Logowanie jednokrotne SAML do aplikacji w chmurze

SAML (Security Assertion Markup Language) jest otwartym standardem XML, który eliminuje potrzebę stosowania wielu nazw użytkowników i haseł do różnych aplikacji. Jest to możliwe przez ułatwienie bezpiecznej wymiany danych uwierzytelniania i autoryzacji między aplikacjami. SAML jest jednym z najpowszechniej stosowanych standardów zapewniających użytkownikom bezpieczny dostęp jednym kliknięciem do wielu aplikacji w chmurze za pośrednictwem logowania jednokrotnego (SSO). Wszystkie główne aplikacje w chmurze obsługują SAML, w tym Office 365, G Suite, Salesforce, Dropbox oraz ServiceNow.

ADSelfService Plus obsługuje logowanie jednokrotne do wszystkich aplikacji w chmurze obsługujących SAML 2.0.

Jak działa uwierzytelnianie SAML?

Uwierzytelnianie SAML wymaga trzech podmiotów:

 • Użytkownik -— osoba próbująca uzyskać dostęp do usługi.
 • Usługodawca (SP) — aplikacja, która świadczy usługę (np. Office 365 i G Suite).
 • Dostawca tożsamości (IdP) — aplikacja uwierzytelniająca użytkownika (np. ADSelfService Plus).

W niektórych przypadkach sam dostawca tożsamości przechowuje dane identyfikacyjne użytkownika i wykorzystuje je do uwierzytelnienia. W innych przypadkach wykorzystuje inną infrastrukturę tożsamości do uwierzytelniania. Usługa ADSelfService Plus ułatwia uwierzytelnianie użytkowników za pomocą tożsamości usługi Active Directory.

Aby skonfigurować logowanie jednokrotne oparte na SAML, dostawca tożsamości i usługodawca muszą ustanowić między sobą zaufanie. Ustanowienie zaufania zazwyczaj obejmuje konfigurację usługodawcy przy użyciu adresów URL logowania i wylogowania jednokrotnego oraz certyfikatu X.509 wystawionego przez dostawcę tożsamości, jak również konfigurację dostawcy tożsamości przy użyciu kilku unikatowych atrybutów specyficznych dla usługodawcy. Po ustanowieniu zaufania usługodawca deleguje obowiązki związane z uwierzytelnianiem do dostawcy tożsamości.

Inicjowanie logowania jednokrotnego SAML w ADSelfService Plus

Aby zainicjować logowanie jednokrotne SAML w ADSelfService Plus, użytkownicy mogą zacząć od usługodawcy lub dostawcy tożsamości. Oznacza to, że logowanie jednokrotne SAML działa niezależnie od tego, czy użytkownicy najpierw próbują zalogować się do swojej aplikacji w chmurze, czy też do ADSelfService Plus, aby rozpocząć.

Przepływ logowania jednokrotnego zainicjowanego przez usługodawcę

 • W przypadku przepływu logowania jednokrotnego zainicjowanego przez usługodawcę użytkownik rozpoczyna od próby dostępu do usługodawcy.
 • Usługodawca generuje żądanie uwierzytelnienia SAML i przekierowuje użytkownika do dostawcy tożsamości (ADSelfService Plus) w celu uwierzytelnienia.
 • Dostawca tożsamości sprawdza, czy użytkownik jest uwierzytelniony. Jeśli nie, użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie danych uwierzytelniających.
 • Po pomyślnym uwierzytelnieniu dostawca tożsamości generuje odpowiedź SAML.
 • Teraz dostawca tożsamości przekierowuje użytkownika z powrotem do usługodawcy wraz z odpowiedzią SAML.
 • Usługodawca sprawdza poprawność odpowiedzi SAML i przyznaje użytkownikowi dostęp.

Single sign-on flow

Przepływ logowania jednokrotnego zainicjowanego przez dostawcę tożsamości:

 • W przypadku przepływu logowania jednokrotnego zainicjowanego przez dostawcę tożsamości użytkownik loguje się bezpośrednio do dostawcy tożsamości (ADSelfService Plus).
 • Po zalogowaniu użytkownik klika ikonę usługodawcy w katalogu aplikacji ADSelfService Plus.
 • ADSelfService Plus przekierowuje następnie użytkownika do usługodawcy wraz z odpowiedzią SAML.
 • Usługodawca odbiera odpowiedź SAML i weryfikuje ją.
 • Po pomyślnym zweryfikowaniu użytkownik otrzymuje dostęp.

