Zarządzanie hasłami przedsiębiorstw

Użytkownicy obecnie są nękani wieloma zadaniami związanymi z tworzeniem, zarządzaniem i aktualizowaniem niezliczoną liczbą nazw użytkownika i haseł. Im więcej haseł użytkownicy muszą pamiętać, tym większa jest szansa, że je zapomną. To często zwiększa liczbę zgłoszeń wysyłanych do pomocy technicznej, które dotyczą haseł i spadku wydajności pracowników etatowych.

Aby poradzić sobie z tą powtarzającą się sytuacją, osoby decydujące o rozwiązaniach IT muszą zainwestować w firmowe rozwiązanie do zarządzania hasłami, które zmniejszy ilość pracy pomocy technicznej i pomoże użytkownikom wykonać wiele czynności samoobsługowych, m.in. resetować hasła i odblokowywać konta bez pomocy IT.

Zalety programu ADSelfService Plus

ADSelfService Plus pozwala zarządzać hasłami firmowymi w jednym miejscu, co jest korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia użytkowników i administratorów.

Samoobsługowe resetowanie haseł i odblokowywanie konta

ADSelfService Plus pozwala użytkownikom samodzielnie resetować zapomniane hasła AD i odblokować zablokowane konta bez pomocy innych osób po zweryfikowaniu tożsamości. Oprócz domyślnego portalu internetowego, ADSelfService Plus obsługuje resetowanie haseł w miejscach, w których użytkownicy zazwyczaj zdają sobie sprawę, że zapomnieli haseł: ekran logowania komputerów i urządzeń mobilnych (na systemach iOS i Android). Rozwiązanie oferuje obsługę agenta logowania dla trzech głównych systemów operacyjnych dostępnych na komputerach: Windows, macOS i Linux.

Narzędzie do powiadamiania o wygaśnięciu hasła

ADSelfService Plus może wysyłać przypomnienia o zbliżającym się wygaśnięciu hasła użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS i powiadomień wypychanych. Prawdopodobieństwo, że użytkownik zareaguje na jedno powiadomienie o wygaśnięciu hasła jest niewielkie, dlatego ADSelfService Plus umożliwia wysyłanie wielu alertów w określonych odstępach czasu. Oprócz powiadomień o wygaśnięciu hasła, ADSelfService Plus może ostrzegać użytkowników o zbliżającym się wygaśnięciu konta AD. Ponadto rozwiązanie może również wysyłać raporty dotyczące stanu dostarczenia wszystkich wysłanych powiadomień menedżerom i administratorom IT.

Scentralizowane zarządzanie zasadami haseł

Funkcja wymuszania zgodności z zasadami haseł ADSelfService Plus pozwala korzystać z rozwiązania kontrolowania zasad silnych haseł w aplikacjach AD i w chmurze. Rozwiązanie pozwala prowadzić zaawansowane kontrole zasad haseł, za jego pomocą możesz zablokować m.in. słowa ze słownika i wzorce — te funkcje nie są dostępne z użyciem natywnych narzędzi AD. ADSelfService Plus podczas resetowania hasła sprawdza, czy użytkownik przestrzega wytycznych organizacji dotyczących zasad haseł. Ponadto administratorzy mogą skonfigurować ADSelfService Plus tak, aby na stronie resetowania i zmiany hasła były wyświetlane wymagane zasady haseł. To pomaga użytkownikom łatwo wybrać silne hasło przy pierwszej próbie.

