Uwierzytelnianie wieloskładnikowe przy logowaniu do OWA

Outlook w sieci Web, inaczej Outlook Web Access (OWA), to oparty na przeglądarce internetowej odpowiednik lokalnej aplikacji do zarządzania pocztą e-mail i zadaniami — Microsoft Outlook. Ponieważ rozwiązanie zapewnia użytkownikom korporacyjnym dostęp do poczty e-mail, kalendarzy, zadań i kontaktów z Microsoft Exchange bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej, zabezpieczenie logowania do OWA jest kluczowe. Dotychczasowy proces uwierzytelniania oparty na nazwie użytkownika i haśle nie jest uważany za wystarczająco bezpieczny. Nieautoryzowany dostęp do interfejsu OWA użytkownika grozi narażeniem poufnych informacji biznesowych i poufnej korespondencji e-mail między użytkownikami na zagrożenia.

Bezpieczne logowanie do OWA za pomocą ADSelfService Plus

Skutecznym rozwiązaniem jest uzupełnienie logowań o kolejne poziomy uwierzytelniania w ramach uwierzytelniania dwu- lub wieloskładnikowego (MFA). Umożliwia to ManageEngine ADSelfService Plus — zintegrowane rozwiązanie samoobsługowego zarządzania hasłami i logowania jednokrotnego,. Produkt zapewnia uwierzytelnianie MFA przy logowaniu do OWA i centrum administracyjnego programu Exchange (EAC) przez wdrożenie dodatkowych etapów uwierzytelniania oprócz domyślnej nazwy użytkownika i hasła. Oznacza to, że nawet jeśli poświadczenia użytkownika zostaną niewłaściwie wykorzystane, wymuszony proces uwierzytelniania MFA zapobiega naruszeniu zabezpieczeń konta użytkownika. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, ADSelfService Plus nie oferuje jedynie uwierzytelniania dwuskładnikowego, ale zawiera również opcje umożliwiające włączenie maksymalnie trzech dodatkowych składników uwierzytelniania. Uwierzytelnianie MFA jest realizowane w ramach różnych metod uwierzytelniania, w tym uwierzytelniania biometrycznego, Microsoft Authenticator i uwierzytelniania YubiKey.

Jak działa uwierzytelnianie MFA przy logowaniu do OWA?

Aby skonfigurować uwierzytelnianie MFA dla logowań do programu OWA i centrum EAC, na serwerze programu Exchange musi być zainstalowany łącznik OWA ADSelfService Plus. Łącznik pełni funkcję pośrednika między serwerem programu Exchange a ADSelfService Plus, umożliwiając uwierzytelnianie MFA podczas logowania do OWA i EAC. Po spełnieniu tych wymagań jest realizowany proces opisany poniżej:

Multi-factor authentication for OWA logins

 1. Użytkownik próbuje się zalogować do OWA lub EAC.
 2. Użytkownik jest proszony o przeprowadzenie podstawowego uwierzytelniania w aplikacji OWA.
 3. Jeśli to się powiedzie, aplikacja OWA przekazuje żądanie do łącznika ADSelfService Plus, który informuje ADSelfService Plus o przejściu do kolejnych składników uwierzytelniania.
 4. Jeśli użytkownik ukończy uwierzytelnianie w ramach wszystkich wymaganych składników, zostanie zalogowany do OWA lub EAC.

Uwierzytelnianie MFA przy logowaniu do OWA i EAC można skonfigurować dla następujących wersji programu Exchange:

 • Exchange Server 2012
 • Exchanger Server 2013
 • Exchanger Server 2016
 • Exchanger Server 2019

Obsługiwane metody uwierzytelniania:

Dlaczego warto wybrać program ADSelfService Plus?

Zastosowanie uwierzytelniania MFA ADSelfService Plus do logowania do OWA przynosi następujące korzyści:

 • Konfiguracja szczegółowa z możliwością dostosowania: włącz określone metody uwierzytelniania i wiele składników uwierzytelniania dla użytkowników należących do określonych domen, grup i jednostek organizacyjnych.
 • Raporty inspekcji w czasie rzeczywistym: zobacz szczegółowe raporty dotyczące prób logowania do OWA i EAC z takimi informacjami jak czas logowania, zastosowane metody uwierzytelniania i stan powodzenia lub niepowodzenia uwierzytelniania.
 • Kompleksowa konfiguracja: stosuj uwierzytelnianie MFA, aby zabezpieczyć nie tylko logowanie do OWA i EAC, ale też lokalne i zdalne logowanie do komputerów z systemami Windows, macOS i Linux, a także bezpieczne logowanie do sieci VPN, zapewniając bezpieczeństwo punktów końcowych.
 • Uzyskaj zgodność z przepisami: zapewnij zgodność z przepisami, takimi jak NIST i PCI-DSS, które zalecają włączenie uwierzytelniania MFA dla dostępu do kont e-mail.

Zabezpiecz firmową pocztę e-mail, stosując uwierzytelnianie MFA dla programu Outlook w sieci Web

  Download a free trial now!  Request demo

ADSelfService Plus trusted by