ADSelfService Plus obsługuje przepływy logowania jednokrotnego SAML inicjowanego przez dostawcę tożsamości, jak i usługodawcę w ramach większości aplikacji w chmurze w katalogu aplikacji.

Zalety SAML

Większe bezpieczeństwo: uwierzytelnianie SAML nie obejmuje haseł. Tylko cyfrowo podpisane żądania i odpowiedzi SAML są przesyłane między usługodawcą a ADSelfService Plus. Brak haseł pomaga ograniczyć związane z nimi zagrożenia.

Obsługiwane przez tysiące aplikacji w chmurze: prawie wszystkie nowoczesne aplikacje w chmurze obsługują SAML. Można łatwo włączyć logowanie jednokrotne do wielu aplikacji za pomocą ADSelfService Plus.

Dostęp jednym kliknięciem: SAML poprawia komfort użytkowania, eliminując konieczność wielokrotnego logowania się w ciągu dnia pracy, aby uzyskać dostęp do różnych aplikacji.

Zmniejszenie obciążenia zespołu IT: po włączeniu funkcji logowania jednokrotnego SAML administratorzy IT nie będą musieli martwić się o połączenia z działem pomocy technicznej związane z hasłami lub zarządzaniem tożsamościami w wielu usługach.

Wdrożenie logowania jednokrotnego SAML do aplikacji w chmurze

Chcesz wdrożyć logowanie jednokrotne SAML do swoich aplikacji w chmurze? Wypróbuj ADSelfService Plus i zapewnij użytkownikom bezproblemowy dostęp jednym kliknięciem do aplikacji w chmurze. Przeczytaj tę białą księgę, aby dowiedzieć się więcej na temat włączania logowania jednokrotnego SAML opartego na usłudze Active Directory dla aplikacji w chmurze. 

ADSelfService Plus obsługuje logowanie jednokrotne do wszystkich aplikacji w chmurze obsługujących SAML 2.0. W przypadku niestandardowej aplikacji przedsiębiorstwa można włączyć logowanie jednokrotne również do tej aplikacji, korzystając z ADSelfService Plus. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat logowania jednokrotnego do aplikacji niestandardowych.

Najważniejsze funkcje

Samoobsługa haseł

Spraw, by użytkownicy usługi Active Directory nie musieli prowadzić długich rozmów z działem pomocy technicznej, pozwalając im na samoobsługowe resetowanie haseł/odblokowywanie konta. Bezproblemowa zmiana hasła dla użytkowników Active Directory za pomocą konsoli zmiany hasła w ADSelfService Plus. 

Jedna tożsamość w ramach logowania jednokrotnego

Uzyskaj bezproblemowy dostęp jednym kliknięciem do ponad 100 aplikacji w chmurze. W ramach logowania jednokrotnego w przedsiębiorstwie użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wszystkich swoich aplikacji w chmurze, korzystając z poświadczeń usługi Active Directory. Jest to możliwe dzięki ADSelfService Plus! 

Powiadomienie o wygaśnięciu hasła/konta

Informuj użytkowników usługi Active Directory o zbliżającym się wygaśnięciu ich hasła/konta, wysyłając im powiadomienia o wygaśnięciu hasła/konta.

Narzędzie do synchronizacji haseł

Automatycznie synchronizuj zmiany hasła/konta użytkownika w usłudze Windows Active Directory w wielu systemach, w tym w pakiecie Office 365, G Suite, IBM iSeries i innych. 

Funkcja wymuszania zasad haseł

Spraw za pomocą ADSelfService Plus, aby użytkownicy mieli silne hasła odporne na różne zagrożenia hakerskie, wymuszając na użytkownikach usługi zgodność z zasadami haseł przez wyświetlanie wymagań dotyczących złożoności hasła.

Samodzielna aktualizacja kataloguwyszukiwanie w katalogu firmowym

Portal pozwalający użytkownikom usługi Active Directory na aktualizację ich najnowszych informacji oraz szybkie wyszukiwanie informacji o współpracownikach za pomocą kluczy wyszukiwania, takich jak numer kontaktowy poszukiwanej osoby.