Synchronizacja haseł użytkowników AD w aplikacjach firmy

Narzędzie do synchronizacji haseł w czasie rzeczywistym ADSelfService Plus pozwala bezpiecznie zarządzać hasłami, a użytkownicy muszą zapamiętać tylko jedno hasło, za pomocą którego mogą uzyskać dostęp do wszystkich kont przedsiębiorstwa. Gdy użytkownicy dokonują zmian hasła Windows AD za pomocą ADSelfService Plus lub dowolnej z natywnych metod systemu Windows, zmiany są automatycznie odzwierciedlane we wszystkich połączonych aplikacjach, takich jak Office 365 i G Suite. Agent synchronizacji haseł synchronizuje wszelkie zmiany haseł dokonane za pośrednictwem natywnego interfejsu systemu Windows (ekran Ctrl+Alt+Del) oraz resety haseł przedsiębiorstwa za pośrednictwem konsoli ADUC.

Usprawnij dostęp do wszystkich aplikacji przedsiębiorstwa z użyciem logowania jednokrotnego

ADSelfService Plus pozwala korzystać z funkcji logowania jednokrotnego na podstawie AD, co umożliwia użytkownikom bezproblemowo uzyskać dostęp do aplikacji w chmurze z włączoną funkcją SAML za pomocą jednego kliknięcia, korzystając z jednych poświadczeń firmowych. Użytkownicy muszą zalogować się do konsoli rozwiązania ADSelfService Plus, które działa jako dostawca tożsamości. Następnie mogą wyświetlić pulpit nawigacyjny z listą aplikacji w chmurze, z których mogą korzystać. Wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać dostęp do każdej aplikacji bez konieczności wprowadzania nazw użytkownika i haseł za każdym razem.

Bezpieczne resetowanie hasła przedsiębiorstwa z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym

Bezpieczeństwo jest bardzo istotnym zagadnieniem, dlatego ADSelfService Plus korzysta z rygorystycznych technik uwierzytelniania , aby zweryfikować każdą próbę samoobsługowego zresetowania hasła. W ramach tego rozwiązania są wykorzystywane pytania zabezpieczające i odpowiedzi, kody weryfikacji, aplikacje Google Authenticator i Duo Security, uwierzytelnianie SAML, rozwiązania RSA SecurID, RADIUS, pytania zabezpieczające i odpowiedzi AD, uwierzytelnianie z użyciem odcisku palca, uwierzytelnianie za pomocą kodu QR, powiadomienia wypychane na urządzenia mobilne i jednorazowe kody dostępu wykorzystywane do weryfikacji tożsamości użytkownika. ADSelfService Plus oferuje również administratorom elastyczność w egzekwowaniu różnych zestawów technik MFA dla określonych zestawów użytkowników na podstawie JO i grup.

Działania samoobsługi haseł dla użytkowników w podróży

Natywne aplikacje ADSelfService Plus na systemy iOS i Android pomagają użytkownikom w resetowaniu haseł i odblokowywaniu kont bezpośrednio z ich urządzeń mobilnych w dowolnym momencie i miejscu. Jeśli użytkownicy mają konta firmowe, takie jak Office 365 i G Suite, które są połączone z ich poświadczeniami AD, mogą synchronizować hasła AD we wszystkich aplikacjach w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

Powiadomienia o resetowaniu haseł w czasie rzeczywistym i automatyczne zarządzanie hasłami

Administratorzy muszą zarządzać tożsamościami użytkowników w różnych aplikacjach lokalnych i w chmurze, co nie jest łatwym zadaniem. ADSelfService Plus ułatwia zarządzanie hasłami poprzez umożliwienie administratorom wysyłania alertów dotyczących resetowania hasła w czasie rzeczywistym do użytkowników oraz automatyzację resetowania haseł. Zasadniczo oznacza to, że administratorzy mogą po prostu ustawić harmonogram resetowania hasła, który pozwala śledzić statusy wygaśnięcia hasła użytkownika i regularnie resetować je do skonfigurowanej wartości domyślnej. Ponadto za każdym razem, gdy hasło użytkownika jest resetowane, użytkownik otrzymuje wiadomość SMS, e-mail lub alert w powiadomieniu wypychanym.

Zakończ wszystkie problemy związane z zarządzaniem hasłami dzięki ADSelfService Plus

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here