przypominania o wygaśnięciu hasła może wysyłać użytkownikom e-mailowe i SMSowe przypomnienia o zbliżającym się wygaśnięciu hasła. Możesz skonfigurować narzędzie do wysyłania wielu zawiadomień w zaplanowanej sekwencji, aby upewnić się, że użytkownicy zobaczą alarm i podejmą niezbędne działania zanim wygaśnie ich hasło. Można wysyłać przypomnienia do wszystkich użytkowników w domenie lub do określonej grupy użytkowników, dzięki możliwości filtrowania według jednostki organizacyjnej i grupy.

Z tego darmowego narzędzia można skorzystać nie tylko do wysyłania zawiadomień o wygaśnięciu hasła, ale również do powiadamiania użytkowników i ich kierowników o wygasających kontach. Przygotowuje ono również podsumowujący raport o wszystkich powiadomieniach wysyłanych do użytkowników i wysyła go e-mailem do administratora.

Najważniejsze

 • Automatycznie alarmuje użytkowników przez e-mail oraz SMS: Skonfiguruj raz i zapomnij. Przypomnienia o hasłach będą automatycznie wysyłane do użytkowników przez e-mail oraz SMS, w ustawionych interwałach.
 • Sekwencja powiadomień przez e-mail:  Możesz utrudnić zignorowanie przypomnień, konfigurując ich regularną wysyłkę. Możesz nawet skonfigurować mniej denerwującą częstotliwość przypomnień dla kierowników i personelu wyższego szczebla oraz częstsze przypomnienia dla świeżo przyjętych pracowników.
 • Zasady oparte o jednostki organizacyjne i grupy:  Przygotuj różne zasady dla różnych zestawów użytkowników. Możliwości filtrowania w oparciu o jednostki organizacyjne i grupy zapewniają większą kontrolę nad tym, w jaki sposób i do kogo wysyłane są powiadomienia o wygaśnięciu hasła.
 • Powiadomienie o wygaśnięciu konta: Darmowe przypomnienie o wygaśnięciu hasła może również ostrzec użytkowników przed wygaśnięciem ich kont AD.
 • Zawiadamianie kierowników: Możesz przygotować dział kadr/kierowników na wygaśnięcie konta ich podwładnych, wysyłając im z odpowiednim wyprzedzeniem alarmy o wygaśnięciu konta użytkownika.
 • Całkowicie modyfikowalne komunikaty e-mail i SMS: Komunikaty e-mail i SMS można zmodyfikować. Ich treść można zmienić tak, aby zawierały instrukcje, obrazy i wiele innych.
 • Raport podsumowania przypomnień: Narzędzie będzie wysyłać do administratora podsumowanie wszystkich powiadomień wysyłanych do użytkowników, umożliwiając identyfikowanie potencjalnych problemów oraz rozwiązanie wszelkich wątpliwości zanim jeszcze powstaną.
 • Całkowicie darmowe przypomnienie o wygaśnięciu hasła:  Funkcje powiadamiania o wygaśnięciu hasła oraz wygaśnięciu konta są całkowicie darmowe i obsługują nieograniczoną liczbę użytkowników. Można je wykorzystywać z wieloma domenami, jednostkami organizacyjnymi i grupami.

100% darmowe dla nieograniczonej liczby użytkowników - bez zobowiązań

Najlepsze jest to, że funkcja ta jest całkowicie bezpłatna i obsługuje nieograniczoną liczbę użytkowników. Żadnej licencji, żadnych dodatkowych kosztów, żadnego ograniczenia czasowego. Możesz skorzystać z tego darmowego narzędzia do przypominania o wygasających hasłach do powiadamiania przez e-mail i SMS nieograniczonej liczby użytkowników w domenie usługi Active Directory. Powiadomienie przez SMS wymaga własnego modemu GSM, albo zakupu kredytów SMS Clickatel.

Po co walczyć z problematycznymi skryptami lub płacić fortunę za kosztowne, ale wybrakowane narzędzia rozwiązujące problemy związane z wygasaniem haseł? To narzędzie może wysyłać z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomienia wszystkim użytkownikom, którym wygasają hasła i jest całkowicie darmowe. Jest łatwe w instalacji i konfiguracji i może zostać błyskawicznie wdrożone. Pobierz je teraz i zobacz ile zaoszczędzisz czasu i pieniędzy!