Samoobsługowe zarządzanie hasłami oparte o GINA/CP

Większość organizacji polega na samoobsługowych narzędziach do zarządzania hasłami w celu umożliwienia użytkownikom przeprowadzania prac związanych z hasłami. Jednak z drugiej strony, większość samoobsługowych rozwiązań do zarządzania hasłami jest dostępna tylko przez przeglądarkę. W związku z tym użytkownicy, którzy nie mogą się zalogować na swoje konto, muszą resetować hasła ze stacji roboczej kolegi lub z kiosku z przeglądarką. Jest to sprzeczne z podstawowymi założeniami samoobsługowej zmiany haseł. Aby rozwiązać ten problem, ManageEngine ADSelfService Plus zapewnia wszechstronne rozwiązanie do samoobsługi zarządzania hasłami.

Dzięki pomocy agenta logowania ADSelfService Plus GINA/CP, ADSelfService Plus umożliwia użytkownikom resetowanie hasła/odblokowanie konta z ekranu logowania swoich komputerów Windows. Funkcja ta pozwala organizacjom na zmniejszenie kosztów powiązanych z obsługą połączeń do działu pomocy technicznej IT. Zwalnia ona również administratorów z konieczności wykonywania takich trywialnych zadań, pozwalając im skoncentrować się na ważniejszych zadaniach.

ADSelfService ManageEngine Plus umieszcza agenta logowania ADSelfService CP jako kafelek dostawcy poświadczeń (CP) na komputerach z systemem Windows Vista i nowszym (również Windows 10).

Wspierane systemy operacyjne:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 r2
 • Windows Server 2008

Agent logowania GINA ADSelfService Plus przejmuje na siebie wyświetlanie przycisku Resetuj hasło/Odblokuj hasło na ekranach logowania komputerów ze starszymi wersjami Windows. GINA ADSelfService Plus to zasadniczo rozbudowa standardowego modułu Microsoft GINA i ma te same funkcje co agent CP ADSelfService Plus.

Wspierane systemy operacyjne:

 • Windows XP
 • Windows Server 2003 r2
 • Windows Server 2003

Czym jest Dostawca poświadczeń?

Self service password Windows GINA/Credential Provider
Self service password Windows GINA/Credential Provider

Dostawcy poświadczeń to obiekty COM, które są wyświetlane po inicjacji zdarzenia sekwencji SAS (naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+ALT+DEL). Zapewniają one informacje o poświadczeniach użytkownika i przesyłają je do serwera urzędu zabezpieczeń lokalnych (LSA) w celu uwierzytelnienia. Zostały wprowadzone po raz pierwszy w Windows Vista i od tej pory stanowiły integralną część wszystkich wersji Windows. Zewnętrzni dostawcy poświadczeń (np.: agent CP ADSelfService Plus) mogą współistnieć z CP zapewnianymi przez Microsoft.

Czym jest MS GINA?

Self service password Windows GINA/Credential Provider

GINA (graficzna identyfikacja i uwierzytelnianie) to biblioteka linkowana dynamicznie ładowana przez Winlogon podczas procesu rozruchu. Technicznie patrząc, msgina.dll inicjuje wyświetlanie ekranu „Naciśnij CTR+ALT+DEL aby się zalogować” oraz akceptuje nazwę użytkownika i hasło. Rozszerzenia umożliwiają dodanie więcej funkcji do MS GINA. Rozszerzenia GINA to również dll, które można zainstalować na komputerze w większej ilości.

Czym jest agent logowania ADSelfService Plus GINA/CP?

Agent logowania ADSelfService Plus GINA/CP to integralny składnik ADSelfService Plus, umożliwiający użytkownikom końcowym uzyskanie dostępu do ADSelfService Plus z ekranów logowania swoich komputerów Windows. Umożliwia użytkownikom bezpieczne resetowanie swoich haseł oraz odblokowanie swoich kont bez interwencji pomocy technicznej lub pomocy innych użytkowników.

Zalety ADSelfService Plus GINA/CP

Agent logowania ADSelfService Plus GINA/CP ogranicza nieupoważnionym użytkownikom możliwość uzyskania dostępu do aplikacji, zabezpieczając/zarządzając tożsamościami zarejestrowanych użytkowników. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Agent ADSelfService Plus GINA/CP może zostać wgrany na komputery klienckie przez instalację aplikacji ADSelfService Plus z serwera na komputery klientów. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o instalacji agenta logowania ADSelfService Plus GINA/CP.