IBM i/AS400 Active Directory Integration

Serwer IBM AS/400 z nazwą zmienioną później na „eServer iSeries/400” to serwer klasy średniej zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu w małych firmach oraz wydziałach dużych przedsiębiorstw. Został teraz usprawniony tak, aby dobrze działać w rozproszonych sieciach. Różne hasła dla serwerów IBM oraz Active Directory zwiększają prawdopodobieństwo, że dany użytkownik zapomni jedno czy nawet oba hasła. Kontaktowanie się z zespołem IT w celu zresetowania haseł zwiększa obciążenie pracą zespołu IT.

Najlepsze i najprostsze rozwiązanie to wdrożenie narzędzia do synchronizacji haseł Active Directory, które będzie synchronizować zmiany haseł Active Directory z serwerami IBM. ADSelfService Plus ManageEngine zapewnia synchronizację w czasie rzeczywistym dla IBM AS400 oraz kilku innych zastosowań serwerów lokalnych i w chmurze. Pozwala to równocześnie zmieniać hasła we wszystkich aplikacjach.

Czemu synchronizować hasła Active Directory z IBM?

W środowisku korporacyjnym użytkownicy muszą pamiętać wiele haseł. Przy różnych wymaganiach dotyczących złożoności haseł dla każdej z aplikacji, zapamiętywanie różnych zestawów haseł to problem zarówno dla użytkowników jak i administratorów.

Dlaczego ADSelfService Plus?

  • W przeciwieństwie do innych rozwiązań synchronizacji haseł, ADSelfService Plus pozwala na zresetowanie hasła IBM, odblokowanie konta czy zmianę hasła IBM bezpośrednio z telefonu komórkowego! ADSelfService Plus to kompletne rozwiązanie do mobilnego zarządzania hasłami, rozwiązujące wszelkie kłopoty z hasłami.
  • Dzięki agentowi synchronizacji haseł w czasie rzeczywistym ADSelfService Plus, zmiana hasła w Active Directory jest synchronizowana z serwerami IBM w czasie rzeczywistym.

Automatyczna synchronizacja haseł IBM:

Kiedy użytkownicy zresetują utracone hasła Windows Active Directory przy pomocy ADSelfService Plus, nowe hasło jest automatycznie synchronizowane z ich kontami IBM. Użytkownicy mogą logować się na serwery IBM przy użyciu swoich haseł Windows.

W ten sposób, użytkownicy nie muszą pamiętać wielu haseł dla różnych kont.

Samoobsługa resetowania hasła IBM i/AS400:

Dodatkową korzyścią jest to, że przy pomocy tego narzędzia użytkownicy mogą zmieniać lub resetować tylko swoje hasła IBM, bez zmiany swojego hasła AD. ADSelfService Plus zapewnia użytkownikom opcję resetowania lub zmiany hasła swojego środowiska Windows AD i/lub wszystkich połączonych aplikacji. Funkcja ta ułatwia użytkownikom zmianę wyłącznie haseł na komputery IBM bez konieczności zmiany hasła środowiska AD lub innej podłączonej aplikacji w chmurze lub lokalnej.

Szybkie omówienie korzyści z synchronizacji haseł IBM:

Synchronizator haseł dla IMB i/AS 400 ADSelfService Plus pozwala:

  • Błyskawicznie wdrożyć bezpieczne, niezawodne, efektywne kosztowo rozwiązanie jednolitej tożsamości
  • Zmniejszyć istotne źródło problemów zgłaszanych do helpdesku i umożliwia administratorom IT skoncentrowanie się na innych ważnych zadaniach
  • Upewnić się, że hasła użytkowników dla systemów IBM są zmieniane w tym samym czasie co hasła AD
  • Ułatwić życie użytkownikom końcowym, zwalniając ich z konieczności pamiętania wielu haseł